Tác động của kinh tế thị trường đối với nền quốc phòng ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

26 138 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 19:18

HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH SUVNTHOONG THIấNGTHPVễNGSA Tác động kinh tế thị tr-ờng quốc phòng cộng hoà dân chủ nhân dân lào Chuyờn ngnh : Kinh t chớnh tr Mó s : 62 31 01 01 TểM TT LUN N TIN S KINH T H NI - 2015 M U Tớnh cp thit ca ti Cng ho dõn ch nhõn dõn (CHDCND) Lo, phỏt trin kinh t hng hoỏ (KTHH), kinh t th trng (KTTT) ó c ng t nghiờn cu, tng bc nõng cao nhn thc ch o thc hin quỏ trỡnh i mi v kinh t - xó hi (KT-XH) nhm t c mc tiờu to cho t nc giu mnh v phn vinh, nhõn dõn cú cuc sng bỡnh yờn, hnh phỳc, xó hi cú an ninh, minh v cụng bng Kinh t th trng v bn cht l KTHH phỏt trin trỡnh cao, lc lng sn xut (LLSX) phỏt trin mnh t trỡnh xó hi hoỏ cao, cỏc thnh tu ca khoa hc - cụng ngh (KH-CN) c ng dng vo sn xut - kinh doanh mnh m, cỏc quan h kinh t c thc hin thụng qua quan h hng hoỏ - tin t i vi nc Lo, phỏt trin KTTT l s tip thu cú chn lc nhng giỏ tr tinh hoa ca nhõn loi xõy dng nn kinh t t nc vng mnh õy l hon ton mi m lch s ca nc Lo Do ú, quỏ trỡnh ng v xõy dng ú t nhiu mi m c v lý lun v thc tin cn c nghiờn cu v gii quyt nc Lo, sau 25 nm hỡnh thnh v phỏt trin KTTT ó cú nhng tỏc ng sõu sc n cỏc lnh vc ca i sng KT-XH, quc phũng, an ninh vi c nhng tỏc ng theo hng tớch cc v c nhng tỏc ng tiờu cc Nhng nm qua, nn quc phũng ca Lo c xõy dng trờn c s t quõn s mi v t mi v bo v T quc, t mi quan h tỏc ng qua li gia c s kinh t vi kin trỳc thng tng, gia kinh t vi quc phũng Trong iu kin nn kinh t t nc phỏt trin di tỏc ng ca cỏc quy lut kinh t ca KTTT, nn quc phũng nc Lo tt yu chu tỏc ng khụng nh ca KTTT Song s tỏc ng ca KTTT nh th no i vi nn quc phũng l nhng cn c nghiờn cu gii quyt Bi vy, vic nghiờn cu s phỏt trin KTTT v lm rừ s tỏc ng ca nú i vi nn quc phũng l ũi hi khỏch quan bc xỳc c v mt lý lun v thc tin T nhng lý lun v thc tin t trờn õy tỏc gi chn ti "Tỏc ng ca kinh t th trng i vi nn quc phũng Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo" nghiờn cu lm lun ỏn tin s kinh t, chuyờn ngnh kinh t chớnh tr Mc ớch v nhim v nghiờn cu ca lun ỏn 2.1 Mc ớch nghiờn cu: H thng hoỏ nhng lý lun c bn v mi quan h gia KTTT vi nn quc phũng ca t nc phõn tớch thc trng tỏc ng ca KTTT i vi nn quc phũng, d bỏo tỏc ng ca KTTT i vi nn quc phũng nhng nm ti nc Lo T ú xut nhng quan im c bn v cỏc gii phỏp ch yu nhm phỏt huy tỏc ng tớch cc v hn ch nhng tỏc ng tiờu cc, khc phc cỏc hn ch ca KTTT i vi vic cng c v tng cng nn quc phũng nc Lo 2.2 Nhim v nghiờn cu: - Trỡnh by mt s lý lun c bn ca KTTT v mi quan h gia kinh t vi quc phũng - c s khỏch quan v s tỏc ng ca KTTT i vi nn quc phũng - Phõn tớch thc trng tỏc ng ca KTTT i vi nn quc phũng trờn c hai mt tớch cc v tiờu cc Nờu mt s d bỏo v xu hng phỏt trin v tỏc ng ca KTTT i vi nn quc phũng thi gian ti - xut nhng quan im c bn v gii phỏp ch yu nhm phỏt huy nhng tỏc ng tớch cc v hn ch tỏc ng tiờu cc ca KTTT i vi nn quc phũng CHDCND Lo i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn Lun ỏn ly s tỏc ng ca KTTT i vi nn quc phũng CHDCND Lo lm i tng nghiờn cu Vn bn cht kinh t th trng c bn lun n mc tỡm c s phõn tớch rừ i tng nghiờn cu ca ti Lun ỏn ch trung nghiờn cu tỏc ng ca kinh t th trng i vi nn quc phũng CHDCND Lo giai on 2000 - 2013, d bỏo cho thi gian n nm 2020 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn Lun ỏn c nghiờn cu trờn c s lý lun v phng phỏp lun ca ch ngha vt bin chng, ch ngha vt lch s, hc thuyt v chin tranh v quõn i, lý lun kinh t quõn s, ng li chớnh sỏch ca ng Nhõn dõn cỏch mng (NDCM) Lo, cỏc ngh quyt ca Ban Chp hnh Trung ng v ch th ca B Quc phũng CHDCND Lo ng thi k tha v phỏt trin cỏc cụng trỡnh khoa hc ó cụng b ca cỏc nh khoa hc Lun ỏn s dng phng phỏp c bn ca kinh t chớnh tr hc: Phng phỏp tru tng hoỏ khoa hc Nhng úng gúp mi ca lun ỏn - Phõn tớch v ch nhng tỏc ng ca KTTT i vi nn quc phũng nc Lo hin v thi gian ti - xut nhng quan im c bn v gii phỏp ch yu nhm phỏt huy nhng tỏc ng tớch cc v hn ch nhng tỏc ng tiờu cc ca KTTT i vi s tng cng nn quc phũng nc Lo í ngha thc tin ca lun ỏn Kt qu t c ca lun ỏn s gúp thờm c s khoa hc vo vic hoch nh quỏ trỡnh phỏt trin KTTT v tỏc ng ca nú i vi nn quc phũng CHDCND Lo Lun ỏn cũn l ti liu tham kho cho vic nghiờn cu, ging dy mụn kinh t chớnh tr v kinh t quõn s cỏc nh trng v ngoi quõn i Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun v danh mc ti liu tham kho, lun ỏn c chia lm chng, 10 tit Chng TNG QUAN V TèNH HèNH NGHIấN CU Cể LIấN QUAN N TI 1.1 CC NGHIấN CU CA CC NH KINH T HC T SN C IN, CC NH KINH IN CA CH NGHA MC - LấNIN, CC NH KINH T HC HIN I V CC NH NGHIấN CU VIT NAM 1.1.1 Cỏc nh kinh t hc t sn c in Hc thuyt kinh t ca Adam Smith Lý thuyt "Bn tay vụ hỡnh" ca Adam Smith thc cht l lý thuyt v CCTT t iu tit Lý thuyt "Bn tay vụ hỡnh" ca Adam Smith ó cao vai trũ ca quy lut kinh t khỏch quan iu tit nn KTTT, cao tớnh c lp, t ch, sỏng to v tinh thn t kinh doanh, t cnh tranh ca cỏc ch kinh t Coi th trng t l lc lng, sc mnh iu tit sn xut v tiờu dựng ca xó hi Mt bi hc c rỳt qua vic nghiờn cu lý thuyt ny l: cn cú cỏch nhỡn khỏch quan, khoa hc v CCTT Khụng nờn tuyt i hoỏ vai trũ ca th trng iu tit nn kinh t S iu tit ca nh nc i vi nn kinh t l cn thit ngn nga, khc phc nhng tht bi ca th trng, th trng hot ng cú hiu qu 1.1.2 Cỏc nh kinh in ca ch ngha Mỏc - Lờnin C.Mỏc ó h thng v k tha cỏc nhõn t khoa hc lý lun giỏ tr ca cỏc bc tin bi m trc tip l t David Ricardo ễng ó kho sỏt v phõn tớch hng hoỏ vi t cỏch l t bo kinh t ca phng thc sn xut TBCN, ú cha ng mi quan h c bn ca phng thc ny trờn cỏc mt bn cht, i lng, hỡnh thỏi biu hin v quy lut tỏc ng hỡnh thnh hc thuyt giỏ t ca mỡnh NEP ca V.I Lờnin cú ý ngha kinh t quan trng i vi s khụi phc v phỏt trin kinh t, hoỏ nc, cng nh cú ý ngha quc t to ln i vi cỏc nc phỏt trin theo nh hng XHCN, c bit l i vi nc CHDCND Lo cú nn kinh t chuyn t nn kinh t k hoch hoỏ trung sang nn KTTT cú s qun lý ca Nh nc Cỏc nh kinh in ch ngha Mỏc - Lờnin ó khụng ch dng li nghiờn cu cỏc kinh t m cũn cp n mi quan h gia kinh t vi quc phũng v chin tranh Nhng t tng ca cỏc ụng bn v ny c trỡnh by nhiu tỏc phm, nhng trung nht tỏc phm "Chng uy Rinh" ca Ph.ngghen (1878), phn lý lun v bo lc Xung quanh mi quan h v kinh t vi bo lc (quõn s, chin tranh, quc phũng), Ph.ngghen (1820-1895) cho rng: "Bt c õu v bt c lỳc no, nhng iu kin kinh t v ti nguyờn kinh t u l nhng cỏi giỳp cho "bo lc" chin thng, nu khụng cú nhng iu kin v ti nguyờn ú thỡ bo lc khụng cũn l bo lc na" Trong tỏc phm "Hi cng L Thun tht th" (1905), V.I Lờnin cng ó cp s ph thuc ca quc phũng, chin tranh vo kinh t thụng qua vic phõn tớch nc Nht tin ca, cụng sc, trớ tu ch to cỏc chin hm V.I.Lờnin khng nh rng: "Mt i quõn gii nht, nhng ngi trung thnh nht vi s nghip cỏch mng cng u s lp tc b k thự tiờu dit, nu h khụng c v trang, tip t lng thc v hun luyn y " Nh vy, xột mt cỏch tng quỏt nht v mt lý lun cng nh lt qua v lch s, cú th thy, cỏc nh kinh in ch ngha Mỏc - Lờnin ó cp khụng ớt n s phỏt trin ca sn xut cú vai trũ to ln i vi s phỏt trin KT-XH ng thi cỏc nh kinh in ch ngha Mỏc - Lờnin cng cp khỏ nhiu mi quan h gia kinh t vi quc phũng, quc phũng vi kinh t, l hai lnh vc cú tỏc ng, h tr ln cựng phỏt trin 1.1.3 Cỏc nh kinh t hc hin i Lý thuyt KTTT xó hi Cng ho Liờn bang c T tng c bn l m bo t th trng, t cnh tranh, khụng cú s khng ch ca c quyn, bo v bt kh xõm phm ca s hu t nhõn, bo v h thng kinh t TBCN, nh nc can thip vo nn kinh t mc nht nh nhm thc hin cụng bng xó hi Yu t xó hi l mt ni dung ch yu ca KTTT xó hi Lý thuyt v "nn kinh t hn hp" ca Paul A.Samuelson Paul A.Samuelson l nh kinh t hc ngi M, tỏc gi ca cun Kinh t hc ni ting v l ngi ng u trng phỏi chớnh hin i Hc thuyt ca Paul A.Samuelson ó cp mt cỏch y cỏc ca kinh t hc hin i bao gm kinh t hc v mụ v kinh t hc vi mụ, ú lý thuyt v nn "kinh t hn hp" l ni dung ch yu Hc thuyt ca trng phỏi chớnh hin i m ngi ng u l Paul A.Samuelson (t nhng nm 60 ca th k XX li õy) ó khng nh iu tit mt nn kinh t hin i nu khụng cú th trng hoc Chớnh ph thỡ khụng khỏc gỡ nh v tay bng mt bn tay C th trng v Chớnh ph u thit yu mt nn kinh t phỏt trin lnh mnh T tng ny c th hin lý thuyt "nn kinh t hn hp" ca Paul A.Samuelson 1.1.4 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc nh nghiờn cu Vit Nam Vit Nam l mt nc cú nn kinh t chuyn i t nn kinh t k hoch hoỏ trung sang nn KTTT nh hng XHCN Nn kinh t Cng ho XHCN Vit Nam cú nhiu c im tng ng vi CHDCND Lo, ú cỏc cụng trỡnh nghiờn cu, cỏc quan im lý lun ca Vit Nam v vai trũ, v trớ v ng phỏt trin ca KTTT Vit Nam quỏ trỡnh phỏt trin nn kinh t t nc, cng nh nhng tỏc ng ca quỏ trỡnh ú i vi lnh vc khỏc ca i sng xó hi, rt gn gi v cú th dng thun li i vi CHDCND Lo Nhng lý lun v thc tin phỏt trin kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Vit Nam v Lo (sỏch tham kho), Nxb Chớnh tr - Hnh chớnh, H Ni, 2010, GS.TS Lờ Hu Ngha, GS.TS Chu Vn Cp, GS.TS Hong Chớ Bo, PGS.TS Lu t Thuyt (ng ch biờn) Cun sỏch gm chng, 302 trang Cun sỏch ny i da trờn kt qu nghiờn cu ca ti khoa hc thc hin "Nhim v hp tỏc quc t v khoa hc v cụng ngh theo ngh nh th" gia hai nc Vit Nam v Lo Tip tc xõy dng v hon thin th ch kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Vit Nam (Sỏch tham kho), Nxb Khoa hc v k thut, H Ni, 2006, TS inh Vn n-TS Lờ Xuõn Bỏ (ng ch biờn) Th ch kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Vit Nam (Sỏch chuyờn kho), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2006, PGS.TS H Huy Thnh (ch biờn) nghiờn cu Phỏt trin cỏc loi th trng nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Vit Nam (Sỏch tham kho), Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni, 2006, GS.TS Nguyn ỡnh Hng (ch biờn) Ch ng hi nhp kinh t quc t v phỏt trin kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2007, GS.TS Hong Ngc Ho (ch biờn) Kt hp kinh t vi quc phũng nc ta hin nay, Lun ỏn tin s kinh t, chuyờn ngnh kinh t chớnh tr XHCN, mó s 5.02.01, H Ni, 1998, Trn Trung Tớn Cun sỏch Hon thin th ch kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha iu kin Vit Nam l thnh viờn ca T chc Thng mi Th gii (2009), Nxb Chớnh tr quc gia ca TS Nguyn Vn Hu TS Nguyn Th Nh H (ng ch biờn) Kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Vit Nam, lun ỏn PTS Khoa hc kinh t, chuyờn ngnh kinh t chớnh tr XHCN, mó s: 5.02.01, H Ni, 1995, Trn Cụng Sỏch thc hin Túm li, nhng cun sỏch, lun ỏn, lun trờn ó nghiờn cu mt cỏch cú h thng v KTTT hoc v KTTT i vi quc phũng Mc dự cỏc cụng trỡnh trờn khụng nghiờn cu trc tip v tỏc ng ca KTTT i vi nn quc phũng - l phm vi nghiờn cu rng hn, nhng Vit Nam v Lo cú nhiu c im tng ng, bi vy cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trờn cú ý ngha rt ln tỏc gi c tip cn, tham kho, rỳt kinh nghim vit lun ỏn ca mỡnh 1.2 CC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA CC NH NGHIấN CU NC CNG HO DN CH NHN DN LO Thoong Xt Phim Ma Vụng (2001), Lun ỏn tin s kinh t, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh vi ti: Mi quan h gia kinh t vi quc phũng thi k mi Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo Tỏc ng ca kinh t tri thc n quc phũng ton dõn Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo, Lun ỏn tin s kinh t, chuyờn ngnh kinh t chớnh tr, mó s: 62 31 01 01, H Ni, 2007, Khm Phi X Phng Na S phỏt trin nụng nghip v tỏc ng ca nú i vi cng c quc phũng Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo hin nay, Lun ỏn tin s kinh t, chuyờn ngnh kinh t chớnh tr, mó s 62 31 01 01, H Ni, 2008, Vi lay Pht My Xay thc hin Ngoi nhng lun ỏn trờn, cũn cú k yu hi tho khoa hc vi ti: Lý lun v thc tin phỏt trin kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Lo v Vit Nam õy l hi tho khoa hc quc t ó din ti H Ni, ngy 31 thỏng 10 nm 2006 Túm li, vic nghiờn cu quan im ca cỏc nh kinh t hc t sn c in, cỏc nh kinh in ca ch ngha Mỏc-Lờnin, cỏc nh kinh t hc liờn quan n ti, nú l nhng c s quan trng cho tỏc gi cú mt cỏch nhỡn khỏi quỏt trung nghiờn cu mi ca ti cỏc chng tip theo 1.3 NHNG KHONG TRNG LUN N CN TIP TC NGHIấN CU Trờn c s k tha kt qu nghiờn cu ca cỏc cụng trỡnh v ngoi nc, Lun ỏn tip tc nghiờn cu v lm rừ cỏc ni dung sau: - Lun ỏn s khỏi quỏt mt s lý lun c bn v KTTT, v phõn tớch mi quan h gia kinh t vi quc phũng - Phõn tớch tỏc ng ca KTTT i vi nn quc phũng CHDCND Lo - Trờn c s lý lun v thc trng tỏc ng ca KTTT i vi nn quc phũng, Lun ỏn ó xut quan im v gii phỏp phỏt huy tỏc ng tớch cc v hn ch tỏc ng tiờu cc ca KTTT i vi nn quc phũng CHDCND Lo Chng C S Lí LUN V TC NG CA KINH T TH TRNG I VI NN QUC PHềNG 2.1 MT S VN Lí LUN C BN V KINH T TH TRNG 2.1.1 Quan nim v kinh t th trng, lch s hỡnh thnh v phỏt trin kinh t th trng 2.1.1.1 Quan nim v kinh t th trng T in Kinh t hc hin i ó nh ngha KTTT l "mt kiu t chc kinh t ú cỏc quyt nh v vic phõn b cỏc ngun lc sn xut v phõn phi sn phm c a trờn c s tho thun tỡnh nguyn v giỏ c gia nh sn xut v khỏch hng, ngi lao ng v ngi s dng lao ng" S thc ca KTTT v KTHH chớnh l hai mt ca cựng mt s vt, KTHH phỏt trin n trỡnh no thỡ KTTT cng s phỏt trin n trỡnh ú Mc dự KTTT i cựng vi KTHH song KTHH l s khỏi quỏt ca sn xut tin hnh vỡ mc ớch trao i S liờn kt kinh t ca vic mua - bỏn gia hai bờn hot ng SXHH v trao i hng hoỏ tt nhiờn s hỡnh thnh th trng Nh vy, sau hỡnh thỏi KTHH ó phỏt trin t trỡnh rt cao tng lai, nú s to tin sn sinh nhng nhõn t lm xut hin v hỡnh thnh mt hỡnh thỏi kinh t mi chớnh lũng nú, hỡnh thỏi kinh t ny s dn ln lờn thnh mt i lp quay li ph nh hỡnh thỏi KTHH cng ging nh hỡnh thỏi KTHH ó ph nh hỡnh thỏi kinh t t nhiờn, t cp, t tỳc Rừ rng, khụng th ng nht KTHH vi KTTT, bi KTHH l mt phm trự ch mt hỡnh thỏi kinh t nú l mt khỏi nim hp "m" (khỏi nim ln nht ca mt hp gi l phm trự), cũn KTTT ch l mt giai on phỏt trin ca hỡnh thỏi KTHH nờn nú l khỏi nim thuc hp "con" nm hp "m" 2.1.1.2 S hỡnh thnh v phỏt trin kinh t th trng Kinh t th trng mt hỡnh thc phỏt trin cao ca KTHH Ln theo chiu di ca lch s cho thy s hỡnh thnh v phỏt trin ca KTTT tri qua ba bc chuyn bin: Bc chuyn bin th nht: T mụ hỡnh kinh t t nhiờn, t cp, t tỳc lờn mụ hỡnh KTHH nc thang thp nht l KTHH gin n Bc chuyn bin th hai: T mụ hỡnh KTHH gin n lờn mụ hỡnh KTTT t ú l kinh t m th trng t phỏt trin, iu tit nn kinh t Mi ca nn kinh t t u th trng iu chnh v quyt nh Bc chuyn bin th ba: T mụ hỡnh KTTT t lờn mụ hỡnh KTTT hn hp ú l nn kinh t c iu chnh bi c hai lc lng chớnh ph v th trng 2.1.2 Cỏc nhõn t cu thnh kinh t th trng 2.1.2.1 Cỏc ch th tham gia kinh t th trng Trong s cỏc ch th tham gia "trũ chi kinh t th trng", bờn cnh cỏc doanh nghip v Nh nc, thỡ ngi dõn vi t cỏch l ngi sn xut t nhõn hay ngi tiờu dựng cng gi vai trũ l nhng ch th tớch cc ca nn KTTT + Nh nc: Cỏc c quan qun lý nh nc v kinh t - ch th quan trng ca KTTT Thc t phỏt trin ca nn KTTT cho thy, so vi kinh t trung, vai trũ ca Nh nc nn KTTT khụng nhng khụng gim i, m cũn ngy cng chng t nh mt nhõn t quan trng khụng th thiu, m bo s n nh v phỏt trin ca nn kinh t quc dõn + Doanh nghip: Doanh nghip l ch th h thng KTTT Bi l ni trc tip sn xut mi loi hng hoỏ v dch v c trao i trờn th trng, doanh nghip (thuc mi loi hỡnh v mi thnh phn) chớnh l "cỏc viờn gch" to nn tng ca KTTT + Ngi tiờu dựng: Nn KTTT l nn kinh t sn xut nhm mc tiờu bỏn, tc l ngi sn xut l ngi bỏn nhng hng hoỏ sn xut ỏp ng nhu cu ca ngi mua - ngi mua chớnh l ngi tiờu dựng 2.1.2.2 H thng cỏc loi th trng H thng th trng nn KTTT bao gm cỏc th trng c bn nh: (i) th trng hng hoỏ v dch v, (ii) th trng lao ng, (iii) th trng bt ng sn, (iv) th trng ti chớnh v (v) th trng khoa hc v cụng ngh 2.1.2.3 C ch hnh ca nn kinh t: nn kinh t th trng hnh theo c ch th trng C ch th trng l c ch iu tit ca nn kinh t th trng s tỏc ng ca cỏc quy lut cú ca nú Núi mt cỏch c th hn, c ch th trng l h thng hu c ca s thớch ng ln nhau, t iu tit ln ca cỏc yu t giỏ c cung - cu, cnh tranh trc tip phỏt huy tỏc dng trờn th trng iu tit nn kinh t th trng 2.2 MI QUAN H GIA KINH T VI QUC PHềNG - C S KHCH QUAN V S TC NG CA KINH T TH TRNG I VI NN QUC PHềNG 2.2.1 Nhng c bn v mt lý lun ca mi quan h gia kinh t vi quc phũng 2.2.1.1 V phm trự "quc phũng" v "kinh t", mi quan h gia chỳng "Quc phũng" l cụng cuc gi nc ca mt quc gia, gm tng th cỏc hot ng i ni v i ngoi v quõn s, chớnh tr, kinh t, hoỏ, khoa hc ca Nh nc v nhõn dõn phũng th t nc, to nờn sc mnh ton din, cõn i, ú sc mnh quõn s l c trng nhm gi c ho bỡnh, y lựi v ngn chn cỏc hot ng gõy chin ca k thự v sn sng ỏnh thng chin tranh di cỏc hỡnh thc v quy mụ Quc phũng l hot ca c nc, ú lc lng v trang l nũng ct "Kinh t" vi t cỏch l h thng t chc nhm sn xut, phõn phi, tiờu dựng ca ci ca xó hi luụn l nn tng ca s tn ti ca loi ngi Khi xó hi cha cú giai cp, cha cú Nh nc, cha cú cnh tranh kinh t v i lp li ớch kinh t gia nhúm ngi ny vi nhúm ngi khỏc, quc gia ny vi quc gia khỏc Do vy, cha cú hnh vi chim ot, nờn cha cn cú hot ng bo v cỏc thnh qu kinh t Tuy nhiờn, cựng vi s phỏt trin ca LLSX, s xut hin ca giai cp v Nh nc, chin tranh ó tr thnh mt hin tng khỏ thng xuyờn Thc t ny ó khin cỏc nh t tng, cỏc nh kinh t, cỏc nh quõn s phi quan tõm ti mi quan h gia chin tranh vi kinh t, gia sc mnh quõn s v sc mnh kinh t Mi quan h gia kinh t vi quc phũng v thc cht ú chớnh l mi quan h hai quỏ trỡnh ng: quỏ trỡnh ng kinh t vi quỏ trỡnh xõy dng nn quc phũng ca t nc 2.2.1.2 S ph thuc ca quc phũng i vi kinh t Th nht, ngun gc v c s ca quc phũng kinh t quy nh Th hai, ch kinh t, tớnh cht ca quan h sn xut quy nh tớnh cht v sc mnh ca nn quc phũng t nc Quc phũng ph thuc vo kinh t khụng ch mt kinh t - k thut ca sn xut (LLSX) m cũn mt KT-XH (quan h sn xut) ca nn kinh t Th ba, kinh t l ngun gc cung cp cho quc phũng v v khớ trang b k thut quõn s, tin hnh chin tranh v hon thnh cỏc nhim v quc phũng Th t, ngun nhõn lc ỏp ng nhu cu quc phũng kinh t cung cp - ngun nhõn lc nn KTTT cung cp cho quc phũng l 11 Chng THC TRNG TC NG CA KINH T TH TRNG I VI NN QUC PHềNG CNG HO DN CH NHN DN LO GIAI ON 2000 - 2013 3.1 TèNH HèNH NN KINH T TH TRNG LO GIAI ON 2000 - 2013 3.1.1 Kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha ó gii phúng sc sn xut xó hi v tỏc ng mnh n chuyn dch c cu ngnh theo hng tớch cc Trc i mi, mi ngun lc ca nn kinh t nc CHDCND Lo khụng c dy, bi s hn ch ca c ch c - c ch k hoch hoỏ trung, bao cp Vi ng li i mi kinh t, KTTT nh hng XHCN ó i, phỏt trin, mi ngun lc xó hi c gii phúng v gúp phn to ln vo vic phỏt trin kinh t, bo m kinh t cho quc phũng Vi t tng ch o ca ng li v chớnh sỏch kinh t, nn kinh t nc CHDCND Lo tng bc c hỡnh thnh theo mụ hỡnh KTTT nh hng XHCN Mụ hỡnh kinh t mi va phự hp vi iu kin nc CHDNCD Lo, va phự hp vi xu hng phỏt trin ca nn kinh t cỏc nc trờn th gii, ng thi nú cũn phn ỏnh s dng quy lut quan h sn xut phi phự hp vi tớnh cht v trỡnh phỏt trin ca LLSX Hin nay, KTTT nh hng XHCN ó dn nn kinh t nc CHDCND Lo phỏt trin vi tc khỏ nhanh, ỏnh thc mi tim nng, dy mi ngun lc, to ng lc mi phỏt trin nn kinh t Qua t chc thc hin k hoch phỏt trin KT-XH t nc nm ln th VI (2006 - 2010), tc tng trng GDP bỡnh quõn l 7,9%/ nm (GDP bỡnh quõn u ngi l 1.069USD) Qua t chc thc hin k hoch phỏt trin KT-XH nm ln th VII (2011-2015), nm ti khoỏ 2011-2012, GDP ca Lo tng 8,3% so vi cựng k, t khong 7,74 t USD v GDP bỡnh quõn u ngi vo khong 9,64 triu Kớp (1.203USD) 3.1.2 Kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha ó phỏt huy ni lc nn kinh t to c hi tn dng cỏc ngun lc t bờn ngoi M rng hp tỏc kinh t quc t v khuyn khớch s u t ca bờn ngoi l ch trng chớnh sỏch ca ng nhm tranh th ngoi lc kt hp vi ni lc xõy dng t nc tin lờn v lm giu cho nn kinh t ca 12 nc ta tng bc hi nhp kinh t quc t Theo ch trng chớnh sỏch ú, cn phi m rng hp tỏc kinh t quc t bng cỏch a phng hoỏ, a dng hoỏ bo m cú hiu qu v cỏc bờn cựng cú li 3.1.3 Kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha ó to ngun d tr cho nn kinh t Quỏ trỡnh xõy dng, phỏt trin nn KTTT nh hng XHCN chỳng ta ó cú tớch lu gúp phn ỏng k vo d tr cho nn kinh t: d tr v lng thc, thc phm, vt t nguyờn nhiờn liu chin lc, vng v ngoi t Vi ngun d tr y cho phộp cú th huy ng cho vic u t phỏt trin nhng ngnh kinh t mi nhn, nhng lnh vc then cht nh: nh mỏy thu in, sõn bay, ngõn hng, nụng - cụng nghip v dch v c bit cú th huy ng vic bỡnh n giỏ c mt s loi hng hoỏ no ú cn thit ng thi cú th huy ng gii quyt nhng bin c bt ng nh chin tranh, thiờn tai, nhng s c chớnh tr cỏc vựng lm mt trt t an ninh xó hi 3.2 THC TRNG TC NG CA KINH T TH TRNG I VI NN QUC PHềNG CNG HO DN CH NHN DN LO GIAI ON 2000 - 2013 3.2.1 Nhng tỏc ng tớch cc ca kinh t th trng i vi nn quc phũng 3.2.1.1 Kinh t th trng to c s bo m kinh t cho bo v an ninh biờn gii Th nht, s phỏt trin ca KTTT lm cho bo v an ninh biờn gii cú s thay i v cht c nhn thc ln thc tin Th hai, s phỏt trin ca KTTT to c s vt cht phc v cho bo v an ninh biờn gii Vi nhng c ch thớch hp, KTTT m bo c li ớch ca cỏc ch th sn xut, kinh doanh, quan h trao i v lu thụng hng hoỏ kớch thớch LLSX phỏt trin to nhng yu t KT-XH v kinh t - k thut bo v an ninh biờn gii Th ba, KTTT to cỏc bin phỏp bo v an ninh biờn gii Xột trờn tng th mi liờn h gia c s h tng v kin trỳc thng tng thỡ s phỏt trin ca KTTT l s cng c, hon thin kin trỳc thng tng, to c s vng chc v kinh t, chớnh tr cho nhim v bo v an ninh biờn gii 13 3.2.1.2 Kinh t th trng thỳc y khoa hc - cụng ngh ca t nc phỏt trin to c s vt cht k thut cho tng cng sc mnh quc phũng Th nht, thỳc y s phỏt trin ca ngun nhõn lc cht lng cao u t phỏt trin ngun nhõn lc l chỡa khoỏ trng yu quyt nh thnh cụng ca s phỏt trin Vi chin lc phỏt huy ngun lc ngi, coi giỏo dc v o to l quc sỏch gn 30 nm qua, CHDCND Lo ó cú mt i ng cỏn b khoa hc khỏ di tt nghip i hc, cú trỡnh sau i hc nh: giỏo s, phú giỏo s, tin s, thc s c o to, bi dng v ngoi nc Th hai, KH-CN thỳc y kinh t phỏt trin nhanh, bn vng KHCN ó gúp phn to ln vo vic nõng cao nng sut, cht lng, hiu qu cỏc ngnh sn xut, kinh doanh "Khoa hc - cụng ngh l yu t c bn phỏt trin LLSX v nõng cao nng sut lao ng xó hi ngy cng cao, khụng cú thnh cụng no trỏnh s ng dng nhng thnh tu ca khoa hc - cụng ngh" Th ba, KH-CN phỏt trin gúp phn nõng cao hiu qu hot ng lónh o v qun lý KT-XH ca ng v Nh nc Cựng vi khoa hc t nhiờn, khoa hc xó hi v nhõn cng ó phỏt trin, nhiu lý lun ngy cng c lm sỏng t hn ó gúp phn ỏng k vo xõy dng lun c khoa hc cho cỏc ch trng, ng li, chớnh sỏch, phỏp lut ca ng v Nh nc Khoa hc xó hi nhõn nhng nm qua ó c s dng cú kt qu qun lý kinh t, hoỏ, xó hi, quc phũng, an ninh 3.2.1.3 Kinh t th trng to iu kin nõng cao i sng nhõn dõn, xõy dng mụi trng chớnh tr, xó hi lnh mnh cú li cho tng cng sc mnh quc phũng Vi kt qu trờn, sau gn 30 nm i mi, KTTT nh XHCN ó phỏt trin v gúp phn gii quyt nhiu v i sng KT-XH ca nhõn dõn, thu nhp ca ngi lao ng c nc hu ht cỏc vựng u tng, ú gúp phn vo vic n nh xó hi, xõy dng mụi trng chớnh tr, hoỏ lnh mnh S cng c nim tin vo ng, Nh nc v ch gúp phn xõy dng tim lc chớnh tr tinh thn, tng cng SMQP Di s tỏc ng ca KTTT nh hng XHCN, ngi lao ng no hn, gii quyt cụng n vic lm, i sng vt cht tinh thn c nõng lờn 14 rừ rt Nh ú, ý ng lũng dõn ngy cng gn bú hn, tin tng hn vo s nghip i mi ca ng Vn ch ngha yờu nc gn vi CNXH ó c kim nghim trờn thc t, õy l c s chớnh tr xó hi ht sc quan trng xõy dng sc mnh ca nn QPTD quỏ trỡnh phỏt trin theo ng li i mi ca ng 3.2.1.4 Kinh t th trng gúp phn thc hin ng li quc phũng ton dõn ca ng Trong nhng nm qua xut phỏt t tỡnh hỡnh th gii v nc, ng v Nh nc ta ó cú s i mi v t quõn s v nhim v bo v, xõy dng t nc Bo v vng chc c lp, ch quyn v ton lónh th ca t nc, bo m n nh v an ninh vng mnh l nhim v hng u ca chỳng ta, ng thi cng l iu kin thun li tt yu i vi s phỏt trin KT-XH v lm n ca nhõn dõn" ng v Nh nc ó ch trng chuyn hng chin lc phũng th t nc t i hi i biu, ton quc ln th IV (1986), ch trng mi xõy dng nn quc phũng - an ninh ton dõn, ton din (hoc nn QPTD) Xõy dng nn QPTD gn bú vi nhim v xõy dng nn an ninh nhõn dõn, t quc phũng - an ninh cựng chin lc bo v T quc Thc hin bc chuyn hng quan trng v t quõn s, ú l xõy dng nn quc phũng thi bỡnh sc ngn chn v y lựi nguy c chin tranh, tranh th iu kin ho bỡnh, to mụi trng thun li bo v v xõy dng t nc 3.2.2 Nhng tỏc ng tiờu cc ca kinh t th trng i vi nn quc phũng 3.2.2.1 Mt trỏi ca kinh t th trng tỏc ng n mt chớnh tr tinh thn ca quõn i, nh hng khụng thun li n quỏ trỡnh m bo kinh t cho quc phũng Th nht, mt trỏi ca KTTT ó v ang lm cho s chờnh lch v KT-XH cng xa gia cỏc tnh, cỏc vựng, cỏc ngnh kinh t, nh hng khụng thun li n quỏ trỡnh m bo kinh t cho quc phũng Cỏc tnh, vựng, ngnh kinh t cú c im, iu kin kinh t, ti nguyờn thiờn nhiờn, v trớ a lý khỏc Vỡ vy, quỏ trỡnh m bo kinh t cho quc phũng cú nhng thun li v khú khn khỏc Nhng tnh, vựng, ngnh kinh t cú c im, iu kin, v trớ a lý thun li, ti nguyờn thiờn nhiờn di l nhng tnh, vựng, ngnh kinh 15 t cú tc phỏt trin kinh t nhanh Di s tỏc ng ca CCTT, nhng tnh, vựng, ngnh kinh t ny ngy cng cú quy mụ v tc phỏt trin to ln v nhanh hn Ngc li, cỏc tnh nỳi, nht l Bc, kt cu h tng kộm phỏt trin, trỡnh dõn trớ thp, ngun u t v ngoi nc vo cỏc tnh ny rt thp so vi cỏc tnh cú iu kin thun li nh Trung, Nam, ú, nn kinh t õy ó nghốo nn lc hu, so vi cỏc tnh trng im kinh t, khong cỏch ny cng xa Th hai, mi quan tõm ca xó hi i vi nhim v cng c quc phũng cú phn gim sỳt, cụng tỏc chớnh tr, t tng cha tin hnh cú hiu qu Trong nn kinh t k hoch hoỏ trung bao cp vi cỏc th ch hnh ca nú ó kim ch ngi theo ui li ớch kinh t, vỡ vy, chớnh tr tr thnh mt nhng tiờu im chỳ ý ca mi ngi, vai trũ ca chớnh tr c cao, cỏc thnh viờn xó hi tn tõm, tn lc i vi vic cng c quc phũng T chỳng ta chuyn sang KTTT, s kim ch ngi v mt kinh t cú iu kin bung ra, lụi cun cỏc tng lp xó hi, dõn c vo quỏ trỡnh "sn ui" li ớch kinh t, chớnh tr cú xu hng m nht Ch ngha quc v cỏc th lc thự ch li dng s chuyn i ny tng cng tn cụng lụi kộo xõy dng c s, ci cm ngi vo ni b vi mc ớch tng bc chuyn hoỏ vai trũ ca t chc b mỏy tin ti xoỏ b vai trũ lónh o ca ng ta 3.2.2.2 M ca vi nn kinh t th trng th gii gõy nhng khú khn xõy dng khu vc phũng th t nc M ca vi nn KTTT th gii v s phỏt trin ca cỏc thnh phn kinh t nn kinh t nhiu thnh phn, bờn cnh nhng tỏc ng tớch cc nhiu mt v kinh t, chớnh tr l ht sc rừ rng Tuy nhiờn, bờn cnh nhng tỏc ng tớch cc cng tn ti mt thc t ú l nhng khú khn nht nh mt s mt thuc lnh vc quc phũng, nht l xõy dng khu vc phũng th iu ny c phn ỏnh qua quỏ trỡnh hỡnh thnh v xõy dng th trn quc phũng, khu vc phũng th nhng nm qua 3.2.2.3 Tỏc ng ca kinh t th trng gõy khú khn v m bo ngun nhõn lc cú cht lng cao cho quc phũng Ngun nhõn lc tham gia cỏc hot ng quc phũng bao gm nhiu lc lng, ú hot ng ca cỏc LLVT l c trng nht õy ch 16 cp n ngun nhõn lc m bo cho cỏc loi hỡnh c cu ca quõn i, dõn quõn t v v lc lng d b ng viờn Th nht, cht lng chớnh tr ngun nhõn lc b sung cho lc lng thng trc ca quõn i Ngy iu kin t nc cú ho bỡnh, chỳng ta trung phỏt trin kinh t theo hng phỏt trin KTTT nh hng XHCN Phỏt trin KTTT, bờn cnh mt thun li cng ó lm xut hin nhng khú khn m bo ngun nhõn lc cho quc phũng Trc ht, biu hin ý thc ca mt b phn dõn c i vi nhim v quc phũng cú s bin i, theo chiu hng ớt quan tõm n nhim v bo v T quc, xõy dng nn QPTD Th hai, khú khn v ngun nhõn lc tham gia dõn quõn t v v lc lng d b ng viờn Dõn quõn t v v lc lng d b ng viờn l lc lng cú vai trũ rt ln quỏ trỡnh xõy dng nn QPTD, th trn quc phũng cng nh xõy dng khu vc phũng th tnh (thnh ph), chuyn hng chin lc phũng th t nc Nhng di tỏc ng ca KTTT, vic huy ng ngun nhõn lc cho hai lc lng ny ang cú nhng khú khn tr ngi nht nh ú l: nhng ngi tham gia thng v ch yu l lc lng ang trc tip lao ng nụng thụn, c quan, xớ nghip v h li l lc lng lao ng ch yu, nờn vic huy ng cho nhng nhu cu quc phũng thng nh hng n thu nhp ca h thi gian tham gia hot ng quõn s 3.2.2.4 S cnh tranh nn kinh t th trng gõy khú khn phỏt trin cụng nghip quc phũng, xõy dng lc lng d tr quc gia Ngy vai trũ ca ngnh CNQP rt to ln CNQP l b phn quan trng, ch yu hỡnh thnh tim lc kinh t quõn s Mt quc gia vi v trớ a kinh t, a chớnh tr nh CHDCND Lo, xõy dng tim lc kinh t quõn s cng cú vai trũ c bit quan trng i vi bo v T quc iu kin quc t hin Xõy dng nn CNQP CHDCND Lo nhng nm qua ó gp nhng khú khn nht nh di tỏc ng ca KTTT 17 Chng QUAN IM V GII PHP CH YU NHM PHT HUY NHNG TC NG TCH CC V HN CH TC NG TIấU CC CA KINH T TH TRNG I VI NN QUC PHềNG CNG HO DN CH NHN DN LO N NM 2020 4.1 MT S D BO XU HNG PHT TRIN V TC NG CA KINH T TH TRNG I VI NN QUC PHềNG CNG HO DN CH NHN DN LO TRONG THI GIAN N NM 2020 4.1.1 Xu hng phỏt trin ca kinh t th trng Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo Th nht, thụng qua CNH, HH nn KTTT s phỏt trin ngy cng hin i hn Th hai, quỏ trỡnh hi nhp kinh t khu vc v quc t ngy cng hng theo chiu sõu quỏ trỡnh ton cu hoỏ kinh t Th ba, CCTT v cỏc yu t ca KTTT ngy cng c to lp v hnh ng b Th t, vai trũ qun lý v mụ v kinh t, quc phũng ca Nh nc ngy cng cú hiu qu hn 4.1.2 Nhng d bỏo v xu hng tỏc ng ca kinh t th trng i vi nn quc phũng Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo Xu hng th nht: S phỏt trin ca kinh t nc ta nhng nm ti s tỏc ng ngy cng mnh c v quy mụ, trỡnh i vi nn quc phũng C th s tỏc ng y c biu hin - Kinh t th trng m bo kinh t cho quc phũng ngy cng tt hn, ỏp ng y hn cỏc nhu cu ca quc phũng - Kinh t th trng s tỏc ng theo hng thỳc y s phỏt trin ngy cng mnh hn KH-CN t nc, cng nh KH-CN quõn s, ú SMQP s c nõng lờn Xu hng th hai: Trong khng nh xu hng ng ch yu ca nn KTTT nh hng XHCN nc ta tỏc ng tớch cc n SMQP cn ch rừ rng tỏc ng mnh m ca cỏch mng KH-CN v quỏ trỡnh ton cu hoỏ kinh t, nn kinh t nc ta s hi nhp ngy cng sõu hn vo kinh t th gii v khu vc Nhng nh hng, chn ng ca nn kinh t th gii v khu vc, cng vi s tn cụng ca ch ngha quc v cỏc th lc thự ch s lm cho nn KTTT nh hng XHCN nc ta chu nhng tỏc ng sõu sc Mt khỏc, nhng nguy c m ng ta ó cnh bỏo nu khụng c chỳng ta y lựi thỡ nhng tỏc ng tiờu cc t mt trỏi ca KTTT i vi SMQP ca t nc s tip tc gia tng 18 4.2 NHNG QUAN IM C BN NHM PHT HUY TC NG TCH CC V HN CH TC NG TIấU CC CA NN KINH T TH TRNG I VI NN QUC PHềNG CNG HO DN CH NHN DN LO N 2020 4.2.1 Tng cng sc mnh quc phũng trờn c s phỏt trin nhanh, bn vng nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Kiờn nh nh hng XHCN, cũn to nờn c s kinh t, xó hi thc hin quyn li, ngha v, cng nh bo m li ớch chớnh ỏng ca ngi lao ng bng phỏp lut XHCN Mt nh hng XHCN, mt bn cht giai cp ca ch kinh t, s dn n mt bn cht, mc ớch ca nn QPTD Do ú khụng th thc hin c mc tiờu: dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch minh 4.2.2 Phỏt trin ni lc ca nn kinh t nhiu thnh phn, ú kinh t nh nc gi vai trũ ch o, cựng vi kinh t th hp thnh nn tng ca nn kinh t quc dõn l c s kinh t cho nn quc phũng ca t nc S phỏt trin ngy cng mnh ca KTNN v kinh t hp tỏc xó cú ý ngha cc k to ln, l nn tng kinh t quyt nh gi vng nh hng XHCN nn kinh t v cú vai trũ quyt nh n cựng c v tng cng SMQP nc ta 4.2.3 Ly hiu qu chớnh tr - xó hi - kinh t lm thc o vic xõy dng v thc hin cỏc phng ỏn kt hp kinh t vi quc phũng v quc phũng vi kinh t Th nht, giỏo dc sõu rng ng li QPTD ca ng n mi cp, mi ngnh, mi thnh phn kinh t Th hai, vic xõy dng v thc hin cỏc d ỏn KT-XH, cỏc d ỏn v quc phũng - an ninh, cn gii quyt tho ỏng mi quan h li ớch kinh t vi li ớch quc phũng Th ba, ch ng hi nhp kinh t, tn dng mi c hi thu hỳt u t nc ngoi Th t, s dng mt phn ngun lc ca quõn i tham gia xõy dng kinh t, lao ng sn xut thc hin ch trng kt hp quc phũng vi kinh t v gúp phn phỏt trin kinh t t nc v ci thin i sng b i Th nm, t chc sp xp li h thng DNNN (k c doanh nghip quc phũng) theo hng: phỏt trin kinh t vựng, ngnh, khu vc theo k hoch kt hp phỏt trin chin lc kinh t vi chin lc quc phũng 19 4.3 NHNG GII PHP CH YU NHM PHT HUY TC NG TCH CC V HN CH TC NG TIấU CC CA KINH T TH TRNG I VI NN QUC PHềNG CNG HO DN CH NHN DN LO 4.3.1 Nõng cao vai trũ hiu lc v hiu qu cỏc hot ng qun lý iu tit kinh t v mụ ca Nh nc 4.3.1.1 Nõng cao kh nng la chn cỏc quyt sỏch cú tm chin lc vic hoch nh cỏc chin lc phỏt trin kinh t xó hi, ng thi ban hnh cỏc chớnh sỏch kinh t ỳng n Nn KTHH nhiu thnh phn hnh theo KTTT cú s qun lý ca Nh nc phỏt trin theo nh hng XHCN nc Lo gi tt l nn KTTT nh hng XHCN - cú c im va cũn yu t s khai va cú yu t ca nn KTTT hin i gim yu t s khai tng yu t ca KTTT hin i v phỏt trin ỳng nh hng XHCN, trc ht Nh nc cn "Tip tc i mi cỏc cụng c qun lý v mụ ca Nh nc i vi nn kinh t ", "i mi hn na cụng tỏc k hoch hoỏ, nõng cao cht lng cụng tỏc xõy dng cỏc chin lc, quy hoch v k hoch phỏt trin kinh t - xó hi" Trc ht hoch nh ỳng cỏc chin lc phỏt trin kinh t cho cỏc thi k, cựng h thng cỏc chớnh sỏch kinh t ln (bao gm c hot ng kinh t nc v kinh t i ngoi) tỡm nhng chin lc v chớnh sỏch phỏt trin tng thi k 4.3.1.2 Tng bc hon chnh hnh lang phỏp lý cho s phỏt trin ca kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Vic ban hnh phỏp lut, nht l lut kinh t nhm lm cho nn KTTT hnh mụi trng phỏp lý n nh, lnh mnh, ngn chn cú hiu qu nhng hot ng kinh t ngm cng nh cỏc khon thu nhp bt hp phỏp, cú ý ngha vụ cựng to ln, nú to s bỡnh ng, cnh tranh lnh mnh nn kinh t H thng lut phỏp c ban hnh ó th hin c vai trũ tớch cc, gúp phn khụng nh vo cụng cuc phỏt trin kinh t, tng cng SMQP To mụi trng phỏp lý thun li, bỡnh ng cho cỏc doanh nghip cnh tranh v hp tỏc phỏt trin, thụng qua vic ban hnh v thc hin cỏc chin lc v kinh t v quc phũng 20 4.3.1.3 Nh nc cn nõng cao cht lng v hiu qu iu hnh, kim soỏt v mụ i vi nn kinh t Mt l, nm vng cỏc ngun lc ca t nc, thc hnh phõn phi cỏc ngun lc ú quỏ trỡnh tỏi sn xut theo cỏc chin lc phỏt trin KT-XH v cỏc k hoch, chng trỡnh, d ỏn kinh t ó c xỏc nh cho cỏc thi k phỏt trin Hai l, qun lý tt cỏc loi qu d phũng, qu d tr quc gia Ba l, tng bc hon thin h thng cụng c iu hnh, kim soỏt v mụ KTTT nh hng XHCN Bn l, Nh nc phi kim soỏt khc phc cú hiu qu hot ng ca h thng kinh t ngm Nm l, ci cỏch b mỏy hnh chớnh, xõy dng Nh nc phỏp quyn, i mi t chc, phong cỏch lm vic ca b mỏy cụng chc nh nc; chng t quan liờu, ca quyn, n hi l Sỏu l, cú chớnh sỏch ói ng thớch hp i vi cỏn b, cụng chc nhm ng viờn h n lc lờn to c s cho vic s dng, tuyn chn, o to cỏn b lõu di 4.3.1.4 Nh nc to mụi trng kinh t, chớnh tr, xó hi thun li phỏt trin nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha 4.3.2 n nh v phỏt trin kinh t - xó hi, tng cng an ninh, quc phũng vựng biờn gii, nỳi, vựng cao v khuyn khớch cỏc thnh phn kinh t tớch cc tham gia vo s nghip xõy dng quc phũng 4.3.2.1 n nh v phỏt trin kinh t - xó hi, tng cng an ninh, quc phũng vựng biờn gii, nỳi, vựng cao Mt, u tiờn u t , trung dt im tng a bn vựng biờn gii, vựng cao, vựng sõu sm n nh v phỏt trin lm i thay b mt KT-XH, an ninh quc phũng vựng ny Hai, kt hp cht ch quỏ trỡnh phỏt trin kinh t vi gii quyt nhng bc xỳc v xó hi Ba, phỏt huy tớnh ch ng v tinh thn trỏch nhim ca a phng vic trin khai ch trng ca ng v Nh nc v n nh, phỏt trin KT-XH 21 4.3.2.2 Khuyn khớch cỏc thnh phn kinh t tớch cc tham gia vo s nghip xõy dng quc phũng S dng v phỏt huy cỏc thnh phn kinh t l mt chớnh sỏch mang tớnh chin lc lõu di ca ng v Nh nc ta Thc hin quan im quc phũng l s nghip ca ton dõn, huy ng s tham gia ca cỏc thnh phn kinh t vo vic tng cng tim lc quc phũng bng s úng gúp t nguyn hay úng gúp trc tip theo qui nh ca Nh nc s cú mt ý ngha to ln 4.3.3 Tp trung sc lm chuyn bin kh nng quc phũng ca t nc theo hng tng cng sc mnh quc phũng quỏ trỡnh phỏt trin kinh t trc nhng din bin phc ca tỡnh hỡnh khu vc v quc t v chớnh tr v kinh t 4.3.3.1 Tng cng hiu lc v hiu qu hot ng qun lý nh nc v quc phũng iu kin lch s mi Mt l, b sung hon thin chin lc tng th v phỏt trin nn QPTD ca nc Lo iu kin lch s mi phự hp trỡnh , xu hng ng phỏt trin ca nn kinh t v nhng nhim v chớnh tr xó hi t cho nhng nm tip theo Hai l, hon thin h thng phỏp lut v quc phũng hin cú ng thi xõy dng mi theo hng ng b phự hp iu kin quc t v nc hin v xu hng ti, lm cho mi ngi, mi ngnh, mi cp u thc hin trờn c s lut phỏp Ba l, xõy dng v i mi b mỏy qun lý nh nc v quc phũng phự hp vi iu kin KTTT, luụn sc gii quyt nhng v quc phũng mi nhim v chớnh tr ũi hi 4.3.3.2 i vi B Quc phũng cn tip tc i mi cú s thớch hp t phớa cỏc hot ng quc phũng trc nhng ũi hi ca c ch kinh t mi Th nht, tng bc lm chuyn bin mnh m nhn thc v xõy dng nn QPTD iu kin KTTT T chc sp xp biờn ch li lc lng quõn thng trc theo hng tinh gn nhng khụng lm gim SMQP, sc chin u ca quõn i 22 Th hai, lm tt cụng tỏc tham mu cho ng v Nh nc, ng thi lm lc lng nũng ct chun b t nc sn sng chng chin tranh xõm lc Th ba, nõng cao hiu qu kt hp kinh t vi quc phũng v trit thc hnh tit kim Th t, tng bc tng cng kh nng ca nn CNQP theo hng t lc t cng vi tinh thn "u t thớch ỏng" 4.3.4 Thc hin tt cụng tỏc chớnh sỏch i vi lc lng v trang, chớnh sỏch hu phng quõn i; chớnh sỏch i vi thng binh, gia ỡnh lit s, nhng ngi cú cụng vi nc Chớnh sỏch i vi quõn i v hu phng quõn i cú tỏc ng quan trng ti cụng cuc xõy dng v bo v T quc Nú nhm phc v nhim v chớnh tr - quõn s ca quõn i v n nh hu phng quõn i Yờu cu t i vi cụng tỏc chớnh sỏch quõn i, hu phng quõn i giai on hin l phi xõy dng c mt h thng chớnh sỏch hp lý cho tng i tng trờn c s trỡnh , kh nng ca nn kinh t quc dõn Vic gii quyt chớnh sỏch phi trung vo trng im, thit yu, khụng trn lan, dn u Chớnh sỏch xột cho cựng l s th hin cụng bng xó hi Song, cụng bng xó hi khụng cú ngha l "bỡnh quõn", co bng" 23 KT LUN Cựng vi quỏ trỡnh i mi ton din ca t nc, nn kinh t Lo t mt nn kinh t mang nng nhng yu t ca nn kinh t t cp t tỳc chuyn dn sang nn KTHH nhiu thnh phn ng theo CCTT cú s qun lý ca Nh nc, phỏt trin theo nh hng XHCN hay KTTT nh hng XHCN Nh ú nn kinh t Lo ó t c nhng thnh tu to ln trng thỏi khng hong KT-XH, to th v lc mi a t nc bc vo giai on y mnh CNH, HH S hỡnh thnh KTTT nc Lo bt u t cụng cuc i mi Vi chớnh sỏch a dng hoỏ cỏc hỡnh thc s hu t liu sn xut, to c s hỡnh thnh nn kinh t nhiu thnh phn nc Lo - c s hỡnh thnh cỏc iu kin ca s tn ti v phỏt trin nn KTTT m c ch hnh ca nú l CCTT cú s qun lý ca Nh nc theo mc tiờu dõn giu nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch, minh Mi quan h gia KTTT vi SMQP bt ngun t mi quan h bin chng gia hai lnh vc c bn ca i sng xó hi: kinh t vi quc phũng Sõu xa hn, ú l s bt ngun t mi quan h gia c s kinh t vi kin trỳc thng tng m s tỏc ng ca KTTT n nn quc phũng l biu hin c th nc Lo S tỏc ng ca KTTT i vi nn quc phũng nc Lo hin v nhng nm sp ti mt mt phn ỏnh tớnh xu hng v s tỏc ng ca KTTT i vi nn quc phũng ca cỏc nc trờn th gii, ng thi mang nhng c im gn lin iu kin, trỡnh nn kinh t nc Lo Do ú, nú cng bao gm c mt tỏc ng tớch cc v c mt tiờu cc Xỏc nh ỳng n cỏc quan im c bn lm c s cho vic xỏc lp cỏc gii phỏp ch yu nhm phỏt huy nhng tỏc ng tớch cc v hn ch mt tiờu cc ca KTTT i vi nn kinh t quc phũng ca t nc l cú tm quan trng to ln hin nc Lo Nhng quan im c bn t l nhm to iu kin cho s phỏt trin KT-XH nc Lo iu kin mi ang phi i mt trc c hi v thỏch thc, phỏt 24 trin khu vc KTNN lm nn tng cho tng trng v phỏt trin lm c s cho tng cng SMQP v gi vng nh hng XHCN Xõy dng nn QPTD vng mnh phự hp vi iu kin KTTT v ch ng hi nhp kinh t vi quc t v khu vc hin hin thc hoỏ cỏc quan im núi trờn, h thng cỏc gii phỏp ch yu v kinh t, chớnh tr, xó hi v gii phỏp v quc phũng ó c xut Thc hin ng b cỏc gii phỏp trờn s phỏt huy nhng mt tớch cc v hn ch mt tiờu cc ca KTTT i vi phỏt trin KT-XH v tng cng cng c quc phũng S tỏc ng ca KTTT i vi nn quc phũng ca nc Lo hin l ht sc rng ln Bn lun ỏn ny ó cú nhiu c gng nhng cng ch cp n nhng c bn, ch yu cú ý ngha phng phỏp lun chung Do khuụn kh ca mt lun ỏn khoa hc cũn mt s c th cha th gii quyt ht Chng hn phỏt trin ngnh cụng nghip quõn s iu kin KTTT nc Lo hin v nhng nm ti; xu hng phỏt trin khu vc kinh t quõn s iu kin KTTT núi chung v c thự ca quỏ trỡnh ú nc Lo hin núi riờng cũn cha cú iu kin cp hoc ó cp mi nhng mc nht nh, sau ny nu cú iu kin cho phộp cỏc nờu trờn s c nghiờn cu sinh tip tc nghiờn cu mng ti v mi quan h gia quỏ trỡnh phỏt trin KTTT vi nn quc phũng ca t nc cú s hon chnh v ng b hn 25 DANH MC CC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B Cể LIấN QUAN N TI LUN N Suvnthoong Thiờngthpvụngsa (2009), "Kinh t th trng v hi nhp kinh t quc t Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo" Kinh t v d bỏo (Economy and Forecast Review), 23 (463), tr.25-26 Suvnthoong Thiờngthpvụngsa (2011), "Tỏc ng ca Kinh t th trng i vi bo m an ninh quc gia Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo", Tp Cng sn, (58), tr.73-76 Suvnthoong Thiờngthpvụngsa (2011), "Quan im tip cn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo", Giỏo dc lý lun, (174), tr.77-79
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của kinh tế thị trường đối với nền quốc phòng ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Tác động của kinh tế thị trường đối với nền quốc phòng ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Tác động của kinh tế thị trường đối với nền quốc phòng ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay