từ nhiều nghĩa

28 481 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:26

BÀI CŨ Tìm từ đồng âm câu sau phân biệt nghĩa từ đồng âm vừa tìm Em bé đá bóng vào đá đá Chân máy Chân bàn Chân ghế Chân người Chân trời Chân núi I- Nhận xét: 1.1.Tìm Nghĩa nghĩa cộtở B cộtthích B thích hợphợp với với từ ởtừ cộtở A: cột A: A B a) Bộ phận hai bên đầu người động vật, dùng R¨ng để nghe b) Phần xương cứng, màu trắng, mọc hàm, dùng Mòi để cắn, giữ nhai thức ăn Tai c) Bộ phận nhô lên mặt người động vật có xương sống, dùng để thở ngửi Răng : Phần xương cứng, màu trắng, mọc hàm, dùng để cắn, giữ nhai thức ăn Mũi : Bộ phận nhô lên mặt người động vật có xương sống, dùng để thở để gửi Tai : Bộ phận hai bên đầu người động vật, dùng để nghe Nghĩa từ : Răng, mũi, tai gọi nghĩa gốc Em hiểu nghĩa gốc từ ? Nghĩa gốc nghĩa từ Nghĩa từ răng, mũi, tai khổ thơ sau có khác nghĩa chúng tập ? Bàn 1, Bàn 3, Bàn 5, Răng cào Làm nhai ? Mũi thuyền rẽ nước Thì ngửi ? Cái ấm không nghe Sao tai lại mọc ? Trao đổi nhóm bàn QUANG HUY Chỉ cào không dùng để nhai, cắn xé thức ăn Chỉ dụng cụ lao động Răngcủa cào Làm nhai ? cào Chiếc cào gỗ Chiếc cào sắt Mũi thuyền rẽ nước Thì ngửi ? Phần nhô thuyền Mũi thuyền ngửi Mũi thuyền Cái ấm không nghe Sao tai lại mọc ? Tai ấm Tai ấm hai bên móc quai dùng để cầm, xách - Răng Nghĩa từ trong“răng cào” nghĩa chuyển - Mũi Nghĩa từ mũi “Mũi thuyền rẽ nước” nghĩa chuyển - Tai Nghĩa từ tai “ tai ấm ” nghĩa chuyển Mũi Nghĩa giống chỗ : Cùng phận có đầu nhọn nhô phía trước Tai Nghĩa giống chỗ : Cùng phận mọc hai bên, chìa tai * Có nhận xét mối quan hệ nghĩa gốc nghĩa chuyển từ trên? Nghĩa gốc nghĩa chuyển có mối liên hệ với a/ Tai: - Nghĩa gốc: Bộ phận hai bên đầu người động vật, dùng để nghe.(tai người, tai chó, …) - Nghĩa chuyển: Bộ phận hai bên đồ vật, không dùng để nghe (tai ấm, ) b/ Răng: - Nghĩa gốc: Phần xương cứng, mọc thành hàng dùng để cắn, giữ nhai thức ăn (răng người, mèo,…) - Nghĩa chuyển: vật sắc nhọn, thành hàng, không dùng để cắn, giữ nhai thức ăn (răng cào, …) c/ Mũi:- Nghĩa gốc: Bộ phận nhô lên mặt người, động vật dùng để ngửi thở (mũi người, mũi mèo, …) - Nghĩa chuyển: Bộ phận nhô vật, không dùng để ngửi thở (mũi thuyền, …) II- Ghi nhớ Từ nhiều nghĩa từ có nghĩa gốc hay số nghĩa chuyển Các nghĩa từ nhiều nghĩa có mối liên hệ với Chân máy Chân bàn Chân ghế (nghĩa chuyển) Chân người (nghĩa chuyển) (nghĩa chuyển) Chân trời (nghĩa chuyển) (nghĩa gốc) Chân núi (nghĩa chuyển) III- LuyÖn tËp Đọc câu Gạch gạch ( ) từ mắt, chân, đầu mang nghĩa gốc; gạch hai gạch (=) từ mắt, chân, đầu mang nghĩa chuyển a) Mắt - Đôi mắt bé mở to - Quả na mở mắt b) Chân m¾t - Lòng ta vững kiềng ba chân - Bé đau chân c) Đầu - Khi viết, em đừng ngoẹo đầu - Nước suối đầu nguồn Nghĩa gốc Chỉ mắt để nhìn Một phận thể người - Đôi mắt bé mở to - Quả na mở mắt mắt Nghĩa chuyển Chỉ mắt na, không để nhìn Chỉ kiềng có ba chân để đun nấu - Lòng ta vững kiềng ba chân - Bé bị đau chân Nghĩa gốc Chỉ chân phận thể người dùng để di chuyển từ chỗ chỗ khác Nghĩa chuyển Chỉ đầu em bé Một phận người - Khi viết em đừng ngoẹo đầu - Nước suối đầu nguồn Nghĩa chuyển Nghĩa gốc Chỉ nơi bắt đầu suối Các từ phận thể người động vật thường từ nhiều nghĩa Hãy tìm số ví dụ chuyển nghĩa từ sau: Lưỡi, miệng, cổ, tay, lưng A B C Bài 2: Hãy tìm số ví dụ chuyển nghĩa từ sau: Tìm ví dụ theo nhóm bàn lưỡi Bàn 1, 2 miệng cổ Bàn 3, 4 tay lưng Bàn 5, Bài 2: Hãy tìm số ví dụ chuyển nghĩa từ sau: lưỡi Lưỡi liềm, lưỡi hái, lưỡi dao, lưỡi cày, lưỡi lê, lưỡi gươm, lưỡi búa, lưỡi rìu, miệng Miệng bát, miệng chén, miệng hố, miệng túi, miệng bình, miệng hũ, miệng núi lửa,… cổ Cổ tay, cổ chân, cổ áo, cổ bình, cổ lọ, cổ chai, … tay Tay áo, tay ghế, tay quay, tay tre, tay lái, … lưng Lưng núi, lưng ghế, lưng đồi, lưng trời, lưng đê, lưng tủ, lưng đèo, lưng bát cơm,… ĐỐ VUI Càng to, nhỏ Là gì? Từ câu đố mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Từ nhiều nghĩa từ đồng âm có giống nhau, có khác nhau? Từ đồng âm Từ nhiều nghĩa Giống Âm giống Âm giống Khác Nghĩa hoàn toàn khác Nghĩa có mối liên hệ với [...]... Mũi:- Nghĩa gốc: Bộ phận nhô lên ở giữa mặt người, động vật dùng để ngửi và thở (mũi người, mũi mèo, …) - Nghĩa chuyển: Bộ phận nhô ra của vật, không dùng để ngửi và thở (mũi thuyền, …) II- Ghi nhớ Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau Chân máy Chân bàn Chân ghế (nghĩa chuyển) Chân người (nghĩa chuyển) (nghĩa. .. lưng trời, lưng đê, lưng tủ, lưng đèo, lưng bát cơm,… ĐỐ VUI Càng to, càng nhỏ Là con gì? Từ càng trong câu đố trên mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Từ nhiều nghĩa và từ đồng âm có gì giống nhau, có gì khác nhau? Từ đồng âm Từ nhiều nghĩa Giống nhau Âm giống nhau Âm giống nhau Khác nhau Nghĩa hoàn toàn khác nhau Nghĩa có mối liên hệ với nhau ... của con suối 2 Các từ chỉ bộ phận cơ thể người và động vật thường là từ nhiều nghĩa Hãy tìm một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của những từ sau: Lưỡi, miệng, cổ, tay, lưng A B C Bài 2: Hãy tìm một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của những từ sau: Tìm ví dụ theo nhóm bàn 1 lưỡi Bàn 1, 2 2 miệng 3 cổ Bàn 3, 4 4 tay 5 lưng Bàn 5, 6 Bài 2: Hãy tìm một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của những từ sau: 1 lưỡi Lưỡi...Em hiểu thế nào là nghĩa chuyển ? Nghĩa chuyển là nghĩa được hình thành trên cơ sở nghĩa gốc của từ 3 Nghĩa của các từ răng, mũi, tai ở bài 1 và bài 2 có gì giống nhau? Thảo luận nhóm bàn về nội dung bài tập 3 Răng Nghĩa giống nhau ở chỗ : Đều chỉ vật sắc, nhọn sắp đều nhau thành hàng Mũi Nghĩa giống nhau ở chỗ : Cùng chỉ một bộ phận có đầu nhọn nhô ra phía trước Tai Nghĩa giống nhau ở chỗ :... quan hệ giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển của các từ trên? Nghĩa gốc và nghĩa chuyển có mối liên hệ với nhau a/ Tai: - Nghĩa gốc: Bộ phận ở hai bên đầu người và động vật, dùng để nghe.(tai người, tai chó, …) - Nghĩa chuyển: Bộ phận ở hai bên đồ vật, không dùng để nghe (tai ấm, ) b/ Răng: - Nghĩa gốc: Phần xương cứng, mọc thành hàng dùng để cắn, giữ và nhai thức ăn (răng người, răng mèo,…) - Nghĩa chuyển:... trời (nghĩa chuyển) (nghĩa gốc) Chân núi (nghĩa chuyển) III- LuyÖn tËp 1 Đọc các câu dưới đây Gạch một gạch ( ) dưới các từ mắt, chân, đầu mang nghĩa gốc; gạch hai gạch (=) dưới các từ mắt, chân, đầu mang nghĩa chuyển a) Mắt - Đôi mắt của bé mở to - Quả na mở mắt b) Chân m¾t - Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân - Bé đau chân c) Đầu - Khi viết, em đừng ngoẹo đầu - Nước suối đầu nguồn rất trong Nghĩa. .. Quả na mở mắt mắt Nghĩa chuyển Chỉ mắt của quả na, không để nhìn được Chỉ cái kiềng có ba chân để đun nấu - Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân - Bé bị đau chân Nghĩa gốc Chỉ cái chân một bộ phận cơ thể con người dùng để đi di chuyển từ chỗ này ra chỗ khác Nghĩa chuyển Chỉ cái đầu của em bé Một bộ phận con người - Khi viết em đừng ngoẹo đầu - Nước suối đầu nguồn rất trong Nghĩa chuyển Nghĩa gốc Chỉ nơi
- Xem thêm -

Xem thêm: từ nhiều nghĩa , từ nhiều nghĩa , từ nhiều nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay