trò chơi sticks

23 214 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:26

Moân : Tin Học Lớp Giáo viên: DƯƠNG THỊ THANH LỆ ? Câu trò chơi Dots giúp em rèn luyện thao tác ? A Dùng chuột máy tính B Dùng bàn phím C Dùng chuột máy tính luyện trí thông minh Quan sát tình sau: Nếu em tô đoạn thẳng vị trí máy tính tạo thêm ô vuông kín ? A ô B ô c ô Chương 2: Chơi Cùng Máy Tính ? Nêu quy luật để khởi động chương trình trò chơi ?  Nháy đúp chuột lên biểu tượng chương trình trò chơi - Nhấp đúp chuột lên biểu tượng để khởi động trò chơi Sticks (đọc xtíc) Màn hình sau khởi động trò chơi Sticks ? Khi đưa trỏ chuột vào que không bị que đè lên trỏ chuyển thành hình ? chuột Con trỏ chuột vào que chuyển thành hình dấu cộng Nhiệm vụ người chơi ? Nhiệm vụ người chơi nháy chuột nhanh xác que để làm biến hết que Vậy em nháy chuột chậm ? Nếu nháy chuột chậm số que nhiều thêm Chứng tỏ em chưa sử dụng chuột thành thạo Hộp thông báo Sau kết thúc lượt chơi Xuất thông báo Nếu em chọn Yes mà chọn No ? Chọn Yes để tiếp tục chơi Chọn No để thoát Nhấn phím F2 để chơi lượt chơi Chọn chế độ chơi Hãy quan sát cho biểu tượng trò chơi Sticks? A 21:15:32 B C Muốn khởi động trò chơi Sticks ta làm ? A.Nháy chuột lên biểu tượng trò chơi B B Nháy đúp chuột lên biểu tượng trò chơi C Ấn phím Enter bàn phím 21:15:32 Để bắt đầu lượt chơi em nhấn phím nào? A A F2 B F3 F4 C 21:15:32 Phải nháy chuột để que biến hết thời gian ngắn nhất? A Nháy chuột nhanh B Nháy chuột chậm C Nháy bình thường [...]... tiếp tục chơi Chọn No để thoát Nhấn phím F2 để chơi lượt chơi mới Chọn chế độ chơi Hãy quan sát và cho biết đâu là biểu tượng của trò chơi Sticks? A 21:15:32 B C Muốn khởi động trò chơi Sticks ta làm như thế nào ? A.Nháy chuột lên biểu tượng trò chơi B B Nháy đúp chuột lên biểu tượng của trò chơi C Ấn phím Enter trên bàn phím 21:15:32 Để bắt đầu lượt chơi mới em nhấn phím nào? A A F2 B F3 F4 C 21:15:32... Nhiệm vụ của người chơi là gì ? Nhiệm vụ của người chơi là nháy chuột nhanh và chính xác ở que trên cùng để làm biến mất hết que Vậy nếu em nháy chuột chậm thì làm sao ? Nếu nháy chuột chậm số que sẽ nhiều thêm Chứng tỏ em chưa sử dụng chuột thành thạo Hộp thông báo Sau khi kết thúc lượt chơi Xuất hiện thông báo Nếu em chọn Yes thì sao mà chọn No thì sao ? Chọn Yes để tiếp tục chơi Chọn No để thoát
- Xem thêm -

Xem thêm: trò chơi sticks , trò chơi sticks , trò chơi sticks , Chương 2: Chơi Cùng Máy Tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay