trên đường mòn hồ chí minh

15 197 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:26

Kiểm tra cũ Vệ quốc quân bay lượn huy Chính tả: (Nghe - viết) Trên đường mòn Hồ Chí Minh S/18 Chính tả: (Nghe - viết) Trên đường mòn Hồ Chí Minh Đường lên dốc trơn lầy Người tiếp sau người Đoàn quân nối thành vệt dài từ thung lũng tới đỉnh cao sợi dây kéo thẳng đứng Họ nhích bước Nhìn lên thấy ba lô lù lù nối lưng cong cong Nhìn xuống mũ tai bèo lúp xúp mái đầu cắm phía trước Những khuôn mặt đỏ bừng Chính tả: (Nghe - viết) Trên đường mòn Hồ Chí Minh Đoạn văn nói lên điều gì? Nỗi vất vả đoàn quân vượt dốc Chính tả: (Nghe - viết) Trên đường mòn Hồ Chí Minh Tìm chi tiết nói lên nỗi vất vả đoàn quân vượt dốc ? Họ nhích bước Nhìn lên thấy ba lô lù lù nối lưng cong cong Nhìn xuống mũ tai bèo lúp xúp mái đầu cắm phía trước Những khuôn mặt đỏ bừng Chính tả: (Nghe - viết) Trên đường mòn Hồ Chí Minh Đoạn văn có câu? - Có câu Những chữ viết hoa? Đường, người, đoàn, họ, nhìn, Chính tả: (Nghe - viết) Trên đường mòn Hồ Chí Minh BC Luyện viết từ khó vệt dài thung lũng nhích khuôn mặt v + êt + nặng l + ung + ngã nh+ ich + sắc kh + uôn + nặng Chính tả: (Nghe - viết) Trên đường mòn Hồ Chí Minh V Nghe, viết Chính tả: (Nghe - viết) Trên đường mòn Hồ Chí Minh Đường lên dốc trơn lầy Người tiếp sau người Đoàn quân nối thành vệt dài từ thung lũng tới đỉnh cao sợi dây kéo thẳng đứng Họ nhích bước Nhìn lên thấy ba lô lù lù nối ba lô cong cong Nhìn xuống mũ tai bèo lúp xúp mái đầu cắm phía trước Những khuôn mặt đỏ bừng Bài 2: Điền vào chỗ trống: b) uôt hay uôc? - gầy g… uôc - chải ch… uôt - nhem nh… uôc - nuôt … nà Cành hồng gầy guộc khẳng khiu Chị Hằng thường chải chuốt Em trai em nghịch bẩn nên mặt mũi trông nhem nhuốc Cánh tay em bé trắng nõn, nuột nà [...]...Chính tả: (Nghe - viết) Trên đường mòn Hồ Chí Minh V Nghe, viết bài Chính tả: (Nghe - viết) Trên đường mòn Hồ Chí Minh Đường lên dốc trơn và lầy Người nọ đi tiếp sau người kia Đoàn quân nối thành vệt dài từ thung lũng tới đỉnh cao như một sợi dây kéo thẳng đứng Họ nhích từng bước Nhìn lên chỉ thấy những chiếc ba lô lù lù nối nhau trên những chiếc ba lô cong cong Nhìn... thấy những chiếc ba lô lù lù nối nhau trên những chiếc ba lô cong cong Nhìn xuống là những chiếc mũ tai bèo lúp xúp trên những mái đầu đang cắm về phía trước Những khuôn mặt đỏ bừng Bài 2: Điền vào chỗ trống: b) uôt hay uôc? - gầy g… uôc - chải ch… uôt - nhem nh… uôc - nuôt … nà Cành hồng gầy guộc khẳng khiu Chị Hằng thường chải chuốt Em trai của em nghịch bẩn nên mặt mũi trông nhem nhuốc Cánh tay
- Xem thêm -

Xem thêm: trên đường mòn hồ chí minh , trên đường mòn hồ chí minh , trên đường mòn hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay