tổng kết vốn từ tuần 16

26 246 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:26

KIỂM TRA BÀI CŨ Tổng kết vốn từ Từ đồng nghĩa là từ thế nào? Hãy nêu một vài từ đồng nghĩa với từ nhân hậu? Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống hoặc gần giống Từ đồng nghĩa với từ “nhân hậu” là: nhân ái, nhân từ, nhân đức, … Hãy nêu một vài từ đồng nghĩa với từ cần cù ? Đặt câu với một các từ mà em vừa tìm được? Từ đồng nghĩa với từ “cần cù” là: chăm chỉ, siêng năng, chuyên cần,tần tảo, chịu thương chịu khó,… VD: Bạn Hà rất siêng học tập Bài 1: Tự kiểm tra vốn từ của mình: Tr.159 HOẠT ĐỘNG NHÓM ĐÔI a, Xếp những tiếng sau thành những nhóm đồng nghĩa: đỏ, trắng, xanh, hồng, điều, bạch, biếc, đào, lục, son - đỏ, điều, son - trắng, bạch - xanh, biếc, lục - hồng, đào Hãy cho biết là gì? Mèo màu đen Bài 1: Tự kiểm tra vốn từ của mình Tr.159 HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN b, Tìm những tiếng có ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống( đen, thâm , mun , huyền, ô , mực ) a.Bảng màu đen giọi là bảng b.Mắt màu đen gọi là mắt c.Ngựa màu đen gọi là ngựa d, Mèo màu đen gọi là mèo e.Chó màu đen gọi là chó g.Quần màu đen gọi là quần EM HÃY ĐỌC LẠI BÀI TẬP ĐÃ ĐIỀN ĐÚNG - Bảng màu đen gọi là bảng đen - Mắt màu đen gọi là mắt huyền - Ngựa màu đen gọi là ngựa ô - Mèo màu đen gọi là mèo mun - Chó màu đen gọi là chó mực - Quần màu đen gọi là quần thâm Bài 2: Đọc bài Chữ nghĩa văn miêu tả của tác giả Phạm Hổ Để viết được bài văn miêu tả hay, người ta sử dụng những hình ảnh nào? - Trong miêu tả người ta thường hay so sánh - So sánh thường kèm theo nhân hóa Người ta có thể so sánh, nhân hóa để tả bề ngoài và tả tâm trạng Khi quan sát miêu tả, người ta phải tìm những điều gì? • Phải tìm cái mới, cái riêng, không có cái mới, cái riêng thì sẽ không có văn học • Phải có cái mới, cái riêng bắt đầu từ sự quan sát, rồi mới có cái mới, cái riêng tình cảm, tư tưởng Khi viết văn miêu tả, các em cần ghi nhớ những nội dung gì? • Không viết rập khuôn, bài phải có cái riêng, cái mới • Phải biết quan sát để tìm cái riêng, cái mới Trong miêu tả người ta hay so sánh - So sánh thường kèm theo nhân hóa Người ta so sánh, nhân hóa để tả bề ngoài, tả tâm trạng - -Trong quan sát để miêu tả, người ta phải tìm mới, riêng Không có , riêng văn học Phải có mới, riêng quan sát,rồi sau đến mới, riêng tình cảm, tư tưởng Bài : Từ những gợi ý của bài văn trên, em hãy đặt câu theo một những yêu cầu sau đây: a, Miêu tả một dòng sông, dòng suối hoặc một dòng kênh chảy b, Miêu tả đôi mắt của một em bé c, Miêu tả dáng của một người a, Miêu tả một dòng sông, dòng suối b, Miêu tả đôi mắt của một em bé c, Miêu dánnggkênh củđang a mộtchả ngườ hoặ c mộtả t dò y i BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 1: Vườn cam chín a vàng hoe b vàng khè c vàng ối Câu 2: Con ngựa bạch có a màu xanh b màu trắng c màu đỏ Câu 3: Cành lá biếc có a màu vàng b màu hồng c màu xanh TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC! CHAÊM NGOAN HOÏCC GIOÛGIOÛ I I HOÏ CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH! [...]... so sánh, nhân hóa để tả bề ngoài, tả tâm trạng - -Trong quan sát để miêu tả, người ta phải tìm ra cái mới, cái riêng Không có cái mới , cái riêng thì không có văn học Phải có cái mới, cái riêng bắt đầu từ sự quan sát,rồi sau đó mới đến cái mới, cái riêng trong tình cảm, trong tư tưởng Bài 3 : Từ những gợi ý của bài văn trên, em hãy đặt câu theo một trong những yêu cầu sau đây: a, Miêu tả
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng kết vốn từ tuần 16 , tổng kết vốn từ tuần 16 , tổng kết vốn từ tuần 16

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay