toán ôn bảng nhân

15 174 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:26

Nhiệt liệt chào mừng Các thầy cô giáo Về dự tiết chuyên đề toán Truyn bng nhân Truyn bng nhân Truyn bng nhân Truyn bng nhân Bài a/Tớnh nhẩm x = 12 x = 12 x = 21 x = 16 x = 15 x = x = 24 x = 18 x = 125 x = x = 285 x = x = 365 x = x = 165 x = 30 20 35 45 200 x = ? Nhẩm: trăm x = trăm Vậy: 200 x = 600 400 200 x = 800 200 x = 500 100 x = 300 x = 600 800 400 x = 500 500 x = Trong phòng ăn có bàn, bàn xếp ghế Hỏi phòng ăn có ghế ? Túm tt: Giai bàn : ghế Trong phòng ăn có số bàn : ghế ? ghế là: x = 32 ( ghế ) ap sụ:32 ghế Bi4: Tớnh chu vi hỡnh tam giỏc ABC cú kớch thc ghi trờn hỡnh v: Bài gii A 100 cm 100 cm B Chu vi hỡnh tam giỏc ABC l: 100 x = 300 (cm) 100 cm C ỏp s: 300 cm Bạn thi tài! Nhẩm nhanh, đoán x 5x55==? ? 25 Bạn đoán trúng Có phần thưởng 33 xxx??9===27 27 27 32 tích tích 32 4Của x 484với = sốsố 32nào? Của với nào? =26 22xx99++99== ?? Giờ học Toán Thật hay Hết Chờ mai nhé! Xin chân thành cảm ơn thầy cô ! [...]...33 xxx??9===27 27 27 32 là tích tích 32 là 4Của x 484với = sốsố 32nào? Của với nào? =26 22xx99++99== ?? Giờ học Toán Thật là hay Hết giờ rồi Chờ mai nhé! Xin chân thành cảm ơn các thầy cô !
- Xem thêm -

Xem thêm: toán ôn bảng nhân , toán ôn bảng nhân , toán ôn bảng nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay