toán ngày tháng

13 184 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:25

có tính MộtMột ngàyngày có buổi? Là buổi nào? nhưMột nào? ngày gồm có buổi, là: buổi sáng, ột ngày có 24 từ 12 đêm buổiMtrưa, buổi chiều, buổi tốitính buổi đêm (banhôm đêm)trước đến 12 đêm hôm sau Em quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ 11 giờ, BAI 10 11 12 10 11 12 NGÀY, THÁNG Đây tờ lịch tháng 11: THỨ HAI 11 10 17 24 THỨ BA 11 18 25 THỨ TƯ 12 19 26 Tháng 11 có 30 ngày THỨ NĂM 13 20 27 THỨ SÁU 14 21 28 THỨ THỨ BẢY BẢY CHỦ NHẬT 15 22 29 16 23 30 Toán NGÀY, THÁNG THỨ HAI 11 HỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT 77 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đọc Ngày bảy tháng mười Viết Ngày tháng 11 Toán NGÀY, THÁNG Bài Đọc, viết (theo mẫu) Đọc Viết Ngày bảy tháng mười Ngày tháng 11 Ngày mười lăm tháng mười Ngày hai mươi tháng mười Ngày 15 tháng 11 Ngày ba mươi tháng mười Ngày 30 tháng 11 Ngày 20 tháng 11 Toán NGÀY, THÁNG Tờ lịch tháng 11: THỨ HAI 11 THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU Đây tờ lịch tháng 12: THỨ BẢY CHỦ NHẬT THỨ HAI THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 10 12 16 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 22 24 25 26 27 28 29 30 29 Tháng 11 có 30 ngày THỨ BA 31 THỨ BẢY CHỦ NHẬT 13 14 18 19 21 25 26 28 Toán NGÀY, THÁNG Bài a) Nêu tiếp ngày thiếu tờ lịch tháng 12 12 THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT 10 16 17 24 31 11 18 12 19 13 25 26 15 22 29 23 30 Tháng 12 có 31 ngày 20 27 14 21 28 Bài THỨHAI HAI THỨ 12 THỨ BA THỨ TƯ THỨNĂM NĂM THỨ THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT 77 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 b) Xem tờ lịch cho biết: Vì12 tuần có thứ ngày - Ngày 22 tháng ngày ? hai.nên: tuần - Ngày 25 thángTuần 12 sau, ngàythứ thứ sáu ? sau ngày: năm 19chủ + chủ 7nhật = nhật 26 ? - Trong tháng 12 có 4mấy Đó ? 7, ngày 14, ngày 21, ngày 28 Đó là các ngày ngày:nào ngày Tuần Tuầnnày, này,thứ thứsáu sáulà làngày ngày19 19tháng tháng12 12.Tuần Tuầnsau, sau,thứ thứsáu sáulà làngày ngày 26 Toán NGÀY, THÁNG Lịch tháng 12 (SGK) THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ ` THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY Lịch tháng năm THỨ SÁU12THỨ BẢY2012 CHỦ NHẬT THỨ NĂM THỨ HAI CHỦ NHẬT THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT 23 56 17 18 19 20 29 24 30 31 25 26 27 24 2528 26 2729 28 293030 21 22 9 10 10 11 11 12 12 13 14 13 12 14 15 16 12 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 22 23 24 25 26 27 28 31 23 17 18 19 20 21 22 31 23 Toán NGÀY, THÁNG Lịch tháng năm 2012 (nhuận) THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT 10 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 25 26 27 28 THỨ HAI Lịch tháng năm 2013 (không nhuận) THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT 10 11 12 THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM Toán NGÀY, THÁNG Các tháng năm có số ngày không nhau: có tháng 31 ngày, có tháng 30 ngày , tháng có 29 ngày (năm Nhuận) 28 ngày (không nhuận) [...].. .Toán NGÀY, THÁNG Các tháng trong năm có số ngày không đều nhau: có tháng 31 ngày, có tháng 30 ngày , tháng 2 có 29 ngày (năm Nhuận) hoặc 28 ngày (không nhuận)
- Xem thêm -

Xem thêm: toán ngày tháng , toán ngày tháng , toán ngày tháng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay