toan lop 5 nhân một số thập phân voi 10 100 1000

10 219 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:25

TOÁN NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000,… Giáo viên: Tạ Thị Hương Mai Kiểm tra cũ Đặt tính tính: 1,28 X 10 Tính nhẩm 145 x 10 = … 253 x 100 = … Ví dụ a) Ví dụ 1: 1,28 x 10 = ? 1,28 X 10 12,80 Nhận xét : 145 x 10 = 1450 * Nếu ta chuyển dấu của=số 1,28 sang bên 253phẩy x 100 25300 phải chữ số ta 12,8 1,28 x 10 = 12,8 Muốn nhân số thập phân với 10, ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên phải chữ số b) Ví dụ 2: 53,286 X 100 = ? 53,286 X 100 Nhận xét : Nếu ta chuyển dấu phẩy số 53,286 sang bên phải hai chữ số ta 5328,6 5328,600 53,286 X 100 = 5328,6 Muốn nhân số thập phân với 100, ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên phải hai chữ số 53,286 X 1000 = 53286 1 Ví dụ 2.Ghi nhôù : Muốn nhân số thập phân với 10,100,1000,… Muốn nhân số thập phân vớithế 10,nào? 100, 1000, ta làm …ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên phải một, hai, ba,… chữ số 1,2 x 10000 = 12000 1.Ví dụ Ghi nhớ (sgk – T 57) Luyện tập Bài ( SGK – T 57): Nhân nhẩm a) 1,4 x 10 2,1 x 100 = 14 b) 9,63 x 10 = 210 = 96,3 25,08 x 100 = 2508 7,2 x 1000 = 7200 5,32 x 1000 = 5320 c) 5,328 x 10 = 53,28 4,061 x 100 = 406,1 0,894 x 1000 = 894 1.Ví dụ Ghi nhớ Luyện tập Bài ( SGK – T 57): Nhân nhẩm Bài 2/57: Viết số đo sau dạng số đo có đơn vị xăngti-mét 10,4dm = 104 cm 12,6 m = 1260 cm 0,856 m = 85,6 cm 5,75 dm = 57,5 cm Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2013 Toán NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000,… 1.Ví dụ Ghi nhớ Luyện tập Bài ( SGK – T 57): Nhân nhẩm Bài 2/57: Viết số đo sau dạng số đo có đơn vị xăng-ti-mét Bài 3: Một can nhựa chứa 10 l dầu hoả Biết lít dầu hoả cân nặng 0,8kg, can rỗng cân nặng 1,3kg.Hỏi can dầu hoả cân nặng ki – lô – gam? Bàitắt: giải: 10 lít dầu hoả cân nặng số ki-lô-gam là: Tóm 0,8 x 10 = (kg) lít dầu hỏa : 0,8kg 10 lítCan dầudầu hỏahoả :…kg ? nặng số ki-lô-gam là: cân …kg ? Can rỗng + :1,31,3kg = 9,3 (kg) 5,45 x = 10 54,5 7,2x1000 = 7200 … 2,5x100 = … 250 7200 100 x 3,542= 354,2 3,542 250 10
- Xem thêm -

Xem thêm: toan lop 5 nhân một số thập phân voi 10 100 1000 , toan lop 5 nhân một số thập phân voi 10 100 1000 , toan lop 5 nhân một số thập phân voi 10 100 1000

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay