Toan 53 15

13 148 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:25

Toán Kiểm tra cũ: Đặt tính tính: 63 – 72 - 17 * Bài toán: Mẹ mua 53 trứng Mẹ biếu bà 15 trứng Hỏi mẹ lại trứng? 53 – 15 = ? 53 – 15 = ? 53 15 38 •3 không trừ 5, lấy 13 trừ 8, viết 8, nhớ * thêm 2, trừ 3, viết Bài 1: Tính 83 19 64 43 28 15 93 54 39 63 36 27 73 27 46 2.Đặt tính tính hiệu, biết số bị trừ số trừ là: a) 63 24 63 24 39 b) 83 39 c) 53 17 83 39 44 53 17 36 Bài Tìm x: a) x – 18 = x = + 18 x = 27 b) x + 26 = 73 x = 73 - 26 x = 47 Bài : Vẽ hình theo mẫu Ai nhanh đúng? Câu 1: Phép tính đúng? a) 63 26 47 b) 53 45 98 10 c) 93 39 54 Câu 2: Phép tính có kết 34? a) 73 - 39 b) 73 - 49 10 c) 73 - 29
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan 53 15 , Toan 53 15 , Toan 53 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay