Toan 5 luyen tap 59

13 143 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:24

PHỊNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY HỒ TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN TẬP THỂ Lớp 5a Giáo viên : Nguyễn Thò Ngọc Thu Kiểm tra cũ 1) Em nêu cách nhân số thập phân với số thập phân ? 2) Đặt tính thực phép tính sau : a) 35,6 x 5,7 x 35,6 5,7 2492 1790 203,92 b) 3,264 x 4,5 3,264 x 4,5 16320 c) 16,7 x 0,64 x 16,7 0,64 668 13056 1002 14,6880 10,688 a) Ví dụ 1: 142,57 x 0,1 = ? 142,57 x 0,1 14,257 * 142,57 , x 0,1 = 14 257  Nhận xét : Ví dụ 2: 531,75 x 0,01 = ? 531,75 x 0,01 5,3175 * 531,75 , x 0,01 = 3175  Nhận xét : Nếu chuyển dấu phẩy số Nếu chuyển dấu phẩy số 142,57 sang bên trái chữ số 531,75 sang bên trái chữ số ta 14,257 ta 53,175 * Muốn nhân số thập phân với *Muốn nhân số thập phân với - ta chuyển dấu phẩy số 0,1 0,01 ta chuyển dấu phẩy sang trái chữ số số sang trái chữ số  Khi nhân số thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; …ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên trái một, hai, ba,…chữ số  Dựa vào phần ghi nhớ học, em thử tính nhẩm kết phép tính sau : 1)1249,56 a) Víxdụ 0,11: b)= 579,8 24,956 x 0,1 = 2) 481,6 x 0,01 805,13 x 0,01 = = 4,816 57,98 8,0513 3) 192,71 x 0,001 = 362,5 0,19271 x 0,001 = 0,3625 NÀO CÙNG CHƠI b) Tính nhẩm : 38,7 x 0,1 = 3,87 67,19 x 0,01 = 0,6719 20,25 x 0,001 = 0,02025 6,7 x 0,1 = 0,67 3,5 x 0,01 = 0,035 5,6 x 0,01 = 0,0056 Nhân số thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ;… ngược lại với nhân số thập phân với 10 ; 100 ; 1000 ;… a) Ví dụ 1: b) Tính nhẩm : Viết số đo sau dạng số đo đơn vò ki-lô-mét vuông : 1000 = 10 km2 125ha = 1,25 km2 12,5 = 0,125km2 3,2ha = 0,032 km2 * Ki-lô-mét vuông gấp 100 lần héc-ta hay 1km2 = 100 * Héc-ta ki-lô-mét vuông 100 lần hay 1ha = 0,01 km2 * Nhân nhẩm số đo có đơn vò với 0,01 để tìm kết a) Ví dụ 1: b) Tính nhẩm : Viết số đo sau dạng số đo đơn vò ki-lô-mét vuông : Bài toán : a) Đọc đề b) Tìm hiểu đề c) Trao đổi nhóm đôi d) Trình bày cách giải e) Làm vào Trình bày cách giải : * Độ dài đồ 1cm độ dài thật 000 000 cm Ta đổi : 000 000 cm = 10km Muốn tính quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết, ta lấy : 19,8 x 10 Củng cố-dặn dò * Nêu lại cách nhân nhẩm số thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; …?
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan 5 luyen tap 59 , Toan 5 luyen tap 59 , Toan 5 luyen tap 59

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay