Toan 3 luyen tap 103

9 156 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:24

Môn: Toán – lớp 3H Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ KIỂM KIỂM TRA TRA BÀI BÀI CŨ CŨ Đặt tính tính 5483 - 3564 5673 - 2135 5483 3564 5673 2135 1919 3538 Toán LUYỆN TẬP Bài 1: Tính nhẩm 8000 8000––5000 5000==? ? Nhẩm m:: 8nghìn Nhẩ nghìn––5 5nghìn nghìn==3 3nghìn nghìn Vậyy:: 8000 Vậ 8000––5000 5000==3000 3000 7000 – 2000 = 5000 9000 – 1000 = 8000 6000 – 4000 = 2000 10000 – 8000 = 2000 Toán LUYỆN TẬP Bài 2: Tính nhẩm ( theo mẫu ) Mẫu: 5700 – 200 = ? Nhẩm: 57 trăm – trăm = 55 trăm Vậy: 5700 – 200 = 5500 3600 – 600 = 3000 7800 – 500 = 7300 9500 – 100 = 9400 Toán LUYỆN TẬP Bài 2: Tính nhẩm ( theo mẫu ) Mẫu: 8400 – 3000 = ? Nhẩm: 84 trăm – 30 trăm = 54 trăm Vậy: 8400 – 3000 = 5400 6200 – 4000 = 2200 4100 – 1000 = 3100 5800 – 5000 = 800 Bài 3: Đặt tính tính a) 7284 – 3528 9061 – 4503 7284 3528 9061 4503 3756 4558 b) 6473 – 5645 4492 – 833 6473 5645 4492 833 828 3659 Bài 4: Một kho có 4720kg muối, lần đầu chuyển 2000kg muối, lần sau chuyển 1700kg muối Hỏi kho lại ki-lô-gam muối ? Tóm tắt Có : 4720 kg Chuyển lần 1: 2000 kg Chuyển lần 2: 1700 kg Còn : ……… kg ? Bài giải Số muối hai lần chuyển là: 2000 + 1700 = 3700 ( kg) Số muối kho lại : 4720 – 3700 = 1020 ( kg) Đáp số: 1020 kg Toán LUYỆN TẬP Ôn lại tập vừa làm, giải tập ( theo cách ) Chuẩn bò : Luyện tập chung
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan 3 luyen tap 103 , Toan 3 luyen tap 103 , Toan 3 luyen tap 103

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay