toán 1bai 13 14 15

8 155 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:24

TOÁN: Bài cũ : Điền số vào vạch tia số 10 11 12 CHỤC ĐƠN VỊ VIÊT SỐ ĐỌC SỐ 13 Mười ba 14 Mười bốn 15 Mười lăm 1.Viết số a) Mười ,mười một, mười ba, mười bốn, mười lăm Làm bảng 10 ,11, 12, 13, 14, 15 b) 10 11 12 13 14 15 15 14 13 12 11 10 2.Điền số thích hợp vào ô trống: 13 14 15 3.Nối tranh với số thích hợp (theo mẫu) 10 11 12 13 14 15 4.Điền số vào vạch tia số: 10 11 12 13 14 XIN CHÂN THÀNH CẢM ÕN QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN!
- Xem thêm -

Xem thêm: toán 1bai 13 14 15 , toán 1bai 13 14 15 , toán 1bai 13 14 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay