To soi tiet 32 khoa 5

19 158 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:24

Bi c : Cht d o Cht d o c lm t vt li u no ? Nú c ú tớnh c ht g ỡ? Ng y nay, c ht d o c ú th thay th nh ng vt li u no c h to nh ng s n phm th ng dựng hng ng y? Ti s ao ? Cỏc loi vi c dt t t, si Mt s loi vi thụng dng Nguồn gốc số loại tơ sợi Hình dưi liên quan tới việc làm sợi bông, sợi đay, sợi tơ tằm? Phơi đay Cán Kéo tơ - Trong loại sợi trên, sợi có nguồn gốc từ thực vật, sợi có nguồn gốc từ động vật? Ng u n g c c a m t s lo i t s i: - Nh ng lo i t c ú ng u n g c t th c vt l: s i bụ ng , s i ay, s i lanh, s i g - Nh ng lo i t c ú ng u n g c t ng vt l: t tm - T c ú ng u n g c t th c vt hay ng vt c g ic l t t nhiờ n - T c lm t c ht d o nh c ỏc lo i s i ni lụ ng g i l t nhõn to 1 Cánh đồng Cánh đồng đay Cánh đồng lanh Tằm nhả tơ Tớnh c ht c a t s i: -Thớ ng hi m 1: t s n phm c a s i t +T t nhiờ n: +T nhõn to : Cú mựi khộ t To thnh tn tro Khụ ng c ú mựi khộ t D c hỏy Vú n c c li D c hỏy 2 Tớnh c ht c a t s i: -Thớ ng hi m 2: Nhỳng n c s n phm c a s i t +T t nhiờ n: +T nhõn to : Thm n c Khụ ng thm n c Kết thực hành Tơ si tự nhiên Tơ sợi nhân tạo Sợi đay Sợi gai Sợi Sợi tơ tằm Sợi lanh Sợi ni lông Sợi cc Chỉ vắt sổ Chỉ may Sợi dù c im số sản phẩm làm từ tơ sợi Loi t si c im chớnh T si t nhiờn: Vi si bụng cú th rt mng, nh - Si bụng hoc cng cú th rt dy Qun ỏo may bng vi si bụng thoỏng mỏt v hố v m v ụng - T tm T si nhõn to: - Si ni lông - Vi la t tm thuc hng cao cp, úng , nh, gi m tri lnh v mỏt tri núng - Vi ni lụng khụ nhanh, khụng thm nc, dai, bn v khụng nhu ng dng : - L ng uyờ n li u c a ng nh d t may v m t s ng nh c ụ ng ng hi p khỏc Cỏc h bo qun: - xa l a, n i khụ rỏo Dn dũ : -V nh xe m li bi -Vn dng ki n th c ó h c bi t s dng v bo qun c ỏc dựng t s i -Chun b: ễn tõp TiT HC KT THC [...]...2 Tớnh c ht c a t s i: -Thớ ng hi m 1: t s n phm c a s i t +T t nhiờ n: +T nhõn to : Cú mựi khộ t To thnh tn tro Khụ ng c ú mựi khộ t D c hỏy Vú n c c li D c hỏy 2 Tớnh c ht c a t s i: -Thớ ng hi m 2: Nhỳng n c s n phm c a s i t +T t nhiờ n: +T nhõn to : Thm n c Khụ ng thm n c Kết quả thực hành Tơ si tự nhiên Tơ sợi nhân tạo Sợi đay Sợi gai Sợi bông Sợi... phẩm được làm ra từ tơ sợi Loi t si c im chớnh 1 T si t nhiờn: Vi si bụng cú th rt mng, nh - Si bụng hoc cng cú th rt dy Qun ỏo may bng vi si bụng thoỏng mỏt v mựa hố v m v mựa ụng - T tm 2 T si nhõn to: - Si ni lông - Vi la t tm thuc hng cao cp, úng , nh, gi m khi tri lnh v mỏt khi tri núng - Vi ni lụng khụ nhanh, khụng thm nc, dai, bn v khụng nhu ng dng : - L ng uyờ n li u c a ng nh d t may v m
- Xem thêm -

Xem thêm: To soi tiet 32 khoa 5 , To soi tiet 32 khoa 5 , To soi tiet 32 khoa 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay