TNXH vệ sinh môi trường

19 149 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:24

TRNG TiU HC CHU VN AN T NHIấN X HI LP 3B Tự nhiên xã hội Bài 38: Vệ sinh môi trờng (tiếp theo) Tác hại nớc thải môi trờng xung quanh TRANH TRANH Hãy nói nhận xét bạn nhìn thấy tranh? Tự nhiên xã hội Bài 38: Vệ sinh môi trờng (tiếp theo) Tác hại nớc thải môi trờng xung quanh TRANH Tự nhiên xã hội Bài 38: Vệ sinh môi trờng (tiếp theo) Tác hại nớc thải môi trờng xung quanh TRANH Tự nhiên xã hội Bài 38: Vệ sinh môi trờng (tiếp theo) Tác hại nớc thải môi trờng xung quanh TRANH TRANH Trong nc thi cú cha nhiu cht bn, c hi v cỏc vi khun gõy bnh Nu nc thi cha x lý chy vo h, ao, sụng ngũi s lm cho ngun nc b ụ nhim v lm cht cỏc sinh vt nc Ghi nhớ: Ô nhiễm nớc làng ung th Diễn Châu Nghệ An Tự nhiên xã hội Bài 38: Vệ sinh môi trờng (tiếp theo) Tác hại nớc thải môI trờng xung quanh Xử lí nớc thải TRANH TRANH Theo bn h thng cng rãnh no hp v sinh? Vỡ sao? Tự nhiên xã hội Bài 38: Vệ sinh môi trờng (tiếp theo) Tác hại nớc thải môI trờng xung quanh Xử lí nớc thải KHễNG HP V SINH TRANH HP V SINH TRANH Tự nhiên xã hội Bài 38: Vệ sinh môi trờng (tiếp theo) Tác hại nớc thải môI trờng xung quanh Xử lí nớc thải TRANH 5: Hệ thống xử lí nớc thải nhà máy Tự nhiên xã hội Bài 38: Vệ sinh môi trờng (tiếp theo) Tác hại nớc thải môI trờng xung quanh Xử lí nớc thải Cỏc bin phỏp xử lý nc thi phự hp: * Nc thi phi chy qua ng ng kớn, khụng h bờn ngoi * Nu nc thi sụng, ao, h cn phi c x lý ht cỏc cht c hi 3 Tự nhiên xã hội Bài 38: Vệ sinh môi trờng (tiếp theo) Tác hại nớc thải môI trờng xung quanh Xử lí nớc thải GHI NH: Nc thi lm ụ nhim mụi trng xung quanh Vỡ vy, vic x lớ cỏc loi nc thi, nht l nc thi cụng nghip trc vo h thng thoỏt nc chung l cn thit Tự nhiên xã hội Bài 38: Vệ sinh môi trờng (tiếp theo) Ghi nhớ: Trong nc thi cú cha nhiu cht bn,c hi v cỏc vi khun gõy bnh Nu nc thi cha x lý chy vo h, ao,sụng ngũi s lm cho ngun nc b ụ nhim v lm cht cỏc sinh vt nc Vỡ vy, vic x lớ cỏc loi nc thi, nht l nc thi cụng nghip trc vo h thng thoỏt nc chung l cn thit [...]...Tự nhiên xã hội Bài 38: Vệ sinh môi trờng (tiếp theo) 1 Tác hại của nớc thải đối với môI trờng xung quanh 2 Xử lí nớc thải TRANH 5: Hệ thống xử lí nớc thải của nhà máy Tự nhiên xã hội Bài 38: Vệ sinh môi trờng (tiếp theo) 1 Tác hại của nớc thải đối với môI trờng xung quanh 2 Xử lí nớc thải Cỏc bin phỏp xử lý nc thi phự hp: * Nc thi phi chy... ao, h cn phi c x lý ht cỏc cht c hi 3 3 Tự nhiên xã hội Bài 38: Vệ sinh môi trờng (tiếp theo) 1 Tác hại của nớc thải đối với môI trờng xung quanh 2 Xử lí nớc thải GHI NH: Nc thi lm ụ nhim mụi trng xung quanh Vỡ vy, vic x lớ cỏc loi nc thi, nht l nc thi cụng nghip trc khi vo h thng thoỏt nc chung l cn thit Tự nhiên xã hội Bài 38: Vệ sinh môi trờng (tiếp theo) 1 5 2 3 4 Ghi nhớ: Trong nc thi cú cha nhiu... hội Bài 38: Vệ sinh môi trờng (tiếp theo) 1 5 2 3 4 Ghi nhớ: Trong nc thi cú cha nhiu cht bn,c hi v cỏc vi khun gõy bnh Nu nc thi cha x lý chy vo h, ao,sụng ngũi s lm cho ngun nc b ụ nhim v lm cht cỏc sinh vt trong nc Vỡ vy, vic x lớ cỏc loi nc thi, nht l nc thi cụng nghip trc khi vo h thng thoỏt nc chung l cn thit
- Xem thêm -

Xem thêm: TNXH vệ sinh môi trường , TNXH vệ sinh môi trường , TNXH vệ sinh môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay