TLV tuan 8 kể về người hàng xóm

19 160 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:24

Kiểm tra bài cũ : -Dựa vào tranh minh hoạ, em kể lại câu chuyện “Khơng nỡ nhìn” HSY 68  Kể Kiểm tramột bàingười cũ : hàng xóm mà em q mến Image 68  Kể người hàng xóm mà em q mến Gợi ý : a) Người tên gì, tuổi ? b) Người làm nghề ? c) Hình dáng, tính tình người nào? d) Tình cảm gia đình em người hàng xóm ? e) Tình cảm người hàng xóm gia đình em ? Image 68  Tập làm văn Kể người hàng xóm Kể người hàng xóm mà em q mến Gợi ý : a) Người tên gì, tuổi ? b) Người làm nghề ? c) Hình dáng, tính tình người ? d) Tình cảm gia đình em người hàng xóm ? e) Tình cảm người hàng xóm gia đình em ? Phân hố Tập làm văn Kể người hàng xóm Kể người hàng xóm mà em q mến Viết điều em vừa kể thành đoạn văn ngắn (từ đến câu) Tập làm văn Kể người hàng xóm Kể người hàng xóm mà em q mến Viết điều em vừa kể thành đoạn văn ngắn (từ đến câu) Viết đoạn văn kể người hàng xóm mà em q mến :Chú ý Viết câu văn liền mạch thành đoạn văn Cuối câu có dấu chấm, chữ đầu câu viết hoa Trong đoạn văn kể người Tập làm văn Viết đoạn văn kể người hàng xóm mà em q mến Gợi ý : a) Người tên gì, tuổi ? b) Người làm nghề ? c) Hình dáng, tính tình người ? d) Tình cảm gia đình em người hàng xóm ? e) Tình cảm người hàng xóm gia đình em ? Phân hố Tập làm văn Kể người hàng xóm Củng cố, dặn dò : XDNTM [...]... 68  1 Kể về một người hàng xóm mà em q mến Gợi ý : a) Người đó tên là gì, bao nhiêu tuổi ? b) Người đó làm nghề gì ? c) Hình dáng, tính tình của người đó như thế nào? d) Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào ? e) Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào ? Image 68  Tập làm văn Kể về người hàng xóm 1 Kể về một người hàng xóm mà em q mến Gợi ý : a) Người. .. ? b) Người đó làm nghề gì ? c) Hình dáng, tính tình của người đó như thế nào ? d) Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào ? e) Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào ? Phân hố Tập làm văn Kể về người hàng xóm 1 Kể về một người hàng xóm mà em q mến 2 Viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) Tập làm văn Kể về người hàng xóm 1... hàng xóm 1 Kể về một người hàng xóm mà em q mến 2 Viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) Viết đoạn văn kể về một người hàng xóm mà em q mến :Chú ý Viết câu văn liền mạch thành một đoạn văn Cuối câu có dấu chấm, chữ cái đầu câu viết hoa Trong đoạn văn chỉ kể về một người Tập làm văn Viết đoạn văn kể về một người hàng xóm mà em q mến Gợi ý : a) Người đó tên là... người hàng xóm mà em q mến Gợi ý : a) Người đó tên là gì, bao nhiêu tuổi ? b) Người đó làm nghề gì ? c) Hình dáng, tính tình của người đó như thế nào ? d) Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào ? e) Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào ? Phân hố Tập làm văn Kể về người hàng xóm Củng cố, dặn dò : XDNTM
- Xem thêm -

Xem thêm: TLV tuan 8 kể về người hàng xóm , TLV tuan 8 kể về người hàng xóm , TLV tuan 8 kể về người hàng xóm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay