tìm một thừa số của phép nhân

11 129 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:23

Kớnh cho quý thy cụ! Cho cỏc em hc sinh Xin traõn troùng giụựi thieọu : Tit dy: GV: H Th Thu Hng Trng TH Chu Vn An Kim tra bi c: Nờu kt qu cỏc phộp tớnh : 14 cm : = cm kg : = kg 10 dm : = dm 24 lớt : = lớt Kim tra bi c: Hỡnh no ó tụ mu A s ụ vuụng B C : = x = Tha s Tha s th nht th hai 6 : = Tớch * Nhn xột: Mun tỡm tha s ny ta ly tớch chia cho * Tỡm tha s cha bit tha s x X = 15 Xx2 = X = : X = X = 15 : X = Mun tỡm mt tha s ta ly tớch chia cho tha s 1.Tớnh nhm: x = x = 12 x = : = 12 : : = : = 12 : = 3 : = = Tỡm X: a) X x = 10 X = 10 : X = b) X x = 12 c) x X = 21 X = 12 : X = 21 : X = X = Tỡm y : a) y x = b) y x = 15 c) x y = 20 y=8:2 y = 15 : y = 20 : y=4 y=5 y = 10 Cú 20 hc sinh ngi hc, mi bn cú hc sinh Hi cú tt c bao nhiờu bn hc ? Túm tt: hc sinh : bn hc 20 hc sinh : bn hc ? Bi gii S bn hc cú tt c l: 20 : = 10 ( bn) ỏp s: 10 bn hc Cng c : Mun tỡm mt tha s ca phộp nhõn ta lm nh th no x x = x mt bao Mun tỡm tha s tanhiêu? ly tớch chia cho tha A s B C D Dn dũ : -V nh lm v bi toỏn - Chun b bi tit sau : Luyn Nhn xột tit hc :
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm một thừa số của phép nhân , tìm một thừa số của phép nhân , tìm một thừa số của phép nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay