Tìm một phần của một số toán

10 136 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:23

Kính chào thầy cô dự ! Chuyên đề Toán LỚP : 3A Giáo viên: Trần Thị Thanh Kiểm tra cũ Nối tiếp đọc bảng nhân, chia ? Đã tô màu vào hình Hình A Hình B Bài toán: Chị có 12 kẹo, chị cho em số kẹo Hỏi chị cho em kẹo? Bài toán: Chị có 12 kẹo, chị cho em số kẹo Hỏi chị cho em kẹo? Kết luận : Muốn tìm phần số ta lấy số chia cho số phần Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm ? kg; a) 12 kg … l; b) 14 24 l … m; c) 35 m … phút; d) 16 54 phút … Bài 2: Một cửa hàng có 40m vải xanh bán số vải Hỏi cửa hàng bán mét vải xanh ? Trò chơi * Đúng giơ Đ, sai giơ S? • 18m 9m Đ • 36l 30l S • 28kg 7kg Đ Trò chơi * Chọn đáp án A, B C giơ thẻ: • 21 táo là: A 18 • B C C 30cm là: A 29cm B 5cm B C 24cm nh chúc thầy cô sức khỏe! Chào tạm biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm một phần của một số toán , Tìm một phần của một số toán , Tìm một phần của một số toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay