tiết kiệm thời giờ

16 147 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:23

Mụn: o c Bi:Tit kim thi gi Kim tra bi c: Ti chỳng ta phi tit kim tin ca? Cỏc ó lm gỡ tit kim tin ca? Mt phỳt Michia v sau Bn Vớch-to v u n Vich-to .con v sau b i m! cú mt phỳt thụ Tho lun nhúm bn: phỳt *Mi-chi-a cú thúi quen s dng thi gi nh th no? * Chuyn gỡ ó xy vi Mi-chi-a? * Sau chuyn ú, Mi-chi-a ó hiu iu gỡ? Em tỏn thnh vi nhng vic lm no sau õy v tit kim thi gi ? a Ngi lp, Hnh luụn chỳ ý nghe thy giỏo , cụ giỏo ging bi Cú iu gỡ cha rừ, em tranh th hi thy, cụ v bn bố b Sỏng no n gi dy, Nam cng c nm trờn ging M gic mói, Nam mi chu dy ỏnh rng, mt c Lõm cú thi gian biu quy nh rừ gi hc, gi chi,lm vic nh,v bn luụn thc hin ỳng d Hin cú thúi quen va n cm, va c truyn hoc xem ti vi e Chiu no Quang cng i ỏ búng, Ti v bn li xem ti vi, n khuya mi ly sỏch c bi Em hóy cho bit chuyn gỡ s xy nu: a Hc sinh n phũng thi mun b Hnh khỏch n mun gi tu, mỏy bay c a ngi bnh n bnh vin cp cu chm a)Thi gi l th cng cú, chng mt tin mua nờn khụng cn tit kim b) Tit kim thi gi l hc sut ngy, khụng lm vic gỡ khỏc c) Tit kim thi gi l tranh th lm nhiu vic mt lỳc d) Tit kim thi gi l s dng thi gi mt cỏch hp lớ Ghi nh: Thi gi l cỏi quý nht, vỡ nú ó trụi qua thỡ khụng bao gi tr li c Do ú, chỳng ta cn phi bit s dng thi gi vo nhng vic cú ớch mt cỏch cú hiu qu Thi gi l vng ngc Tc ng Tit kim thi gi l mt c tớnh tt Cỏc em phi bit tit kim thi gi hc v lm vic tt hn 4 32 33 Em đọc câu tục ng ca dao nói s quý giỏ ca thời Vi phải tiết kiệm tiền thời ? ể tiết kiệm thời gian, em cần phải làm gi? Câu nói: Thời tức tiền bạc ai? Chủ tịch Hồ Chí Minh [...]...4 1 32 33 Em hãy đọc câu tục ng hoặc ca dao nói về s quý giỏ ca thời giờ 1 Vi sao phải tiết kiệm tiền thời giờ ? 2 ể tiết kiệm thời gian, em cần phải làm gi? 3 Câu nói: Thời giờ tức là tiền bạc là của ai? 4 Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết kiệm thời giờ , tiết kiệm thời giờ , tiết kiệm thời giờ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay