tiết 33 gấp một số lên

13 133 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:23

Lớp 3C Nhiệt liệt chào mừng Các thầy cô giáo Về dự tiết học ngày hôm *Kiểm tra cũ: Bài (tr32):Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm? a 14, 21, 28, ., b 56, 49, 42, , *Kiểm tra cũ: Bài (tr32):Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm? a 14, 21, 28, 35, 42 b 56, 49, 42, 35, 28 Bài toán: oạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp lần đoạn thẳng AB Hỏi đoạn thẳng CD dài xăng-ti-mét? Muốn gấp số lên nhiều lần, ta làm nào? Bài 1: Năm em tuổi, tuổi chị gấp lần tuổi em Hỏi năm chị tuổi? Bài 1: Năm em tuổi, tuổi chị gấp lần tuổi em Hỏi năm chị tuổi? Bài 1: Năm em tuổi, tuổi chị gấp lần tuổi em Hỏi năm chị tuổi? Tóm tắt Tuổi chị Tuổi em tuổi ? tuổi Bài giải Số tuổi chị năm là: x = 12 (tuổi) Đáp số: 12 tuổi Bài 2: Con hái cam, mẹ hái gấp lần số cam Hỏi mẹ hái cam? Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) Số cho Nhiều số cho đơn vị Gấp lần số cho 15 Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) Số cho Nhiều số cho đơn vị 11 12 10 Gấp lần số cho 15 30 20 35 25 - Muốn gấp số lên nhiều lần, ta lấy số nhân với số lần - Muốn tìm nhiều số đơn vị, ta lấy số cộng với số đơn vị nhiều Kính chúc thầy, cô mạnh khoẻ! [...]...Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) Số đã cho 3 6 4 7 5 0 Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị 8 11 9 12 10 5 Gấp 5 lần số đã cho 15 30 20 35 25 0 - Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần - Muốn tìm nhiều hơn một số đơn vị, ta lấy số đó cộng với số đơn vị nhiều hơn Kính chúc các thầy, cô mạnh khoẻ!
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 33 gấp một số lên , tiết 33 gấp một số lên , tiết 33 gấp một số lên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay