thủ công cắt dán hình tròn

15 173 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:23

Kiểm tra  CHUẨN BỊ:  GÊp, c¾t, d¸n h×nh trßn (TiÕt 2) * Hãy chọn ghi chữ đặt trước câu trả lời đú Hình tròsá nnđượ Hãnyg.đo so h c đặt : độa dà i cá c đoạ n Hình chữ nhật .P thẳng: b Hình vuông OM, ON, OP c Hình tam giác M o N Bước 1: Gấp hình: O Hình 1a O Hình 1a Hình 1b O Hình 2a O O Hình 2b C D Bước 2: Cắt hình: O Hình 2b O D C C Hình 2c Hình D Hình Hình Hình Bước 3: Dán hình     Bước 4: Trình bày trang trí sản phẩm     * Thực hành nháp: Hoạt động theo nhóm 2: Trao đổi thảo luận thực hành gấp, cắt hình tròn Thời gian hoạt động phút * Hết [...]...    Bước 4: Trình bày và trang trí sản phẩm     * Thực hành nháp: Hoạt động theo nhóm 2: Trao đổi thảo luận và cùng nhau thực hành gấp, cắt hình tròn Thời gian hoạt động 4 phút * Hết giờ
- Xem thêm -

Xem thêm: thủ công cắt dán hình tròn , thủ công cắt dán hình tròn , thủ công cắt dán hình tròn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay