thông tin xung quanh ta

17 147 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:23

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH A Môn: TIN HỌC LỚP Trần Thanh Tổng TRƯỜNG TiỂU HỌC CHU VĂN AN QUYỂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH CHƠI CÙNG MÁY TÍNH EM TẬP GÕ BÀN PHÍM EM TẬP VẼ EM TẬP SOẠN THẢO Download from 11sn1 images share TIN HỌC LỚP HỌC CÙNG MÁY TÍNH Hằng ngày, tiếp xuc với nhiều thông tin khác Ba dạng thông tin thường gặp văn bản, âm hình ảnh THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN Sách giáo khoa, sách truyện, báo bia cổ,…chứa đựng thông tin dạng văn bản(chữ, số) Ví dụ: Nội dung sách VÍ DỤ : CỔNG TRỜI QUẢN BẠ THÔNG TIN DẠNG ÂM THANH  Tiếng chuông, tiếng trống trường báo cho em biết học, chơi bắt đầu kết thúc…  Ví dụ : Tiếng trống trường, tiếng em bé khóc… THÔNG TIN DẠNG HÌNH ẢNH  Những ảnh, tranh vẽ sách giáo khoa, tờ báo,… cho em hiểu nội dung học, báo…  Ví dụ: Các biển báo hiệu An toàn giao thông… Hình ảnh Bác Hồ BÀI TẬP  BÀI 1: Quan sát lớp học em nêu số thông tin mà em nhận Ví dụ : Lớp học có trang bị máy tính, có nhiều bạn học… BÀI TẬP  BÀI 3: Quan sát hình cho biết số thông tin tư ngồi làm việc với máy tính ( ví dụ: ngồi thẳng lưng…) Tư ngồi hình đúng? BÀI  a) b) c) Điền từ thiếu vào chỗ trống(…) Khi xem phim hoạt hình, em nhận thông tin dạng… âm …………… dạng… ………………… hình ảnh Truyện tranh cho em thông tin dạng hình ảnh dạng ………………… văn …………… Tiếng hát cho em thông tin dạng … ……………… âm Chµo t¹m biÖt ! [...]... Quan sát lớp học em hãy nêu một số thông tin mà em nhận được Ví dụ : Lớp học có trang bị máy tính, có nhiều bạn học… BÀI TẬP  BÀI 3: Quan sát các hình và cho biết một số thông tin về tư thế ngồi khi làm việc với máy tính ( ví dụ: ngồi thẳng lưng…) Tư thế ngồi ở hình nào đúng? BÀI 4  a) b) c) Điền từ còn thiếu vào chỗ trống(…) Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin dạng… âm …………… và dạng… thanh... 4  a) b) c) Điền từ còn thiếu vào chỗ trống(…) Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin dạng… âm …………… và dạng… thanh ………………… hình ảnh Truyện tranh cho em thông tin dạng hình ảnh và dạng ………………… văn bản …………… Tiếng hát cho em thông tin dạng … ……………… âm thanh Chµo t¹m biÖt !
- Xem thêm -

Xem thêm: thông tin xung quanh ta , thông tin xung quanh ta , thông tin xung quanh ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay