thiên nhiên

28 162 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:23

T in m cõu no mang ngha gc: Bộ Hoa thớch i giy Vỡ b m nờn bn H khụng i hc c Kt qu hc ca lp ngy cng i lờn Một số hình ảnh thiên nhiên đẹp: Thung lng Bng Bc Cc Lốc nớc Vnh H Long Bài 1: Dòng dới giải thích nghĩa từ thiên nhiên? a Tất ngời tạo b Tất không ngời tạo c Tất thứ tồn xung quanh ngời Bài 2:Tìm thành ngữ, tục ngữ sau từ vật, tợng thiên nhiên: a) Lên thác xuống ghềnh b) Góp gió thành bão c) Nớc chảy đá mòn d)Khoai đất lạ, mạ đất quen Thác Gia Long-Đăk lăc Thác Easô- Cao Bằng Thác Cam Ly- Đà Lạt Thác Y- a- ly - KonTum Ghnh ỏ a Phỳ Yờn -Thỏc (ch dũng nc chy vt qua mt vỏch ỏ cao nm chn ngang dũng sụng ) - Ghnh (ch lũng sụng b thu nh v nụng cú ỏ lm chm nm chn ngang lm dũng nc dn li v chy xit) Vòi rồng Bài 2:Tìm thành ngữ, tục ngữ sau từ vật, tợng thiên nhiên: a) Lên thác xuống ghềnh b) Góp gió thành bão c) Nớc chảy đá mòn d)Khoai đất lạ, mạ đất quen Ni nhng thnh ng, tc ng ct A vi ý ngha ca thnh ng, tc ng ú ct B CT A CT B 1.Lờn thỏc xung ghnh a.Tớch cỏi nh s thnh cỏi ln 2.Gúp giú thnh bóo b.Kiờn trỡ bn b thỡ vic ln cng xong 3.Nc chy ỏ mũn c.Cuc sng gp nhiu khú khn 4.Khoai t l, m t quen d.Khoai phi trng t l, m trng t quen mi tt c thuc lũng cỏc cõu tc ng, thnh ng bi * Thiờn nhiờn:Tng th nhng gỡ tn ti xung quanh ngi m khụng phi ngi to nờn Bài 3:Tìm từ ngữ miêu tả không gian Đặt câu với từ ngữ vừa tìm đợc M: bao la M: M: cao vút Xa: tít tắp, Dài: dằng dặc, M: hun hút Bài 4:Tìm từ ngữ miêu tả sóng nớc Đặt câu với từ ngữ vừa tìm đợc a) Tả tiếng sóng M: ì ầm b) Tả sóng nhẹ M: lăn tăn c) Tả đợt sóng mạnh M: cuồn cuộn Cảnh biển động đất Bãi biển Thiên Cầm Bãi biển Lăng Cô Bãi biển Lăng Cô - Thiên nhiên gì?là tất Thiên nhiên không ngời tạo 1 5 10 T H I ấ N T A I H N H N T H I ấN V T H I ấ N T H T H I ấ NH T H I ấN Lễ I N H NT N I LA TNH I ấ N 10 NG N O T Nỳi hỡnh chúp nún, cú ming tri nh, xuyờn hoc Tp Hin Thn hp tng rt lm nhiu v rara trỏi sm cỏc t sột vỡ chuyn sao, theo tng ng ú tng thng H Mt ca gõy Tri Hin tng thi tit nng núng, mt thi gian di Hin tng thiờn nhiờn gõy tỏc hithng ln n sn xut Hin tng xy trờn bu liờn quan n s Ton b nhng gỡ tn ti khụng phi ngi to Tờn gi ngụi v cỏc hnhto tinh Ton b chung nhng cỏc gỡ tn tisao ngi l l l tng thi kỡ rant nhng cht núng chy chng l mt ngi n, bcỏc tri phn xa l rtlth nh khụng cú ma v phun i sng nh bóo , st lt, ng llũng t l ca thiờn llt t Xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo dự tiết Luyện từ câu lớp 5B [...]... với một trong các từ ngữ vừa tìm đợc a) Tả tiếng sóng M: ì ầm b) Tả làn sóng nhẹ M: lăn tăn c) Tả đợt sóng mạnh M: cuồn cuộn Cảnh biển khi động đất Bãi biển Thiên Cầm Bãi biển Lăng Cô Bãi biển Lăng Cô - Thiên nhiên là gì?là tất cả những gì Thiên nhiên không do con ngời tạo ra 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 9 T H I ấ N T A I 2 H N H N 3 T H I ấN V 4 T H I ấ N T H T H I ấ NH 6 T H I ấN Lễ I 7 N H NT 8 N ... ngang dũng sụng ) - Ghnh (ch lũng sụng b thu nh v nụng cú ỏ lm chm nm chn ngang lm dũng nc dn li v chy xit) Vòi rồng Bài 2:Tìm trong các thành ngữ, tục ngữ sau những từ chỉ các sự vật, hiện tợng trong thiên nhiên: a) Lên thác xuống ghềnh b) Góp gió thành bão c) Nớc chảy đá mòn d)Khoai đất lạ, mạ đất quen Ni nhng thnh ng, tc ng ct A vi ý ngha ca thnh ng, tc ng ú ct B CT A CT B 1.Lờn thỏc xung ghnh a.Tớch
- Xem thêm -

Xem thêm: thiên nhiên , thiên nhiên , thiên nhiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay