tập viết chữ g

30 164 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:23

Trườngưtiểuưhọcưchuưvănưan Khối Giáo viên: Nguyễn Lớp : 2H Thu H ơng Kiểm tra cũ - Viết chữ hoa: ê - Viết từ ứng dụng: em (Viết chữ cỡ vừa) Tập viết Bài 8: Chữ hoa quan sát nhận xét Ch hoa G gm nột: Nột 1: l kt hp ca nột cong di v cong trỏi ni lin nhau, to vũng xon to u ch ly Nột 2: l nột khuyt di ly Luyện viết chữ cỡ vừa Cách viết chữ im t bỳt ch hoa G nm trờn ng k ngang th Nột 1: T im t bỳt vit nột cong di ri chuyn hng vit tip nột cong trỏi, to thnh vũng xon to u ch, phn cui nột cong trỏi n ng k ngang th thỡ dng li Nột 2: T im dng bỳt ca nột 1, chuyn hng ngc li vit nột khuyt di (kộo di xung ng k phớa di) im kt thỳc bỳt ch hoa G nm trờn ng k ngang th Luyện viết chữ cỡ nhỏ Cách viết chữ Chữ hoa G cỡ nhỏ viết giống chữ hoa G cỡ vừa, khác điểm: Chữ hoa G cỡ nhỏ có độ cao ly , độ rộng 2,5 ly (bằng 1/2 độ cao, độ rộng chữ hoa G cỡ vừa) ly Điểm đặt bút chữ hoa G cỡ nhỏ nằm đờng kẻ ngang thứ đờng kẻ ngang thứ t Điểm kết thúc bút chữ hoa G cỡ nhỏ nằm đờng kẻ ngang thứ thứ 2,5 ly Luyện viết cụm từ ứng dụng Luyện viết cụm từ ứng dụng Luyện viết từ Luyện viết từ
- Xem thêm -

Xem thêm: tập viết chữ g , tập viết chữ g , tập viết chữ g

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay