tập đọc trước cổng trời

13 168 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:22

Phòng GD – ĐT Quận TÂY HỒ Trường Tiểu học CHU VĂN AN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG Môn: Tập đọc Bài: TRƯỚC CỔNG TRỜI Giáo viên: Phạm Hoàng Phương Lớp: 5K Hà Giang Luyện đọc diễn cảm đoạn thứ Nhìn xa ngút ngát Bao sắc màu cỏ hoa Con thác réo ngân nga Đàn dê soi đáy suối Giữa ngút ngàn trái Dọc vùng rừng nguyên sơ Không biết thực hay mơ Ráng chiều khói… Luyện đọc diễn cảm đoạn thứ Nhìn xa ngút ngát / Bao sắc màu cỏ hoa / Con thác réo ngân nga / Đàn dê soi đáy suối / Giữa ngút ngàn trái / Dọc vùng rừng nguyên sơ / Không biết thực / hay mơ / Ráng chiều khói… Luyện đọc diễn cảm đoạn thứ Nhìn xa ngút ngát / Bao sắc màu cỏ hoa / Con thác réo ngân nga / Đàn dê soi đáy suối / Giữa ngút ngàn trái / Dọc vùng rừng nguyên sơ / Không biết thực / hay mơ / Ráng chiều khói… [...]...Luyện đọc diễn cảm đoạn thứ 2 Nhìn ra xa ngút ngát / Bao sắc màu cỏ hoa / Con thác réo ngân nga / Đàn dê soi đáy suối / Giữa ngút ngàn cây trái / Dọc vùng rừng nguyên sơ / Không biết thực / hay mơ / Ráng chiều như hơi khói… Luyện đọc diễn cảm đoạn thứ 2 Nhìn ra xa ngút ngát / Bao sắc màu cỏ hoa / Con thác réo ngân nga
- Xem thêm -

Xem thêm: tập đọc trước cổng trời , tập đọc trước cổng trời , tập đọc trước cổng trời

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay