tập đọc cây xoài của ông em

13 177 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:22

Luyện đọc Từ khó lẫm chẫm lúc lỉu trảy Luyện đọc câu khó Ông em trồng xoài cát trớc sân em lẫm chẫm Mùa xoài nào, mẹ em chọn chín vàng to bày lên bàn thờ ông Ăn xoài cát chín trảy từ ông em trồng, kèm với xôi nếp hơng, đối em không thứ quà ngon Luyện đọc nhóm Tìm hiểu Cây xoài ông em Ông em trồng xoài cát trớc sân em lẫm chẫm chẫm Cuối đông, hoa nở trắng cành Đầu hè, sai lúc lỉu lỉu Trông chùm to, đu đa theo gió, em nhớ ông Mùa xoài nào, mẹ em chín vàng chọn chín vàng to to bày nhấtlên bàn thờ ông Xoài ca, xoài tợngđều ngon Nhng em thích xoài cát nhất.Mùi xoài thơm dịu dàng, vị đậm đà, đà màu sắc đẹp, lại to Ăn xoài cát chín trảy từ ông em trồng, khôngthứ thứquà quàgì kèm với xôi nếp hơng, em không ngon ngon Theo Đoàn Giỏi Lẫm chẫm
- Xem thêm -

Xem thêm: tập đọc cây xoài của ông em , tập đọc cây xoài của ông em , tập đọc cây xoài của ông em

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay