tập đọc bàn tay cô giáo

12 182 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:22

     Tập đọc Luyện đọc Từ khó: giấy trắng , cái, dập dềnh, sóng lượn Câu đoạn: Một tờ giấy trắng Cô gấp cong cong Thoắt xong Chiếc thuyền xinh quá! Một tờ giấy đỏ Mềm mại tay cô Mặt trời phô Nhiều tia nắng tỏa Tìm hiểu Từ : - Phô Tập đọc Từ tờ giấy, cô giáo làm gì? Tập đọc Một thuyền cong cong xinh xắn Mộtmặt mặttrời trờivới với Một nhiềutia tianắng nắng nhiều toả toả Mặt nước dập dềnh Tập đọc Hãy tả tranh cắt dán giấy cô giáo? Tập đọc Hai dòng thơ cuối nói lên điều gì? Tập đọc Luyện đọc Từ khó: giấy trắng , cái, dập dềnh, sóng lượn Câu đoạn: Tìm hiểu Từ : - Phô Một tờ giấy trắng Cô gấp cong cong Thoắt xong Chiếc thuyền xinh quá! Một tờ giấy đỏ Mềm mại tay cô Mặt trời phô Nhiều tia nắng tỏa Thêm tờ xanh Cô cắt nhanh Mặt nước dập dềnh Quanh thuyền sóng lượn Như phép mầu nhiệm Hiện trước mắt em Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ… Biết bao điều lạ Từ bàn tay cô Bài thơ giúp em hiểu điều gì? Bài thơ ca ngợi kì diệu đôi bàn tay cô giáo mang lại niềm vui bao điều lạ cho học sinh [...]...Bài thơ giúp em hiểu được điều gì? Bài thơ ca ngợi sự kì diệu của đôi bàn tay cô giáo đã mang lại niềm vui và bao điều lạ cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: tập đọc bàn tay cô giáo , tập đọc bàn tay cô giáo , tập đọc bàn tay cô giáo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay