sự biến đổi hóa học

30 216 2
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:22

MÔN KHOA HỌC LỚP Người dạy: Phạm Thúy Hạnh SỰ BIẾN ĐỔI HÓA HỌC  Hoạt động Thí nghiệm Chưng đường lửa Nhận xét biến đổi màu đường tác dụng nhiệt? ĐƯỜNG Đường màu nâu thẩm đen Có vị đắng Ghi nhớ Sự biến đổi từ chất thành chất khác gọi biến đổi hóa học Hoạt động Thảo luận  Sự biến đổi hóa học biến đổi lí học Trong trường hợp sau trường hợp có biến đổi hóa học? Tại sao? Nước Vôi sống Trong trường hợp sau trường hợp có biến đổi hóa học? Tại sao?  Cho vôi sống vào nước  Cho vôi sống vào nước Có biến đổi hóa học không ? Tại sao? Đã biến thành vôi dẻo quánh, kèm theo tỏa nhiệt, nên có biến đổi hóa học Ghi nhớ Sự biến đổi từ chất thành chất khác gọi biến đổi hóa học Hoạt động3 Trò chơi  Vai trò nhiệt biến đổi hóa học  Làm việc theo nhóm  Vật dụng chuẩn bị trước  Từng nhóm giới thiệu thư nhóm với bạn nhóm khác Chai gấm nước chanh ( hành lấy nước)  Bức thư bí mật viết nước chai Để khô làm đọc ?  Bức thư bí mật viết gì?  Nội dung thư : Đưa thư gần lửa để đọc Kết luận Sự biến đổi hóa học xãy tác dụng nhiệt Hoạt động Thực hành xử lí thông tin  Học sinh học theo nhóm Nhóm trưởng điều khiển Sau đại diện nhóm trình bày trước lớp  Giải thích tượng GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG Sự biến đổi lí học hay hóa học ? Chất hóa học Sự biến đổi lí học hay hóa học ? Bôi chất hóa học lên tờ giấy  Đặt phim chụp ảnh cho áp sát vào tờ giấy bôi hóa chất đem phơi nắng  Hiện tượng chứng tỏ có biến đổi lí học hay hóa học? Lấy phim Kết luận Sự biến đổi hóa học xảy tác dụng ánh sáng [...]... mãnh vụn có sự biến đổi hóa học không? Tại sao?  Giấy xé vụn vẫn là giấy Chỉ biến đổi lí học  (hình dạng khác) Xi măng trộn cát có sự biến đổi hóa học không? Tại sao? Tính chất vẫn giữ nguyên, không đổi Chỉ biến đổi theo lí học Xi măng trộn cát và nước ơppư có sự biến đổi hóa học không? Tại  ttsao? Thành chất mới gọi là vữa xi măng Biến đổi hóa học Đinh mới, đinh gỉ có sự qq biến đổi hóa học không?... sao?  Tác dụng hơi nước trong không khí đinh bị gỉ Biến đổi hóa học Thổi thủy tinh có sự biến đổi hóa học không? Tại sao? Thủy tinh ở thể rắn Thủy tinh ở thể lỏng Thể rắn hay lỏng tính chất không thay đổi Lí học Ghi nhớ Sự biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là sự biến đổi hóa học Hoạt động3 Trò chơi  Vai trò của nhiệt trong biến đổi hóa học  Làm việc theo nhóm  Vật dụng được chuẩn bị trước... luận Sự biến đổi hóa học có thể xãy ra dưới tác dụng của nhiệt Hoạt động 4 Thực hành xử lí thông tin  Học sinh học theo nhóm Nhóm trưởng điều khiển Sau đó đại diện nhóm trình bày trước lớp  Giải thích hiện tượng GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG Sự biến đổi lí học hay hóa học ? Chất hóa học Sự biến đổi lí học hay hóa học ? Bôi chất hóa học lên... hóa học ? Chất hóa học Sự biến đổi lí học hay hóa học ? Bôi chất hóa học lên tờ giấy  Đặt tấm phim đã chụp ảnh cho áp sát vào tờ giấy đã bôi hóa chất đem phơi nắng  Hiện tượng này chứng tỏ có sự biến đổi lí học hay hóa học? Lấy phim ra Kết luận Sự biến đổi hóa học có thể xảy ra dưới tác dụng của ánh sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: sự biến đổi hóa học , sự biến đổi hóa học , sự biến đổi hóa học , Hoạt động 2. Thảo luận, Hoạt động3. Trò chơi, Hoạt động 4. Thực hành xử lí thông tin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay