số đo vòng tuần hoàn nước

24 203 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:22

Kiểm tra cũ - Thế vòng tuần hoàn nư ớc tự nhiên Hiện tượng nước biến đổi thnh nư ớc, thành mây mưa Hiện tượng lặp đi, lặp lại tạo vòng tuần hoàn nước tự nhiên Khoa học Sơ đồ vòng tuần hoàn nước tự nhiên Vòng tuần hoàn nước tự nhiên Những hình ảnh no vẽ sơ đồ? Những hình ảnh no vẽ sơ đồ? cC áđ yâm Những hạt mưa Dòng sông cáC iũ m Hai bên bờ sông Làng xóm n êt Bay hi,trong ngnghỡnh t, ma t nhiờn S mụca tnc hintrong tng gỡ? Nhúm 1, 2, 3: Hãy vào sơ đồ hình Trang 48 (SGK), mụ t li s bay hi, ngng t, ma ca nc Nhúm 4, 5, Hãy quan sát hình Trang 48 (SGK), điền từ : Mây đen, mây trắng, mưa, nư ớc, nước v mũi tên ( ) thích hợp vo ô trống để mô tả vòng tuần hon nước? Nước từ suối, làng mạc chảy sông, biển Nước bay biến thành nước Hơi nước liên kết với tạo thành đám mây trắng Càng lên cao lạnh, nước ngưng tụ lại thành đám mây đen, nặng trĩu nước rơi xuống tạo thành mưa Nước mưa chảy tràn lan đồng ruộng, sông ngòi lại bắt đầu vòng tuần hoàn Nhúm 4, 5, in t: Mõy en, mõy trng, ma, hi nc, nc v mi tờn ( ) thớch hp vo ụ trng mụ t vũng tun hon ca nc? Mây trắng Mây đen Hơi nước Mưa Nước Khoa học Sơ đồ vòng tuần hoàn nước tự nhiên Vòng tuần hoàn nước tự nhiên Vẽ Sơ đồ vòng tuần hoàn nước tự nhiên Vẽ sơ đồ vòng tuần hon nư ớc tự nhiên cách đơn giản theo trí tưởng tượng vo giấy A4 (Sử dụng mũi tên v ghi chú) Mõy trng Mõy en Ma Hơi nước Mõy trng Mõy en Ma Bay hi hình hình RUNG CHUễNG VNG Cách chơi: Tất em tham gia chơi, GV đọc câu hỏi, vòng giây, em ghi nhanh kết vào bảng Đúng ghi Đ, sai ghi S Hết giây em giơ bảng, em có kết thỉ đư ợc lại chơi tiếp, em có kết sai không tham gia chơi tiếp, em xuống phía ngồi vào hàng ghế đỏ thử sức tiếp vào bảng kết không tính Bạn trả lời câu hỏi người chiến thắng Nc t i dng , bin , ao h bay hi di ỏnh nng mt tri to hi nc Nc t nhiờn luụn luụn lu chuyn v thay i trng thỏi Mõy trng Mõy en Ma Hi nc Nc S Mõy Mõytrng en Mõy Mõy trng en Ma Hi nc Nc Vũng tun hon ca nc t nhiờn cú im bt u v cú im kt thỳc S Mi s sng trờn trỏi t s khụng tn ti nu nh khụng cú vũng tun hon ca nc t nhiờn [...]... Khoa học Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên 1 Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên 2 Vẽ Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên Vẽ sơ đồ vòng tuần hon của nư ớc trong tự nhiên một cách đơn giản theo trí tưởng tượng của mình vo giấy A4 (Sử dụng mũi tên v ghi chú) Mõy trng Mõy en Ma Hơi nước Mõy trng Mõy en Ma Bay hi hình 1 hình 2 RUNG CHUễNG... của mình vo giấy A4 (Sử dụng mũi tên v ghi chú) Mõy trng Mõy en Ma Hơi nước Mõy trng Mõy en Ma Bay hi hình 1 hình 2 RUNG CHUễNG VNG Cách chơi: Tất cả các em đều tham gia chơi, GV đọc từng câu hỏi, trong vòng 5 giây, các em ghi nhanh kết quả vào bảng con Đúng ghi Đ, sai ghi S Hết 5 giây các em giơ bảng, em nào có kết quả đúng thỉ đư ợc ở lại chơi tiếp, em nào có kết quả sai sẽ không được tham gia chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: số đo vòng tuần hoàn nước , số đo vòng tuần hoàn nước , số đo vòng tuần hoàn nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay