ông ngoại tập đọc

31 199 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:21

Phßng gd - ®t qn t©y hå trêng tiĨu häc chu v¨n an Nhiệt liệt chào mừng thầy giáo, cô giáo dự môn Tập đọc - Lớp 3I Chúc học sinh chăm ngoan, học tốt KiĨm tra bµi cò: HS1: - KĨ l¹i ®o¹n 1, c©u chun: “Ngêi mĐ” (?) Ngêi mĐ ®· lµm g× ®Ĩ bơi gai chØ ®êng cho bµ? HS 2: - KĨ l¹i ®o¹n 3,4 c©u chun: “Ngêi mĐ” (?) Qua c©u chun “Ngêi mĐ” hiĨu ®ỵc ®iỊu g×? Gi¸o ¸n ®iƯn tư M«n: TËp ®äc líp Bµi: «ng ngo¹i Gi¸o viªn: Pham Th Lan Líp: 3I Ơng ngoại Thành phố vào thu.Những gió nóng mùa hè nhường chỗ cho luồng khí mát dịu sáng Trời xanh ngắt cao, xanh dòng sơng trong, trơi lặng lẽ hè phố Năm nay, tơi học Ơng ngoại dẫn tơi mua vở, chọn bút, hướng dẫn tơi cách bọc vở, dán nhãn, pha mực dạy tơi chữ Một sáng, ơng bảo: -Ơng cháu đến xem trường Ơng chậm rãi nhấn nhịp chân xe đạp cũ, đèo tơi tới trường Trong vắng lặng ngơi trường cuối hè, ơng dẫn tơi lang thang khắp lớp trống Ơng nhấc bổng tơi tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ trống trường Tiếng trống buổi sáng trẻo tiếng trống trường đầu tiên, âm vang đời học tơi sau Trước ngưỡng cửa trường tiểu học,tơi may mắn có ơng ngoại - thầy giáo tơi Ơng ngoại Thành phố vào thu.Những gió nóng mùa hè nhường chỗ cho luồng khí mát dịu sáng Trời xanh ngắt cao, xanh dòng sơng trong, trơi lặng lẽ hè phố Năm nay, tơi học Ơng ngoại dẫn tơi mua vở, chọn bút, hướng dẫn tơi cách bọc vở, dán nhãn, pha mực dạy tơi chữ Một sáng, ơng bảo: -Ơng cháu đến xem trường Ơng chậm rãi nhấn nhịp chân xe đạp cũ, đèo tơi tới trường Trong vắng lặng ngơi trường cuối hè, ơng dẫn tơi lang thang khắp lớp trống Ơng nhấc bổng tơi tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ trống trường Tiếng trống buổi sáng trẻo tiếng trống trường đầu tiên, âm vang đời học tơi sau Trước ngưỡng cửa trường tiểu học,tơi may mắn có ơng ngoại - thầy giáo dầu tiên tơi Luyện Luyệnđọc đọc Ơng ngoại Thành phố vào thu.Những gió nóng mùa hè nhường chỗ cho luồng khí mát dịu sáng Trời xanh ngắt cao, xanh dòng sơng trong, trơi lặng lẽ hè phố Luyện Luyệnđọc đọc Những gió nóng mùa hè nhường chỗ cho luồng khí mát dịu sáng Trời xanh ngắt cao, xanh dòng sơng trong, trơi lặng lẽ hè phố Luyện Luyệnđọc đọc Năm nay, tơi học Ơng ngoại dẫn tơi mua vở, chọn bút, hướng dẫn tơi cách bọc vở, dán nhãn, pha mực dạy tơi chữ Một sáng, ơng bảo: -Ơng cháu đến xem trường Luyện Luyệnđọc đọc Ơng chậm rãi nhấn nhịp chân xe đạp cũ, đèo tơi tới trường Trong vắng lặng ngơi trường cuối hè, ơng dẫn tơi lang thang khắp lớp trống Ơng nhấc bổng tơi tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ trống trường Tiếng trống buổi sáng trẻo tiếng trống trường đầu tiên, âm vang đời học tơi sau Tìm Tìmhiểu hiểubài Năm nay, tơi học Ơng ngoại dẫn tơi mua vở, chọn bút, hướng dẫn tơi cách bọc vở, dán nhãn, pha mực dạy tơi chữ Một sáng, ơng bảo: -Ơng cháu đến xem trường Tìm Tìmhiểu hiểubài 2/ Ơng ngoại giúp bạn nhỏ chuẩn bị học nào? Tìm Tìmhiểu hiểubài Ơng chậm rãi nhấn nhịp chân xe đạp cũ, đèo tơi tới trường Trong vắng lặng ngơi trường cuối hè, ơng dẫn tơi lang thang khắp lớp trống Ơng nhấc bổng tơi tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ trống trường Tiếng trống buổi sáng trẻo tiếng trống trường đầu tiên, âm vang đời học tơi sau Tìm Tìmhiểu hiểubài 3/ Khi đến trường, ơng ngoại làm để bạn nhỏ làm quen u trường lớp hơn? Sự vắng lặng ngơi trường cuối hè Tìm Tìmhiểu hiểubài 4/ Đoạn kể lại việc ơng dẫn cháu đến thăm trường có nhiều hình ảnh đẹp Hãy tìm hình ảnh đẹp mà thích Tìm Tìmhiểu hiểubài Ơng chậm rãi nhấn nhịp chân xe đạp cũ, đèo tơi tới trường Trong vắng lặng ngơi trường cuối hè, ơng dẫn tơi lang thang khắp lớp trống Ơng nhấc bổng tơi tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ trống trường Tiếng trống buổi sáng trẻo tiếng trống trường đầu tiên, âm vang đời học tơi sau -Những hình ảnh đẹp: + Ơng chậm rãi nhấn nhịp chân xe đạp cũ, đèo tơi tới trường - Sự quan tâm chăm sóc khơng ngại vất vả ơng + Trong vắng lặng ngơi trường cuối hè, ơng dẫn tơi lang thang khắp lớp trống – Ơng quan tâm tới trường lớp nơi cháu học + Ơng nhấc tơi tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ trống tường Thể u chiều ơng cháu Tìm Tìmhiểu hiểubài Trước ngưỡng cửa trường tiểu học,tơi may mắn có ơng ngoại - thầy giáo tơi Tìm Tìmhiểu hiểubài 5/ Vì bạn nhỏ gọi ơng ngoại người thầy đầu tiên? 6/ Em nghĩ tình cảm hai ơng cháu câu chuyện này? Luyện Luyệnđọc đọclại lại Ơng chậm rãi nhấn nhịp chân xe đạp cũ, đèo tơi tới trường Trong vắng lặng ngơi trường cuối hè, ơng dẫn tơi lang thang khắp lớp trống Ơng nhấc bổng tơi tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ trống trường Tiếng trống buổi sáng trẻo tiếng trống trường đầu tiên, âm vang đời học tơi sau Trước ngưỡng cửa trường tiểu học,tơi may mắn có ơng ngoại - thầy giáo tơi Củng Củngcố cố- -Dặn Dặndò dò Là cháu gia đình, cần có thái độ ơng bà mình? Chuẩn bị sau: Người lính dũng cảm Ơng chậm rãi nhấn nhịp chân xe đạp cũ, đèo tơi tới trường Trong vắng lặng ngơi trường cuối hè, ơng dẫn tơi thang lang khắp lớp trống Ơng nhấc bổng tơi tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ trống trường Tiếng trống buổi sáng trẻo XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN Q THẦY CƠ tiếng trống trường đầu tiên, âm vang đời học tơi sau Trước ngưỡng cửa trường tiểu học,tơi may mắn có ơng ngoại - thầy giáo tơi VÀ CÁC EM HỌC SINH [...]...Luyện Luyệnđọc đọc Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này Luyện Luyệnđọc đọc Trước ngưỡng cửa của trường tiểu học,tôi đã may mắn có ông ngoại - thầy giáo đầu tiên của tôi Ông ngoại Thành phố sắp vào thu.Những cơn gió nóng mùa hè đã nhường chỗ cho luồng khí mát dịu mỗi sáng Trời xanh ngắt trên cao, xanh như dòng sông trong,... học Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút, hướng dẫn tôi cách bọc vở, dán nhãn, pha mực và dạy tôi những chữ cái đầu tiên Một sáng, ông bảo: -Ông cháu mình đến xem trường thế nào Tìm Tìmhiểu hiểubài bài 2/ Ông ngoại giúp bạn nhỏ chuẩn bị đi học như thế nào? Tìm Tìmhiểu hiểubài bài Ông chậm rãi nhấn từng nhịp chân trên chiếc xe đạp cũ, đèo tôi tới trường Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, ông. .. chăm sóc không ngại vất vả của ông + Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, ông dẫn tôi lang thang khắp căn lớp trống – Ông quan tâm tới trường lớp nơi cháu mình sẽ học + Ông còn nhấc bỗng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống tường Thể hiện sự yêu chiều của ông đối với cháu Tìm Tìmhiểu hiểubài bài Trước ngưỡng cửa của trường tiểu học,tôi đã may mắn có ông ngoại - thầy... của tôi Tìm Tìmhiểu hiểubài bài 5/ Vì sao bạn nhỏ gọi ông ngoại là người thầy đầu tiên? 6/ Em nghĩ gì về tình cảm của hai ông cháu trong câu chuyện này? Luyện Luyệnđọc đọclại lại Ông chậm rãi nhấn từng nhịp chân trên chiếc xe đạp cũ, đèo tôi tới trường Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, ông dẫn tôi lang thang khắp các căn lớp trống Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang... hè phố Năm nay, tôi sẽ đi học Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút, hướng dẫn tôi cách bọc vở, dán nhãn, pha mực và dạy tôi những chữ cái đầu tiên Một sáng, ông bảo: -Ông cháu mình đến xem trường thế nào Ông chậm rãi nhấn từng nhịp chân trên chiếc xe đạp cũ, đèo tôi tới trường Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, ông dẫn tôi lang thang khắp các căn lớp trống Ông còn nhấc bổng tôi trên tay,... học,tôi đã may mắn có ông ngoại - thầy giáo đầu tiên của tôi Tìm Tìmhiểu hiểubài bài Ông ngoại Thành phố sắp vào thu.Những cơn gió nóng mùa hè đã nhường chỗ cho luồng khí mát dịu mỗi sáng Trời xanh ngắt trên cao, xanh như dòng sông trong, trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố Tìm Tìmhiểu hiểubài bài 1/ Thành phố sắp vào thu có gì đẹp? Trời xanh ngắt trên cao, xanh như dòng sông trong, … Tìm Tìmhiểu... học,tôi đã may mắn có ông ngoại - thầy giáo đầu tiên của tôi Củng Củngcố cố- -Dặn Dặndò dò Là con cháu trong gia đình, con cần có thái độ như thế nào đối với ông bà của mình? Chuẩn bị bài sau: Người lính dũng cảm Ông chậm rãi nhấn từng nhịp chân trên chiếc xe đạp cũ, đèo tôi tới trường Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, ông dẫn tôi thang lang khắp các căn lớp trống Ông còn nhấc bổng tôi... hiểubài bài Ông chậm rãi nhấn từng nhịp chân trên chiếc xe đạp cũ, đèo tôi tới trường Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, ông dẫn tôi lang thang khắp các căn lớp trống Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống trường Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này -Những hình ảnh đẹp: + Ông chậm... trống Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống trường Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này Tìm Tìmhiểu hiểubài bài 3/ Khi đến trường, ông ngoại đã làm những gì để bạn nhỏ làm quen và yêu trường lớp hơn? Sự vắng lặng của ngôi trường cuối hè Tìm Tìmhiểu hiểubài bài 4/ Đoạn 3 kể lại việc ông. .. Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ tiếng trống trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này Trước ngưỡng cửa của trường tiểu học,tôi đã may mắn có ông ngoại - thầy giáo đầu tiên của tôi VÀ CÁC EM HỌC SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: ông ngoại tập đọc , ông ngoại tập đọc , ông ngoại tập đọc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay