NHÂN một số THẬP PHÂN với một số THẬP PHÂN toán

12 161 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:21

I Kiểm tra cũ: Luyện tập Khoanh tròn vào chữ A, B, C, D đặt trước đáp số câu trả lời tập đây: Bài 1: Phép tính đúng: A A 1,48 X 10 = 14,8 B 0,9 X100 = 90 C 15,5 X 10 = 1,55 D 0,1 X1000 = 1000 Bài 2: Một người xe đạp, đầu 10,8 km, 9,52 km Hỏi người tất ki-lô-mét ? A 704,8 B B 70,48 C 7,048 D.7048 BÀI MỚI: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN a/ Ví dụ: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4 m, chiều rộng 4,8 m Hỏi diện tích mảnh vườn mét vuông ? Ta phải thực phép tính: 6,4 x 4,8 = ? (m2) 64 Ta có: 6,4 m = 64 dm 4,8 m = 48 dm x 48 512 256 3072 ( dm2) 2 30,72 m 3072 dm = Vậy: 6,4 x 4,8 = 30,72 m2 NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN 6,4 Thông thường ta đặt tính làm sau: +Thực phép nhân nhân số x 4,8 512 tự nhiên 256 +Hai thừa số có tất hai chữ số 30,72 3072 (m2) phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách tích hai chữ số kể từ phải sang trái b/ Ví dụ 2: 4,75 x 1,3 = ? Ta đặt tính làm sau: 4,75 X 1,3 1425 475 6,175 +Thực phép nhân nhân số tự nhiên +Hai thừa số có tất ba chữ số phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ba chữ số kể từ phải sang trái Đặt tính tính: a/ a/ 25,8 x 1, b/ 16,25 x 6,7 c/ 0, 24 x 4,7 d/ 7,826 x 4,5 25,8 c/ 0,24 x 1,5 129 X 4,7 258 38,70 96 11,28 168 b/ 16,25 x 6,7 d/ 7,826 x 4,5 a) Tính so sánh giá trị a x b b x a: a b 2,36 4,2 3,05 2,7 axb bxa 2,36 x 4,2 = 9,912 3,05 x 2,7 = 8,235 4,2 x 2,36 = 9,912 2,7 x 3,05 = 8,235 Nhận xét: Phép nhân số thập phân có tính chất giao hoán: đổi chỗ hai thừa số tích tích không thay đổi axb=bxa 3/ Một vườn hình chữ nhật có chiều dài 15,62 m chiều rộng 8,4 m Tính chu vi diện tích vườn Bài giải Chu vi vườn hình chữ nhật ( 15,62 +8,4 ) x =48,04 (m) Diện tích vườn hình chữ nhật 15,62 x 8,4 = 131,208 (m2 ) Đáp số: 48,04 m 131,208 m2 III Củng cố, dặn dò: Muốn nhân số thập phân với số thập phân ta làm ? Về nhà tiếp tục hoàn thành * Chuẩn bị “Luyện tập” trang 60/SGK * HS yếu chuẩn bị trang 60/SGK [...]...III Củng cố, dặn dò: Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm thế nào ? Về nhà tiếp tục hoàn thành bài 3 * Chuẩn bị bài “Luyện tập” trang 60/SGK * HS yếu chuẩn bị bài 1 trang 60/SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: NHÂN một số THẬP PHÂN với một số THẬP PHÂN toán , NHÂN một số THẬP PHÂN với một số THẬP PHÂN toán , NHÂN một số THẬP PHÂN với một số THẬP PHÂN toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay