Tổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích giá thành sản phẩm tại công ty bia hà nội luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

107 172 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:21

LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN NGUYỄN HẢI AN LỜI NÓI ĐẦU Cạnh hanh xu tất yếu kinh tế thị trường, động lực thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất vươn lên tự khẳng định mình, để tồn phát triển Các doanh nghiệp sản xuất với vai trò doanh nghiệp trực tiếp sản xuất cải vật chất để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội đã, phải đối mặt với biến động kinh tế nước quốc tế, linh hoạt kinh tế thị trường, môi trường canh tranh sâu sắc rộng lớn không chất lượng, mẫu mã sản phẩm mà giá sản phẩm Chính vậy, mục tiêu phấn đấu doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất (CPSX), hạ giá thành sản phẩm (GTSP), đảm bảo chất lượng sản phẩm, tạo sức hấp dẫn sản phẩm thị trường GTSP với chức vốn có trở thành tiêu kinh tế có ý nghĩa quan trọng quản lý hiệu chất lượng sản xuất kinh doanh Đảm bảo việc kế toán giá thành xác, kịp thời, phù họp với đặc điểm hình thành phát sinh chi phí doanh nghiệp yêu cầu có tính xuyên suốt trình kế toán doanh nghiệp, để tổ chức công tác phân tích quản lý GTSP doanh nghiệp Là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty rượu - bia - nước giải khát Việt Nam, Công ty bia Hà Nội (với tên giao dịch HABECO - HANOI BEER COMPANY) nắm bắt nhanh nhạy vận hành chế thị trường, nhận thức rõ vai trò tiêu GTSP trình quản lý kinh tế doanh nghiệp, sở Công ty quan tâm coi trọng công tác kế toán tập họp CPSX tính GTSP công tác phân tích hoạt động kinh tế mà nội dung phân tích GTSP Đặc biệt, năm gần đây, Công ty bia Hà Nội doanh nghiệp hàng đầu kinh tế 1 LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN NGUYỄN HẢI AN Được thực tập Công ty vinh dự lớn cá nhân em Trong trình thực tập Phòng Tài vụ công ty, BGĐ, cô, chú, anh, chị Phòng Tổ chức hành Phòng Tài vụ giúp đỡ tận tình tạo điều kiện thuận lợi để học hỏi kiến thức thực tiễn; với hướng dẫn góp ý thầy giáo Thái Bá Công, em mạnh dạn nghiên cứu đề tài “Tổ chức công tác kế toán giá thành phân tích GTSP Công ty bia Hà Nội” Nội dung luận văn Phần mở đầu Phần kết luận gồm có ba chưo(ng: Chươngl: Lý luận chung tổ chức công tác kế toán giá thành phân tích GTSP doanh nghiệp sản xuất Chương2: Thực tế tổ chức công tác kế toán giá thành phân tích GTSP Câng ty bia Hà Nội Chương3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán giá thành phân tích GTSP Câng ty bia Hà Nội Trong trình thực tập viết luận văn, em chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu thầy giáo Thái Bá Công cô, chú, anh, chị Phòng Tổ chức hành Phòng Tài vụ Công ty Tuy nhiên, thời gian thực tế chưa nhiều nên luận văn không tránh khỏi số thiếu sót định Em kính mong bảo thầy cô giáo cô, chú, anh, chị Phòng Tổ chức hành Phòng Tài vụ Công ty để luận văn em hoàn thiện CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG yỂ Tổ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN GIÁ THÀNH VÀ PHÂN TÍCH GTSP TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Sự cần thiết khách quan phải tổ chức công tác kế toán giá thành phân tích GTSP doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 GTSP vai trò tiêu GTSP quản lý kinh tế ỏ doanh nghiệp sản xuất Quá tình sản xuất sản phẩm trình phát sinh thường xuyên, liên tục khoản chi phí sản xuất với mục đích tạo 2 LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN NGUYỄN HẢI AN nhiều loại sản phẩm khác hoàn thành gọi chung thành phẩm cần phải tính giá thành GTSP CPSX tính cho khối lượng đơn vị sản phẩm (công việc, lao vụ) doanh nghiệp sản xuất hoàn thành Như vậy, GTSP đại lượng xác định, biểu mối liên hệ tương quan hai đại lượng: CPSX bỏ kết sản xuất đạt Tuy nhiên, cần lưu ý có CPSX phát sinh xác định GTSP, mà cần thấy rằng, giá thành chi phí kết tinh kết sản xuất xác định theo tiêu chuẩn định GTSP tiêu chất lượng tổng họp có ý nghĩa quan trọng với công tác quản lý doanh nghiệp ■ộ- Tính chất lượng tiêu thể chỗ: thông qua nó, người ta đánh giá hiệu trình sản xuất, chứng minh khả phát triển việc sử dụng yếu tố vật chất thực tiết kiệm hợp lý hay chưa -ộ- Tính chất tổng hợp tiêu biểu chỗ: thông qua nó, người ta đánh giá toàn biện pháp kinh tế tổ chức kỹ thuật mà doanh nghiệp đầu tư trình sản xuất kinh doanh biện pháp đầu tư tác động đến việc sử dụng yếu tố vật chất để thực trình sản xuất sản phẩm xét cho biểu tổng hợp nội dung tiêu giá thành Một xem xét tính chất quan trọng tiêu giá thành công tác quản lý kinh tế chức vốn có tiêu giá thành với hoạt động quản lý: 3 LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN NGUYỄN HẢI AN - Chức thước đo bù đắp chi phí - Chức lập giá - Chức đòn bẩy kinh tế Do tính chất quan trọng nên tiêu giá thành xem tiêu cần xác định cách xác - trung thực để giúp cho doanh nghiệp có xem xét, đánh giá, kiểm tra đề xuất biện pháp thích ứng với hoạt động kinh doanh giai đoạn cụ thể 1.1.2 Phân tích GTSP vai trò phân tích GTSP doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc hạ giá thành sản phẩm đường để tăng doanh lợi, tiền đề để hạ giá bán, tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Trong kinh tế thị trường, thông qua giá thành, biến động thị trường giá cả, doanh nghiệp xác định khối lượng sản phẩm sản xuất tiêu thụ để đạt lợi nhuận tối đa Để hạ GTSP, đứng góc độ quản lý, người quản lý doanh nghiệp cần biết nguồn gốc hay đường hình thành nó, nội dung cấu thành giá thành để từ biết nguyên nhân nào, nhân tố cụ thể làm tăng, giảm giá thành sở đó, người quản lý đề biện pháp cần thiết để hạn chế, loại trừ ảnh hưởng nhân tố tiêu cực, động viên phát huy ảnh hưởng nhân tố tích cực, khai thác khả tiềm tàng việc quản lý, sử dụng nguồn vật tư, lao động tiền vốn, không ngừng hạ thấp giá thành loại sản phẩm toàn sản phẩm Muốn thực yêu cầu nói trên, cần thiết phải tiến hành phân tích GTSP Tóm lại, GTSP tiêu có ý nghĩa doanh nghiệp,vì cần phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá 4 LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN NGUYỄN HẢI AN công tác quản lý giá thành, công tác phân tích có vai trò quan trọng khái quát sau: - Phân tích giá thành sở để doanh nghiệp đề biện pháp hữu hiệu nhằm hạ thấp giá thành, đề phương hướng cải tiến công tác quản lý giá thành - Qua phân tích đánh giá giúp cho doanh nghiệp đánh giá tình hình thực chế độ sách Nhà nước liên quan đến giá thành như: chế độ khấu hao, sách thuế, sách tiền lương sở có phương pháp giúp doanh nghiệp thực tốt chế độ sách - Tài liệu phân tích giá thành sở để đưa dự đoán xác khoa học giá thành kỳ sau 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán giá thành phân tích GTSP Để tổ chức tốt công tác tính GTSP phân tích GTSP, đáp ứng đầy đủ - trung thực - kịp thời yêu cầu quản lý giá thành doanh nghiệp, kế toán cần thực số yêu cầu chủ yếu sau: - Căn vào đặc điểm quy trình công nghệ, đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm doanh nghiệp, đối tượng tập hợp CPSX để xác định đối tượng tính giá thành phương pháp tính giá thành phù hợp - Trên sở thông tin kế toán CPSX cung cấp, vận dụng phương pháp tính giá thành thích hợp để tính toán giá thành giá thành đơn vị đối tượng tính giá thành theo khoản mục quy định theo kỳ tính giá thành xác định - Đánh giá khái quát tình hình giá thành Xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình 5 LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN NGUYỄN HẢI AN - Đề biên pháp nhằm không nhừng hạ thấp GTSP, sở nâng cao suất lao động, tiết kiệm CPSX, giảm bớt khoản tổn thất lãng phí trình sản xuất kinh doanh Như vậy, muốn tiến hành phân tích GTSP phải dựa vào kết kế toán GTSP doanh nghiệp Tài liệu, thông tin GTSP cung cấp đầy đủ - trung thực - kịp thời việc phân tích GTSP đưa kết luận đầy đủ trung thực - kịp thời nhiêu tình hình thực tiêu GTSP doanh nghiệp Công tác kế toán giá thành phân tích GTSP có vai trò quan trọng việc quản lý giá thành doanh nghiệp công tác quản lý phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Nói tóm lại, tổ chức công tác kế toán giá thành phân tích GTSP cần thiết doanh nghiệp sản xuất 1.2 Nội dung công tác kế toán giá thành phân tích GTSP doanh nghiệp sản xuất 1.2.1 Tổ chức côns tác kế toán siá thành 1.2.1.1 Nội dung GTSP Như đề cập đến trên, GTSP (lao vụ, dịch vụ) CPSX tính cho khối lượng đơn vị sản phẩm (lao vụ, dịch vụ) doanh nghiệp sản xuất hoàn thành GTSP chi phí sản xuất gắn với kết sản xuất định doanh nghiệp 1.2.1.2 Phân loại GTSP Để phục vụ cho việc nghiên cứu quản lý tốt GTSP, kế toán phân biệt loại giá thành khác dựa số tiêu thức sau: 6 LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN NGUYỄN HẢI AN 1.2.1.2.1 Phân loại giá thành theo thòi điểm sở số liệu tính giá thành: Theo tiêu thức này, GTSP chia làm ba loại: - Giá thành kế hoạch: loại GTSP tính sở CPSX kế hoạch sản lượng kế hoạch Việc tính toán giá thành kế hoạch phận kế hoạch doanh nghiệp thực tiến hành trước bắt đầu trình sản xuất, chế tạo sản phẩm - Giá thành định mức: loại GTSP tính sở định mức chi phí hành tính cho đơn vị sản phẩm Việc tính giá thành định mức thực trước tiến hành sản xuất, chế tạo sản phẩm - Giá thành thực tế: loại GTSP tính sở số liệu CPSX thực tế phát sinh tập họp kỳ sản lượng sản phẩm thực tế sản xuất kỳ GTSP thực tế tính sau kết thúc trình sản xuất, chế tạo sản phẩm Trong giá thành định mức sử dụng rộng rãi Kế toán quản trị để so sánh với giá thành thực tế kỳ, từ tìm chênh lệch, nguyên nhân chênh lệch này, phục vụ cho mục đích kiểm soát quản lý 1.2.1.2.2 Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán Theo tiêu thức giá thành chia làm hai loại: - Giá thành sản xuất (giá thành công xưởng): GTSP bao gồm CPSX chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung tính cho sản phẩm, công việc lao vụ hoàn thành 7 LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN NGUYỄN HẢI AN - Giá thành toàn bộ: GTSP bao gồm giá thành sản xuất sản phẩm cộng thêm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho sản phẩm Ý nghĩa cách phân loại giúp cho doanh nghiệp quản lý giá thành tốt đồng thời giúp cho việc định cụ thể: + Giá thành sản xuất sản phẩm tính nhập kho thành phẩm giao thẳng cho khách hàng, để tính giá vốn + Giá thành toàn sản phẩm tính xác định sản phẩm, công việc lao vụ tiêu thụ, tính lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp 1.2.13 Mối quan hệ CPSXvà GTSP CPSX GTSP hai khái niệm riêng biệt: - CPSX gắn với thời kỳ phát sinh chi phí GTSP gắn với khối lượng sản phẩm, công việc lao vụ sản xuất hoàn thành - CPSX kỳ không liên quan đến sản phẩm hoàn thành mà liên quan đến sản phẩm dở dang cuối kỳ sản phẩm hỏng, GTSP không liên quan đến CPSX sản phẩm dở dang cuối kỳ lại liên quan đến CPSX sản phẩm dở dang kỳ trước chuyển sang Về thực chất, CPSX GTSP phản ánh hai mặt khác trình sản xuất: CPSX phản ánh mặt hao phí sản 8 LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN NGUYỄN HẢI AN xuất, GTSP phản ánh kết sản xuất Tất khoản chi phí phát sinh (phát sinh kỳ, kỳ trước chuyển sang) chi phí tính trước có liên quan đến khối lượng sản phẩm, lao vu dịch vụ hoàn thành kỳ tạo nên tiêu GTSP hay GTSP biểu tiền toàn khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ kỳ có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành kỳ Tuy nhiên, hai khái niệm CPSX GTSP có mối quan hệ vô mật thiết nội dung chúng biểu tiền chi phí mà doanh nghiệp bỏ cho hoạt động sản xuất CPSX kỳ cứ, sở để tính GTSP (công việc, lao vụ) hoàn thành kỳ Sự tiết kiệm hay lãng phí doanh nghiệp CPSX tác động làm biến động giá thành doanh nghiệp kỳ Chính vậy, nghiên cứu kế toán GTSP doanh nghiệp không đề cập đến kế toán tập hợp CPSX doanh nghiệp 1.2.1.4 Đối tượng kế toán tập hợp CPSX - Đối tượng kế toán tập họp CPSX phạm vi, giới hạn để tập họp CPSX nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát tính GTSP doanh nghiệp - Căn xác định đối tượng kế toán tập họp CPSX: + Đặc diểm tình hình hoạt động sản xuất doanh nghiệp + Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm doanh nghiệp + Yêu cầu quản lý chi phí doanh ngiệp - Giới hạn tập họp chi phí là: 9 LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN NGUYỄN HẢI AN + Nơi phát sinh chi phí : phân xưởng, phận sản xuất doanh nghiệp + Nơi chịu chi phí : sản phẩm, công việc, lao vụ doanh nghiệp Xác định đối tượng kế toán tập họp CPSX khâu quan trọng toàn trình kế toán CPSX, từ làm sở để mở sổ chi tiết CPSX cho đối tượng, cung cấp số liệu cho kế toán GTSP doanh nghiệp 1.2.1.5 Đối tượng tính giá thành - Đối tượng tính giá thành sản phẩm,lao vụ, công việc hoàn thành đòi hỏi phải tính tổng giá thành giá thành đơn vị - Căn để xác định đối tượng tính giá thành doanh nghiệp: + Đặc điểm tổ chức sản xuất + Đặc điểm quy trình công nghệ kỹ thuật sản xuất sản phẩm + Đặc điểm tính chất sản phẩm + Yêu cầu trình độ quản lý, hạch toán doanh nghiệp 10 10 LUẬN VĂN TOT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN Chi phí SCL TSCĐ trích trước/ tháng = 12 hàng tháng trích trước ghi sổ theo định khoản: Nợ TK 627, TK 641, TK 642 Có TK 335 Khi công tác SCL TSCĐ hoàn thành, vào giá thành thực tế công trình SCL hoàn thành, kế toán định khoản: Nợ TK 335 C Ó T K (2413) Cuối năm, kế toán tiến hành xử lý chênh lệch khoản trích trước với chi phí SCL TSCĐ thực tế phát sinh theo quy định chế độ tài kế toán hành Ý kiến 2: Hạch toán chi tiết chi phí khấu hao tài sản cố định (KH TSCĐ) cho 93 LUẬN VĂN TOT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN loại bia thành phẩm Cong ty bia Hà Nội, chi phí KH TSCĐ trích lập tính vào CPSXKD Cụ thể, TSCĐ sử dụng sản xuất chi phí KH TSCĐ tập họp vào chi phí sản xuất chung tiến hành phân bổ cho loại bia thành phẩm theo công thức xác định xét Bảng tính giá thành sản phẩm Trên sở thực tế TSCĐ Công ty theo dõi thứ, nhóm trích khấu hao theo Quyết định 166/1999/QĐ - BTC ngày 30/12/1999 nên TSCĐ có mức khấu hao riêng; nhằm đảm bảo mức độ xác cao chi phí KH TSCĐ tính GTSP loại bia, Công ty nên hạch toán chi tiết chi phí KH TSCĐ cho loại bia thành phẩm giai đoạn xay, nấu, lên men tổ phục vụ sản xuất, tổ sản xuất cung cấp dịch vụ cho trình sản xuất; chi phí khấu hao TSCĐ kế toán TSCĐ tập họp theo tổng số, sau tính toán, phân bổ cho loại bia theo tiêu thức số mẻ bia nấu tháng loại bia: i>, 94 LUẬN VĂN TOT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN Trong đó: ckhi : chi phí KH TSCĐ phân bổ cho loại bia (i) Ckhpb : tổng chi phí KH TSCĐ cần phân bổ mj : số mẻ bia (i) nấu tháng khâu lọc chiết bia loại bia tách theo dây chuyền riêng theo tiêu chuẩn loại bia nên tập họp trực tiếp chi phí KH TSCĐ cho loại bia Sau kế toán lập Bảng tính phân bổ CP KH TSCĐ theo mẫu Nơi sử dụng Trong đó: TK 641 - T K Nếu TSCĐ sử dụng giai đoạn xay, nấu,lên men tổ phục vụ sản xuất, tổ sản xuất cung cấp dịch vụ cho trình sản xuất cột "Tổng số" cho biết số chi phí KH TSCĐ tập hợp để phân bổ cho loại bia thành phẩm kỳ Nếu TSCĐ sử dụng khâu lọc chiết bia cột "Tổng số" tổng cộng chi phí KH TSCĐ tập họp riêng cho loại bia thành phẩm kỳ 95 LUẬN VĂN TOT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN Ỷ kiến 3: Theo dõi khoản chi phí thiệt hại sản xuất: Trong trình sản xuất bia, chất lượng vật tư không đảm bảo tiêu chuẩn, sai sót máy móc - dây chuyền sản xuất, bất cẩn công nhân., gây thiệt hại rách nhãn, vỡ chai, Số liệu kế toán tập họp từ thống kê số lượng vật liệu thiệt hại kỳ phận thống kê Phân xưởng sản xuất cung cấp Thực tế chi phí thiệt hại Công ty tập họp vào CPSXKD tính vào giá thành bia thành phẩm, chưa khuyên khích công nhân sử dụng vật tư tiết kiệm hiệu trình sản xuất Nhằm quản ý chặt chẽ khoản chi phí thiệt hại sản xuất: phát nguyên nhân, đánh giá mức độ thiệt hại, có biện pháp làm giảm khoản thiệt hại sản xuất, ính toán xác phần chi phí vào giá thành loại bia thành phẩm; Công ty bia Hà Nội nên tổ chức hạch toán kịp thời, đầy đủ khoản thiệt hại này, đồng thời gán trách nhiệm người sản xuất với việc sử dụng vật tư Để tổ chức tốt công tác theo dõi khoản chi phí hiệt hại sản xuất, phận thống kê phân xưởng Công ty có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ tập họp đầy đủ số lượng cụ thể nguyên nhân loại vật tư bị thiệt hại kỳ Cuối tháng, sở số liệu cung cấp từ phân xưởng sản xuất định mức thiệt hại cho phép loại vật liệu xây dựng, kế toán tiến hành lập sổ theo dõi chi phí thiệt hại sản xuất 96 LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN NGUYỄN HẢI AN SỔ theo dõi chi phí thiệt hại sản xuất phản ánh cụ thể, chi tiết tình hình hiệt hại vật liệu tháng, để xử lý khoản chi không khuyên khích này: chi phí thiệt hại thực tế vượt mức phép công nhân có trách nhiệm phải bồi thường phần chi phí vượt mức; ngược lại, chi phí thiệt hại thực tế thấp mức phép công nhân khâu sản xuất hưởng khoản thưởng theo % khoản chi phí tiết kiệm sau: SỔ theo dõi chi phí thiệt hại sản xuất Tháng - 2000 n vật liệuSố lượng Đ sử dụng MứcĐthiệt phí thiệt Chi phí hạithiệt hại hạiphí thiệt hại Chi SỐ V Chi T n thực tế vượt được lượn Cột thể tên loại vật liệu thiệt hại kỳ Cột thể đem vị tính loại vật liệu thiệt hại kỳ Cột thể số lượng loại vật liệu sử dụng kỳ Cột thể đem giá loại vật liệu thiệt hại kỳ Đem giá tính cách lấy tổng số tiền chia cho tổng số lượng loại vật liệu “Sổ tập hợp chi phí TK 621” Cột thể mức thiệt hại phép loại vật liệu kỳ Số liệu cột tính toán dựa sở 97 97 LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN NGUYỄN HẢI AN định mức thiệt hại cho phép loại vật liệu mà Công ty xây dựng Cột thể chi phí thiệt hại phép loại vật liệu kỳ Cột thể số lượng thiệt hại thực tế loại vật liệu Cột thể chi phí thiệt hại thực tế loại vật liệu Cột thể chi phí thiệt hại vượt mức cho phép loại vật liệu 98 98 LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP 99 99 NGUYỄN HẢI AN NGUYỄN HẢI AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN Ý kiến 4: Sử dụng Bảng kê số để tập họp CPSX Tại Công ty bia Hà Nội, kế toán tập hợp CPSX sổ tập hợp chi phí Tk 621 sử dụng Tk 154 - CPSXKDD có chi tiết theo đối tượng hoạt động sản xuất Tuy nhên; để việc theo dõi, kiểm tra thuận tiện có hệ thống, phản ánh CPSX phát sinh trung thực - xác - phù họp với chế độ quy định, Công ty nên sử dụng Bảng kê số để tập hợp CPSX cho Tk 621, 622, 627, 154 Căn để kế toán lập Bảng kê số Bảng phân bổ vật liêụ - công cụ dụng cụ; Nhật ký - bảng kê Tk 621, 622, 627, 154 Mẫu bảng minh hoạ bên Ý kiến 5: Phân bổ khoản vật liệu cần phân bổ kỳ theo tiêu thức sản lượng thành phẩm thực tế: Công ty tiến hành tính toán, phân bổ chi phí vật liệu phát sinh liên quan đến nhiều đối tượng tính giá thành theo hệ số định mức kế hoạch loại bia thành phẩm Như vậy, muốn có kết cần cung cấp số liệu từ tài liệu định mức kế hoạch năm, mặt khác chưa có liên hệ với sản lượng thành phẩm sản xuất thực tế Để 100 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN tính toán phân bổ hợp lý ho(n phần chi phí vật liệu cho loại bia thành phẩm kỳ, Công ty nên chọn tiêu thức sản lượng thành phẩm thực tế Công thức phân bổ xây dựng sau: i,v C^XTP; ÉTPi i=l Trong đó: V vật liệu cần phân bổ cho bia thành phẩm kỳ c i_v chi phí loại vật liệu tính cho bia thành phẩm Cv tổng chi phí loại vật liệu (v) TPj lượng bia thành phẩm sản xuất kỳ 101 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN là: Theo công thức phần hoá chất loại phân bổ cho bia chai Hà Nội ^ bia chai Hà Nội, hoá chất loại = 92.396.704 4.076.411 135.219.908 X 2.785.440 Như vậy, theo công thức phân bổ này, phần chi vật liệu cần phân bổ tính toán họp lý cho loại bia thành phẩm, làm cho giá thành thực tế loại bia gánh chịu phần chi phí tương ứng với khối lượng sản phẩm hoàn thành mà không gây nên biến động giá thành sản phẩm tháng tỷ trọng khoản chi phí GTSP loại bia nhỏ Trích số liệu tỷ lệ khoản chi phí tổng giá thành giá thành loại bia thành phẩm: 102 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN Ý kiến 6: Tổ chức vận dụng hình thức kế toán Qua thời gian thực tế tiếp cận với công tác kế toán Công ty bia Hà Nội, thấy phận quan tâm đầu tư tổ chức có hệ thống Công tác kế toán Công ty tiến hành tự động hoá, phần hành thực thuận tiện nhanh chóng linh hoạt Để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin tài - kế toán đầy đủ, trung thực kịp thời điều kiện kinh tế thị trường phát triển nay, Công ty bia Hà Nội nói riêng doanh nghiệp sản xuất khác nói chung nên có giải pháp thích hợp, cải biến công tác kế toán - tài đơn vị Đối với Công ty bia Hà Nội, điều kiện tiến hành vi tính hoá toàn quy trình công tác kế toán; thiết kế mẫu sổ đơn giản, thuận lợi cho 103 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN việc tính toán ghi chép số liệu kế toán luân chuyển số liệu nhanh chóng ho(n Công ty áp dụng hình thức Nhật ký chung thay cho hình thức ghi sổ Nhật ký chứng từ mà Công ty áp dụng Ưu hình thức ghi sổ Kế toán Nhật ký chung đơn giản, thuận tiện hình thức Nhật ký chứng từ Công ty mở sổ Nhật ký chung, sổ tài khoản, SỔ thẻ kế toán chi tiết; đựac biệt mở sổ Nhật ký chuyên dùng để ghi chép nghiệp vụ phát sinh thường xuyên hàng ngày với khối lượng lớn nghiệp vụ thu chi tiền mặt, hoạt động bán hàng khắc phục việc ghi chép trùng lắp nhờ hệ thống máy tính nối mạng tổ chức Phòng Tài vụ Công ty Trước phát triển khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin việc tự động hoá - vi tính hoá công tác kế toán Công ty bia Hà Nội cần thiết tất yếu Tuy nhiên, chương trình phát triển riêng hay nhiều công ty đơn lẻ, chưa có liên hệ - phối họp hoàn thiện gây lãng phí tốn chi phí Thấy rằng, phía Cơ quan quản lý chức Nhà nước nên có biện pháp thúc đẩy nhanh trình vi tính hoá công tác kế toán có quy định cụ thể chuẩn mực chương trình kế toán máy, chương trình mẫu cho đơn vị - ngành, tạo nên thống chung hoạt động cách khoa học - đồng công tác kế toán toàn quốc, phục vụ cho giao lưu, liên lạc phát triển tế bào kinh tế toàn kinh tế Trên số ý kiến đề xuất em để hoàn thiện công tác kế toán nói chung, công tác kế toán giá thành phân tích GTSP nói riêng Công ty bia Hà Nội; mong muốn đóng góp vào ý kiến đề xuất khác để Công ty bia Hà Nội đáp ứng 104 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN yêu cầu ngày cao thông tin kinh tế - tài kinh tế Đây phát mà số nội dung bổ sung thân qua thực tiễn tìm hiểu Công ty tham khảo - nghiên cứu kiến thức lý luận công tác kế toán giá thành phân tích GTSP doanh nghiệp sản xuất KẾT LUẬN GTSP với chức vốn có hở thành tiêu kinh tế có ý nghĩa quan trọng quản lý hiệu chất lượng sản xuất kinh doanh Có thể nói rằng, GTSP “tấm gưo(ng phản chiếu” toàn biện pháp kinh tế tổ chức quản lý kỹ thuật mà doanh nghiệp thực trình sản xuất kinh doanh Phản ánh đầy đủ, trung thực CPSX vào GTSP tiến hành phân tích kịp thời GTSP yêu cầu công tác quản lý nói chung công tác kế toán nói riêng doanh nghiệp Trong trình nghiên cứu lý luận thực tế công tác kế toán giá thành phân tích GTSP Công ty bia Hà Nội, em cố gắng trình bày cách có hệ thống làm sáng tỏ vấn đề chủ yếu liên quan đến công tác kế toán giá thành phân tích GTSP Công ty Trên sở lý luận tìm hiểu thực tế, phân tích - đánh giá thực tiễn công tác kế toán giá thành phân tích GTSP đưa số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện phần hành kế toán Công ty bia Hà Nội 105 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN Những ý kiến đề xuất đưa chương phát mà bổ sung nhằm hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành phân tích GTSP Công ty, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin tài - kế toán điều kiện kinh tế - xã hội Tổ chức công tác kế toán giá thành phân tích GTSP doanh nghiệp đề tài rộng phức tạp, luận văn chưa thể bao quát hết mà tiếp cận với vấn đề chủ yếu đề tài, qua mong muốn đóng góp để công tác kế toán nói chung, công tác kế toán giá thành phân tích GTSP Công ty bia Hà Nội nói riêng hoàn thiện 106 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN NGUYỄN HẢI AN Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo hướng dẫn, thầy, cô giáo môn Kế toán giúp đỡ cô, chú, anh chị Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài vụ Công ty bia Hà Nội trình thực tập, nghiên cứu hoàn thiện luận văn này./.MỤC LỤC 107 107 [...]... kết quả thực hiện kế hoạch giá thành của doanh nghiệp. Có thể tiến hành so sánh giá thành đơn vị thực tế năm nay với giá thành đơn vị thực tế năm trước hoặc giá thành toàn bộ sản phẩm thực tế năm nay với giá thành toàn bộ sản phẩm thực tế năm trước tương tự theo các bước đã nêu trên.CHƯƠNG 2 THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN GIÁ THÀNH VÀ PHÂN TÍCH GTSP TẠI CÔNG TY BIA HÀ NỘI 2.1 Tình hình chung của Công. .. tình hình thực hiện kế hoạch giá thành và tính toán hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 12.1.6 Kỳ tính giá thành - Kỳ tính giá thành là thời kỳ bộ phận kế toán giá thành tiến hành công việc tính giá thành - Căn cứ xác định kỳ tính giá thành ở doanh nghiệp: + Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm + Chu kỳ sản xuất sản phẩm Trường hợp tổ chức sản xuất nhiều, quy trình sản xuất ngắn và xen kẽ liên tục thì...LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN NGUYỄN HẢI AN - Đối tượng tính giá thành có thể là: + Từng sản phẩm, đơn đặt hàng đã hoàn thành + Từng bộ phận sản phẩm, chi tiết, nhóm chi tiết sản phẩm Việc xác định đối tượng tính giá thành là căn cứ để kế toán giá thành lập Bảng tính giá thành sản phẩm, lựa chọn phương pháp tính giá thành thích hợp, tổ chức công việc tính giá thành họp... dùng để phân tích đánh giá chung giá thành của toàn bộ sản phẩm trong doanh nghiệp Trong các doanh nghiệp sản xuất, để tiện cho việc lập kế hoạch hạch toán và phân tích, căn cứ vào phưomg pháp quản lý toàn bộ sản phẩm hàng hoá, người ta chia tổng sản phẩm hàng hoá sản xuất thành hai loại: sản phẩm so sánh được và sản phẩm không thể so sánh được - Sản phẩm so sánh được: là những sản phẩm doanh nghiệp. .. đánh giá chung giá thành của toàn bộ sản phẩm trong doanh nghiệp: - Đánh giá giá thành của toàn bộ sản phẩm + So sánh số tuyệt đối giữa tổng giá thành thực tế với tổng giá thành kế hoạch đã điều chỉnh theo sản lượng thực tế của toàn bộ sản phẩm, xác định mức chênh lệch tổng giá thành: AZ= zr zkđ Trong đó: zkđ: tổng giá thành kế hoạch đã điều chỉnh theo sản lượng thực tế của toàn bộ sản phẩm Zkđ= X Slu... ZM AZ : mức chênh lệch tổng giá thành của toàn bộ sản phẩm Zị : tổng giá thành thực tế của toàn bộ sản phẩm zki: giá thành đơn vị bình quân kế hoạch của từng loại sản phẩm 22 22 LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN NGUYỄN HẢI AN + So sánh số tương đối giữa tổng giá thành thực tế với tổng giá thành kế hoạch đã điều chỉnh theo sản lượng thực tế của toàn bộ sản phẩm, xác định tỷ lệ chênh... phẩm nào, khoản mục nào 21 21 LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN NGUYỄN HẢI AN Khi tiến hành đánh giá chung giá thành của toàn bộ sản phẩm trong doanh nghiệp, người ta tiến hành trên ba góc độ: - Đánh giá giá thành đối với toàn bộ sản phẩm - Đánh giá giá thành đối với từng loại sản phẩm - Đánh giá giá thành với từng khoản mục Lần lượt xét các góc độ của phân tích đánh giá chung giá. .. Khi phân tích đánh giá tổng giá thành của toàn bộ sản phẩm (đánh giá tổng họp ở tất cả các sản phẩm) có thể xảy ra hiện tượng bù trừ giữa các sản phẩm Vì vậy, sau khi đánh giá tổng hợp, người ta phải đánh giá chi tiết ở từng sản phẩm để biết loại sản phẩm nào hoàn thành, loại sản phẩm nào không hoàn thành để xác định trọng điểm cần đi sâu phân tích + So sánh số tuyệt đối giữa giá thành thực tế với giá. .. giá thành kế hoạch đã điều 23 23 LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN NGUYỄN HẢI AN chỉnh theo sản lượng thực tế của từng loại sản phẩm, xác định mức chênh lệch giá thành: AZ; = Zli — Zkiđ Trong đó: ÀZj: mức chênh lệch giá thành của loại sản phẩm i Zii: giá thành thực tế của loại sản phẩm i Zkiđ: giá thành kế hoạch đã điều chỉnh theo sản lượng thực tế của loại sản phẩm i Zki: giá thành. .. Phương pháp tính giá thành phân bước, gồm có: + Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm + Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành - Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng - Phương pháp loại trừ chi phí - Phương pháp tính giá thành theo hệ số - Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 13 13 LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP NGUYỄN HẢI AN NGUYỄN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích giá thành sản phẩm tại công ty bia hà nội luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp, Tổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích giá thành sản phẩm tại công ty bia hà nội luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp, Tổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích giá thành sản phẩm tại công ty bia hà nội luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay