nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng

19 157 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:21

Bi c : Thỏi s Trn Th Đỗ Đình Thiện (1904 1972) Ông Đỗ Đình Thiện nhà t Đọc sản đoạn lớn 1Hà (phn 1), cho Nội, chủ biết: Ông Đỗ nhiều đồn điền, Đình Thiện nhà máy tiệm ngời nh thếđó buôn, nào? có đồn điền Chi Nê huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình N IN CHI Nấ Qua phn 1, cỏc em thy gii thiu v vy ? Luyn c Tỡm hiu bi í 1: Gii thiu v ụng ỡnh Thin Đọc lớt on 2, 3, (phn 2): Kể lại đóng góp to lớn ông Thiện qua thời kì: (Tho lun nhúm 4, phỳt) T 1, 2: a) Trớc Cách mạng b) Khi Cách mạng thành công T 3, 4: c) Trong kháng chiến d) Sau hoà bình lập lại - Trc Cỏch mng: ng h ng ụng Dng - Cỏch mng thnh cụng: ng h 64 lng vng v 10 ng ụng Dng - Trong khỏng chin: ng h hng trm tn thúc - Sau hũa bỡnh lp li: ễng hin ton b n in Chi Nờ cho Nh nc Qua phn 2, cỏc em thy ụng Thin ó cú nhng vic lm gỡ ? Luyn c Tỡm hiu bi í 1: Gii thiu v ụng ỡnh Thin í 2: Nhng úng gúp to ln ca ụng Thin Đọc thầm on (phn 3) cho biết: Việc làm ông Thiện thể phẩm chất gì? (trao đổi nhóm đôi vòng phút) Việc làm ông Thiện cho thấy ông công dân yêu nớc, có lòng đại nghĩa, sẵn sàng hiến tặng tài sản lớn cho Cách mạng, mong muốn đợc góp sức vào nghiệp chung Từ câu chuyện trên, bạn suy nghĩ nh trách nhiệm công dân với đất nớc? Phn 3, núi lờn iu gỡ cỏc em? Luyn c Tỡm hiu bi í 1: Gii thiu v ụng ỡnh Thin í 2: Nhng úng gúp to ln ca ụng ỡnh Thin í 3: Tm lũng yờu nc ca ụng ỡnh Thin Vi lũng nhit thnh yờu nc, t trc Cỏch mng, ụng Thin ó cú nhng tr giỳp to ln v ti chớnh cho t chc Nm 1943, thụng qua ng Nguyn Lng Bng, ụng gi ng hụ qu ng ng ụng Dng S tin ny lm ngi gi tay hũm chỡa khúa ca ng khụng xỳc ng v sng st, bi lỳc by gi, ngõn qu ca ng ch cũn cú 24 ng Bi ny biu dng cỏc em? Luyn c Tỡm hiu bi í 1: Gii thiu v ụng ỡnh Thin í 2: Nhng úng gúp to ln ca ụng Thin í 3: Tm lũng yờu nc ca ụng ỡnh Thin Ni dung: Biu dng nh t sn ỡnh Thin ng h v ti tr cho Cỏch mng Luyn c Vi lũng nhit thnh yờu nc, t trc Cỏch mng, ụng Thin ó cú nhng tr giỳp to ln v ti chớnh cho t chc Nm 1943, thụng qua ng Nguyn Lng Bng, ụng gi ng h qu ng ng ụng Dng S tin ny lm ngi gi tay hũm chỡa khúa ca ng khụng xỳc ng v sng st, bi lỳc by gi, ngõn qu ca ng ch cũn cú 24 ng Tỡm hiu bi í 1: Gii thiu v ụng ỡnh Thin í 2: Nhng úng gúp to ln ca ụng Thin í 3: Tm lũng yờu nc ca ụng ỡnh Thin Ni dung: Biu dng nh t sn ỡnh Thin ng h v ti tr cho Cỏch mng [...]... thầm on 5 (phn 3) và cho biết: Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì? (trao đổi nhóm đôi trong vòng 3 phút) Việc làm của ông Thiện cho thấy ông là một công dân yêu nớc, có tấm lòng vì đại nghĩa, sẵn sàng hiến tặng tài sản lớn của mình cho Cách mạng, mong muốn đợc góp sức mình vào sự nghiệp chung Từ câu chuyện trên, bạn suy nghĩ nh thế nào về trách nhiệm của công dân với đất nớc? Phn 3, núi
- Xem thêm -

Xem thêm: nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng , nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng , nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay