nhà lý dời đô ra thăng long

42 172 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:20

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Tiết học trước em học gì? Câu 2: Em trình bày kết kháng chiến chống quân Tống xâm lược Hình chụp tượng ai? Em biết nhân vật lịch sử này? Vua Lý Thái Tổ (974 – 1028) người làng Cổ Pháp, tỉnh Bắc Ninh, người thông minh, nhân có chí lớn Lên vua năm 1009, lấy niên hiệu Thuận Thiên Ông vị vua nhà Lý ` LỊCH SỬ: Bài 9: NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG Sự đời nhà Lý : Đọc nội dung: “ Năm 1005 …… nhà Lý đây” ( SGK/ 30 ) LỊCH SỬ: Bài 9: NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG Sự đời nhà Lý : Thảo luận nhóm đôi Câu 1: Sau Lê Đại Hành mất, tình hình nước ta nào? Câu 2: Vì quan lại triều lại tôn Lý Công Uẩn lên làm vua? Câu 3: Vương triều nhà Lý năm nào? Lấy niên hiệu gì? LỊCH SỬ: Bài 9: NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG Sự đời nhà Lý : - Năm 1005 Lê Đại Hành - Lê Long Đĩnh: tính tình bạo ngược - Lý Công Uẩn: văn võ song toàn, đức độ cảm hoá lòng người tôn ông lên làm vua Nhà Lý dời đô Đại La: Đọc nội dung: “ Mùa xuân năm 010….đổi tên Đại Việt” ( SGK/ 30,31 ) LỊCH SỬ: Bài 9: NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG Sự đời nhà Lý : Nhà Lý dời đô Đại La: - Mùa xuân năm 1010 Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ( Ninh Bình ) Đại La Trước Lý Công Uẩn lên làm vua kinh đô đặt đâu? Lai Châu Lào Cai Hà Giang Tuyên Quang Sơn La Ninh Bình Hoa L ình ) B h n (N i Nội H ( Đại La Hà Nội Thái Bình Nghệ An Vinh Quảng Bình Huế Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Định Gia Lai Buôn Mê Thuột Sông Bé Lâm Đồng Đồng Nai BìnhThuận Long Xuyên Vũng Tàu Cà Mau BẢN ĐỒ TỰ NHIÊN VIỆT NAM ) Thành Ðại La kiến trúc vĩ đại, gồm thành lớn bao quanh thành nhỏ bên Bên thành Ðại La Văn Miếu Quốc Tử Giam – Trường đại học Việt Nam xây dựng từ thời vua Lý Thánh Tông ( 1070 ) Hồ Gươm ( hồ Hoàn Kiếm ) Hồ Tây ( hồ Sương Mù, Đầm Xác Cáo,… ) Đường sá, nhà cao tầng thành phố Hà Nội Đồng hồ đếm ngược LỊCH SỬ: Bài 9: NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG Em biết Thăng Long có tên gọi khác ?  Năm 1010 : Lý Thái Tổ dời đô Đại La  Thăng Long  Năm 1397 : Hồ Quí Ly đổi tên thành Đông Đô  Năm 1407 : thành Đông Quan  Năm 1428 : Lê Lợi đổi tên thành Đông Kinh  Năm 1831 : Minh Mạng lập tỉnh Hà Nội  Năm 1888 : Tổng thống Pháp sắc lệnh thành lập thành phố Hà Nội  Năm 1946 :Quốc hội xác định Hà Nội thủ đô nước Việt Nam dân chủ cộng hòa LỊCH SỬ: Bài 9: NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG Ô CHỮ KÌ DIỆU ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÔÔ chữ chữ gồm gồm 11 chữ chữ cái: cái: Ô chữ gồm chữ cái: chữgồm gồm 11 chữ cái: ÔÔchữ Ô Ô chữ Ô chữ chữ chữ gồm gồm cái: gồm 10 chữ 8Đinh, chữ chữ cái: cái: cái: Đến Kinh đời vua đô thời nhà nước ta nhà đổi Lêcháu tên đời Ô chữ gồm chữ cái: Khi dời đô, Lý Thái Tổ tin Đến năm 2010, nước ta tổ chức Lễ kỷ Long? niệm Tên địa “Thăng danh Đây Long tên Đây gọi tranh? ” có khác ai? nghĩa Thăng gì? hình Đại đặt Việt ởcủa đâu ? nào? ? đất Đại La Là từ láy, chỉđược địa vùng sau có sống năm Thăng Long – Hà Nội? MỘT N GH Ì B Đ L Ý T R L Ý T HÁ HÀN NNĂM Ấ MN O ẰNGP H Ạ I L A HOAL HÁNHT ỒNGBA I T Ổ Ộ I ẲNG Ư ÔNG Y L Ê N LỊCH SỬ: Bài 9: NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG Ghi nhớ: Đền Đô nơi diễn đại lễ Cố đô Hoa Lư nơi diễn đạị lễ LỊCH SỬ: Bài 9: NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG - Học trả lời câu hỏi cuối - Xem trước bài: Chùa thời Lý -Sưu tầm tranh, ảnh chùa thời Lý -Các em phải có ý thức tôn tạo bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh [...]... thành Thăng Long … ……….niềm tự hào của người dân đất Việt”, và quan sát tranh để trả lời câu hỏi sau KHUÊ CHÙAVĂN MỘTCÁC CỘT LÁ ĐỀ CHIM PHƯỢNG Nhà Lý đã xây dựng kinh thành Thăng Long như thế nào? Đời sống của nhân dân ra sao? ĐỀN ĐÔ – BẮC NINH CHIM UYÊN ƯƠNG ĐẦU RỒNG Phố cổ Hà Nội LỊCH SỬ: Bài 9: NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG 1 Sự ra đời của nhà Lý : 2 Nhà Lý dời đô ra Đại La: 3 Kinh thành Thăng Long. .. kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời (Bản dịch của Nhà xuất bản Khoa học xã hội) Theo truyền thuyết, khi thuyền vua tạm đỗ dưới thành Đại La, có rồng vàng hiện lên chỗ thuyền ngự, vì thế vua đổi tên Đại La là Thăng Long, có nghĩa là rồng bay lên LỊCH SỬ: Bài 9: NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG 1 Sự ra đời của nhà Lý : 2 Nhà Lý dời đô ra Đại La 3 Kinh thành Thăng Long dưới thời Lý HS đọc SGk ( trang 31)... Đường sá, nhà cao tầng ở thành phố Hà Nội Đồng hồ đếm ngược LỊCH SỬ: Bài 9: NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG Em biết Thăng Long còn có tên gọi nào khác ?  Năm 1010 : Lý Thái Tổ dời đô về Đại La  Thăng Long  Năm 1397 : Hồ Quí Ly đổi tên là thành Đông Đô  Năm 1407 : thành Đông Quan  Năm 1428 : Lê Lợi đổi tên là thành Đông Kinh  Năm 1831 : Minh Mạng lập tỉnh Hà Nội  Năm 1888 : Tổng thống Pháp ra sắc lệnh... Kinh thành Thăng Long dưới thời Lý: - Nhà Lý cho xây dựng nhiều lâu đài, cung điện, đền chùa… Đền Trấn Vũ ( Thăng Long Bắc Trấn ) Đền Kim Liên ( Thăng Long Nam Trấn ) Đền Bạch Mã ( Thăng Long Đông Trấn ) Đền Voi Phục ( Thăng Long Tây Trấn ) Chùa Lý Triều Quốc Sư ( thờ quốc sư Minh Không ) Văn Miếu Quốc Tử Giam – Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng từ thời vua Lý Thánh Tông ( 1070 ) Hồ Gươm... hội xác định Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa LỊCH SỬ: Bài 9: NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG Ô CHỮ KÌ DIỆU ? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 ÔÔ chữ chữ gồm gồm 11 5 chữ chữ cái: cái: Ô chữ gồm 4 chữ cái: chữgồm gồm 11 chữ cái: ÔÔchữ Ô Ô chữ Ô 5 chữ chữ chữ gồm gồm cái: gồm 5 10 chữ 8Đinh, chữ chữ cái: cái: cái: Đến Kinh đời vua đô thời nào nhà nước ta được nhà đổi Lêcháu tên đời Ô... được nhà đổi Lêcháu tên đời Ô chữ gồm 9 chữ cái: Khi dời đô, Lý Thái Tổ tin rằng con Đến năm 2010, nước ta tổ chức Lễ kỷ Long? niệm Tên địa Thăng danh Đây là trong Long tên Đây gọi tranh? ” là có khác ai? nghĩa của là Thăng gì? là hình Đại đặt Việt ởcủa đâu ? nào? ? đất Đại La Là từ láy, chỉđược địa vùng sau sẽ có cuộc sống như thế bao nhiêu năm Thăng Long – Hà Nội? MỘT N GH Ì B Đ L Ý T R L Ý T HÁ HÀN... vùng sau sẽ có cuộc sống như thế bao nhiêu năm Thăng Long – Hà Nội? MỘT N GH Ì B Đ L Ý T R L Ý T HÁ HÀN NNĂM Ấ MN O ẰNGP H Ạ I L A HOAL HÁNHT ỒNGBA I T Ổ Ộ I ẲNG Ư ÔNG Y L Ê N LỊCH SỬ: Bài 9: NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG Ghi nhớ: ... địa lí Địa hình địa thế Hoa Lư Đại La Không nằm ở Nằm ở trung tâm đất nước trung tâm đất nước Rừng núi hiểm trở , chật hẹp Đồng bằng rộng lớn , màu mỡ Chiếu dời đô ( trưng bày ở Đền Đô ) Chiếu dời đô … Chỉ vì muốn đóng đô ở trung tâm mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu, trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu thấy thuận tiện thì thay đổi Cho nên vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh…... cảnh cố đô Hoa Lư Một góc Hà Nội chụp từ độ cao 1 480 m Một góc Hà Nội Toàn cảnh cố đô Hoa Lư Dựa vào kênh chữ SGK Thảo luận nhóm bàn Hãy so sánh vị trí địa lí và địa hình địa thế của vùng đất Hoa lư và Đại La theo bảng sau Vùng đất Vị trí địa lí Địa hình địa thế Hoa Lư Đại La Không nằm ở Nằm ở trung tâm đất nước trung tâm đất nước Rừng núi hiểm trở , chật hẹp Đồng bằng rộng lớn , màu mỡ Chiếu dời đô (
- Xem thêm -

Xem thêm: nhà lý dời đô ra thăng long , nhà lý dời đô ra thăng long , nhà lý dời đô ra thăng long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay