người đi săn và con nai

21 175 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:20

K chuyn Bi: Ngi i sn v nai Cỏc em quan sỏt tranh minh ho v gi ý di tranh SGK 107 Mùa trám chín nai nhiều rồi, săn thôi! Người săn chuẩn bị súng kíp để săn Con nai hay đến soi gương xuống mặt suối Đừng bắn nai! Dòng suối khuyên người săn đừng bắn nai Thế cút đi! Cây trám tức giận Con nai lặng yên, trắng muốt S/107 Kể chuyện Người săn nai Bài 1:Dựa vào lời kể cô giáo (thầy giáo), kể lại đoạn theo tranh minh hoạ lời gợi ý tranh Người săn chuẩn bị súng kíp để săn Cây trám tức giận Dòng suối khuyên người săn đừng bắn na Con nai lặng yên, trắng muốt Mùa trám chín nai nhiều rồi, săn thôi! Người săn chuẩn bị súng kíp để săn Con nai hay dến soi gương xuống mặt suối đừng bắn nai! Dòng suối khuyên người săn đừng bắn nai Thế cút đi! Cây trám tức giận Con nai lặng yên, trắng muốt Kể chuyện Người săn nai Bài 2: Hãy đoán xem câu chuyện kết thúc Kể tiếp câu chuyện theo đoán em Kể chuyện Người săn nai Bài 3: Kể toàn câu chuyện Người săn nai Người săn chuẩn bị súng kíp để săn Cây trám tức giận Dòng suối khuyên người săn đừng bắn nai Con nai lặng yên, trắng muốt Câu Tại chuyện người muốn săn nói với không em điều bắn gì? nai? Hãy yêu quý bảo vệ thiờn nhiờn, bảo vệ loi vật quý Đừng phỏ hy vẻ đẹp thiờn nhiờn! [...].. .Con nai lặng yên, trắng muốt Kể chuyện Người đi săn và con nai Bài 2: Hãy đoán xem câu chuyện kết thúc thế nào Kể tiếp câu chuyện theo phỏng đoán của em Kể chuyện Người đi săn và con nai Bài 3: Kể toàn bộ câu chuyện Người đi săn và con nai Người đi săn chuẩn bị súng kíp để đi săn Cây trám tức giận Dòng suối khuyên người đi săn đừng bắn con nai Con nai lặng yên, trắng muốt Câu Tại sao chuyện người. .. nai Người đi săn chuẩn bị súng kíp để đi săn Cây trám tức giận Dòng suối khuyên người đi săn đừng bắn con nai Con nai lặng yên, trắng muốt Câu Tại sao chuyện người muốn đi săn nói với không em đi u bắn gì? con nai? Hãy yêu quý và bảo vệ thiờn nhiờn, bảo vệ các loi vật quý Đừng phỏ hy vẻ đẹp của thiờn nhiờn!
- Xem thêm -

Xem thêm: người đi săn và con nai , người đi săn và con nai , người đi săn và con nai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay