năng lượng mặt trời

33 184 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:20

1.Nêu số ví dụ vật bị biến đổi nhờ có lượng? Hãy nói tên số nguồn cung cấp lượng cho hoạt động người, động vật, máy móc? Nếu khơng có mặt trời, gió ngừng thổi,Trái Đất trở nên lạnh giá, khơng có mưa, nước Trái Đất ngừng chảy, Trái Đất trở thành hành tinh chết HOẠT ĐỘNG 1: TÁC DỤNG CỦA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRONG TỰ NHIÊN HOẠT ĐỘNG 1:TÁC DỤNG CỦA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRONG TỰ NHIÊN EmặthTrời ãy vẽcólạivai sơ trò đồ chuỗi thức ăn theo hình M chuỗi thức ăn minh ? hoạ ? Mặt Trời cung cấp ánh sáng nguồn nhiệt cho cỏ lớn lên, cho bò sưởi ấm, lấy thức ăn cho người hoạt động, cỏ thức ăn bò, thịt bò thức ăn người THÔNG TIN * Mặt Trời chiếu sáng sưởi ấm mn lồi, giúp cho xanh tốt, người động vật khoẻ mạnh Cây cối hấp thụ lượng mặt trời để sinh trưởng phát triển Cây thức ăn trực tiếp gián tiếp động vật Cây cung cấp củi đun Than đá, đầu mỏ, khí đốt tự nhiên hình thành lượng mặt trời, gây nắng, mưa, gió, … Trái Đất CÂU HỎI THẢO LUẬN Mặt Trời cung cấp lượng cho Trái Đất dạng ? Năng lượng Mặt Trời có vai trò người ? Năng lượng Mặt Trời có vai trò thời tiết khí hậu ? Năng lượng Mặt Trời có vai trò đối với thực vật? Năng lượng Mặt Trời có vai trò động vật? MƯA LŨÕ GIĨ BÃO HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRONG CUỘC SỐNG THẢO LUẬN Em quan sát hình 2, 3, 4, sách giáo khoa trang 84, 85 trả lời câu hỏi sau : Nội dung tranh ? Con người sử dụng lượng Mặt Trời ? Tranh vẽ người tắm biển Con người sử dụng Mặt Trời để chiếu sáng, sưởi ấm Tranh vẽ người phơi cà phê Năng lượng Mặt Trời dùng để làm khơ, sấy khơ cà phê PHƠI CÀ PHÊ Ảnh chụp pin Mặt Trời tàu vũ trụ Năng lượng Mặt Trời dùng để phát điện Ảnh chụp cánh đồng muối, lượng Mặt Trời làm nước bay hơi, người thu muối LÀM MUỐI Con người sử dụng lượng Mặt Trời vào việc ? NỘI DUNG GHI NHỚ Năng lượng Mặt Trời dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, làm khơ, đun nấu,phát điện, … BÌNH NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG NĂNG LƯNG MẶT TRỜI Khoa học: NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Gia đình hay người địa phương em sử dụng lượng Mặt Trời vào việc ? HOẠT ĐỘNG VAI TRỊ CỦA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Những vai trò, ứng dụng Mặt Trời sống Trái Đất TRỊ CHƠI: VIẾT TỪ TIẾP SỨC Phơi thóc MẶT TRỜI u cầu: Mỗi thành viên đội lên ghi vai trò, ứng dụng Mặt Trời sống Trái Đất vào mũi tên; khơng ghi trùng ? Ví dụ: Phơi tóc, phơi ngơ coi trùng Các đội cố lên Ba hai - bắt đầu! 03 06 05 07 04 01 10 08 22 44 39 37 32 24 25 21 18 12 13 14 15 29 26 27 20 57 55 51 52 53 40 41 35 36 33 31 28 19 16 17 54 47 42 43 38 34 30 11 60 09 58 59 56 49 50 45 46 48 23 HÕt giê Những vai trò, ứng dụng Mặt Trời sống Trái Đất Chúc mừng chiến thắng Tại nói Mặt Trời nguồn lượng chủ yếu sống trái đất Vì: Mặt Trời sưởi ấm chiếu sáng mn lồi, gúp cho xanh tươi tốt, người động vật khoẻ mạnh, xanh hấp thụ lượng Mặt Trời thức ăn trực tiếp hay gián tiếp động vật Con người sử dụng lượng Mặt Trời vào việc ? NỘI DUNG CẦN GHI NHỚ Năng lượng Mặt Trời dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, làm khơ, đun nấu, phát điện, … [...]... THẢO LUẬN 1 Mặt Trời cung cấp năng lượng cho Trái Đất ở những dạng nào ? 2 Năng lượng Mặt Trời có vai trò gì đối với con người ? 3 Năng lượng Mặt Trời có vai trò gì đối với thời tiết và khí hậu ? 4 Năng lượng Mặt Trời có vai trò gì đối với thực vật ? 5 Năng lượng Mặt Trời có vai trò gì đối với động vật ? 1 .Mặt Trời cung cấp năng lượng cho Trái Đất ở những dạng nào ? 1 Mặt Trời cung cấp năng lượng cho... 2 .Năng lượng Mặt Trời có vai trò gì đối với con người? 2 .Năng lượng Mặt Trời có vai trò đối với con người là : - Con người sử dụng năng lượng Mặt Trời để học tập, vui chơi, lao động Năng lượng Mặt Trời giúp con người khoẻ mạnh - Năng lượng Mặt Trời được con người dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, làm khơ, đun nấu, phát điện, … 3 Năng lượng Mặt Trời có vai trò gì đối với thời tiết và khí hậu ? 3 Năng lượng. .. Tranh vẽ con người đang phơi cà phê Năng lượng Mặt Trời dùng để làm khơ, sấy khơ cà phê PHƠI CÀ PHÊ Ảnh chụp các tấm pin Mặt Trời của tàu vũ trụ Năng lượng Mặt Trời dùng để phát điện Ảnh chụp cánh đồng muối, năng lượng Mặt Trời làm nước bay hơi, con người thu được muối LÀM MUỐI Con người đã sử dụng năng lượng Mặt Trời vào những việc gì ? NỘI DUNG GHI NHỚ Năng lượng Mặt Trời dùng để chiếu sáng, sưởi ấm,... SỬ DỤNG NĂNG LƯNG MẶT TRỜI Khoa học: NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Gia đình hay mọi người ở địa phương em đã sử dụng năng lượng Mặt Trời vào những việc gì ? HOẠT ĐỘNG 3 VAI TRỊ CỦA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Những vai trò, ứng dụng của Mặt Trời đối với sự sống trên Trái Đất TRỊ CHƠI: VIẾT TỪ TIẾP SỨC Phơi thóc MẶT TRỜI u cầu: Mỗi thành viên trong các đội lần lượt lên chỉ được ghi một vai trò, ứng dụng của Mặt Trời đối... chất, trao đổi khí 5 Năng lượng Mặt Trời có vai trò gì đối với động vật ? 5 Năng lượng Mặt Trời có vai trò đối với động vật là : - Động vật cần năng lượng mặt trời để sống khoẻ mạnh, thích nghi với mơi trường sống - Năng lượng Mặt Trời là thức ăn trực tiếp hoặc gián tiếp của động vật Tại sao nói Mặt Trời là nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất ? Vì Mặt Trời sưởi ấm và chiếu sáng mn lồi,... lượng Mặt Trời có vai trò đối với thời tiết và khí hậu là : -Có ánh nắng, có mưa, gió bão -Có sự bốc hơi nước và sự chuyển thể của nước… 4 Năng lượng Mặt Trời có vai trò gì đối với thực vật ? 4 Năng lượng Mặt Trời có vai trò đối với thực vật là : - Thực vật cần năng lượng Mặt Trời để sống và phát triển bình thường - Giúp cho thực vật quang hợp - Giúp cho thực vật trao đổi chất, trao đổi khí 5 Năng lượng. .. vai trò, ứng dụng của Mặt Trời đối với sự sống trên Trái Đất Chúc mừng chiến thắng Tại sao nói Mặt Trời là nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên trái đất Vì: Mặt Trời sưởi ấm và chiếu sáng mn lồi, gúp cho xanh tươi tốt, người và động vật khoẻ mạnh, cây xanh hấp thụ năng lượng Mặt Trời và là thức ăn trực tiếp hay gián tiếp của động vật Con người đã sử dụng năng lượng Mặt Trời vào những việc gì... cây xanh hấp thụ năng lượng mặt trời và là thức ăn trực tiếp hay gián tiếp của động vật HOẠT ĐỘNG 2 SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRONG CUỘC SỐNG THẢO LUẬN Em hãy quan sát hình 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa trang 84, 85 và trả lời câu hỏi sau : 1 Nội dung bức tranh là gì ? 2 Con người đã sử dụng năng lượng Mặt Trời như thế nào ? Tranh vẽ mọi người đang tắm biển Con người sử dụng năng Mặt Trời để chiếu sáng,... và động vật khoẻ mạnh, cây xanh hấp thụ năng lượng Mặt Trời và là thức ăn trực tiếp hay gián tiếp của động vật Con người đã sử dụng năng lượng Mặt Trời vào những việc gì ? NỘI DUNG CẦN GHI NHỚ Năng lượng Mặt Trời dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, làm khơ, đun nấu, phát điện, …
- Xem thêm -

Xem thêm: năng lượng mặt trời , năng lượng mặt trời , năng lượng mặt trời

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay