một số loài vật sống dưới nước

24 168 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:19

M«n Tù nhiªn vµ x· héi  Kiểm tra cũ: Các vật, nơi sống: * Thảo luận nhóm: Nơi sống Hình Tên vật Nước ao hồ Nước mặn sông Biển Các vật, nơi sống: 10 Nơi sống Hình Tên vật Nước Nước mặn ao hồ sông biển x Cua x x x Cá x x x Ốc x x x Cá vàng x x x Tôm x x x Cá ngừ Trai Sò X Cá mập X 10 Cá ngựa x x x x x x x Các vật, nơi sống: Có nhiều loài vật sống nước, có loài vật sống nước (ao, hồ, sông, suối…); có loài vật sống nước mặn (biển) 1 Các vật, nơi sống: Có nhiều loài vật sống nước, có loài vật sống nước (ao, hồ,sông,suối…) có loài vật sống nước mặn (biển) Kể thêm số vật sống nước khác mà em biết? Ích lợi: Hình Tên vật Ích lợi Nơi sống Nước Nước mặn x Cua x Cá x Ốc x Cá vàng x Tôm x Cá ngừ Trai Sò x Cá mập x 10 Cá ngựa x x x x x Ích lợi: Hình Tên vật Ích lợi Nơi sống Nước Nước mặn x Cua x Làm thức ăn Cá x Ốc x Cá vàng x Tôm x Cá ngừ Trai Sò x Làm thức ăn Cá mập x Làm thức ăn, làm thuốc 10 Cá ngựa x Làm thuốc Làm thức ăn x Làm thức ăn Làm cảnh x Làm thức ăn x Làm thức ăn x Làm thức ăn, đồ trang sức 1 Các vật, nơi sống: Có nhiều loài vật sống nước, có loài vật sống nước (ao, hồ, sông, suối…) có loài vật sống nước mặn (biển) Ích lợi loài vật sống nước: Các loài vật sống nước đem lại nhiều lợi ích cho người: dùng làm thức ăn, làm cảnh, làm đồ trang sức, làm xiếc, làm thuốc, cứu người Cách bảo vệ loài vật sống nước: Cách bảo vệ loài vật sống nước: - Đối với vật nuôi: cho ăn, thay nước - Đối với vật thiên nhiên: Giữ nguồn nước, không xả rác làm ô nhiễm nguồn nước, không đánh bắt bừa bãi, Trò chơi: Đố vui H CC R E [...]... 1 Các con vật, nơi sống: Có nhiều loài vật sống dưới nước, trong đó có những loài vật sống ở nước ngọt (ao, hồ, sông, suối…) có những loài vật sống ở nước mặn (biển) 2 Ích lợi của các loài vật sống dưới nước: Các loài vật sống dưới nước đem lại nhiều lợi ích cho con người: dùng làm thức ăn, làm cảnh, làm đồ trang sức, làm xiếc, làm thuốc, cứu người 3 Cách bảo vệ các loài vật sống dưới nước: 3 Cách... cảnh, làm đồ trang sức, làm xiếc, làm thuốc, cứu người 3 Cách bảo vệ các loài vật sống dưới nước: 3 Cách bảo vệ các loài vật sống dưới nước: - Đối với các con vật nuôi: cho ăn, thay nước - Đối với các con vật trong thiên nhiên: Giữ sạch nguồn nước, không xả rác làm ô nhiễm nguồn nước, không đánh bắt bừa bãi, Trò chơi: Đố vui H CC R E ... 2 Ích lợi: Hình Tên con vật Ích lợi Nơi sống Nước ngọt Nước mặn x 1 Cua x 2 Cá quả x 3 Ốc x 4 Cá vàng x 5 Tôm x 6 Cá ngừ 7 Trai 8 Sò x 9 Cá mập x 10 Cá ngựa x x x x x 2 Ích lợi: Hình Tên con vật Ích lợi Nơi sống Nước ngọt Nước mặn x 1 Cua x Làm thức ăn 2 Cá quả x 3 Ốc x 4 Cá vàng x 5 Tôm x 6 Cá ngừ 7 Trai 8 Sò x Làm thức ăn
- Xem thêm -

Xem thêm: một số loài vật sống dưới nước , một số loài vật sống dưới nước , một số loài vật sống dưới nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay