mở rộng vốn từ quê hương

15 175 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:19

Phòng giáo dục đào tạo quận tây hồ Trường tiểu học chu VN an Phân môn : Luyn t v cõu Lớp 3G Giáo viên : Trần Thị Hường Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Kiểm tra cũ Tìm âm so sánh với câu thơ câu văn sau: a Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe tiếng đàn cầm bên tai b Tiếng suối tiếng hát xa Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa c Tiếng chim kêu tiếng xóc rổ tiền đồng Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Bài 1: Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu Ai làm gì? Xếp từ ngữ sau vào hai nhóm: đa, gắn bó, dòng sông, đò, nhớ thương, yêu quý, mái đình, thương yêu, núi, phố phường, bùi ngùi, tự hào Nhóm Từ ngữ Chỉ vật quê hương M: đa Chỉ tình cảm quê hương M: gắn bó Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Bài 1: Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu Ai làm gì? Nhóm Từ ngữ Chỉ vật quê hương đa, dòng sông, đò, mái đình, núi, phố phường Chỉ tình cảm quê hương gắn bó, nhớ thương, yêu quý, thương yêu, bùi ngùi, tự hào Dòng sông, đò Phố phường Cây đa Đình làng Núi Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Bài 1: Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu Ai làm gì? Cảnh vùng biển Cảnh rừng núi + Quan sát hai tranh nêu số từ vật vùng biển, vùng rừng núi? Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu Ai làm gì? Bài 1: Bài 2: Chọn từ ngữ: quê quê quán, quán, quê quê cha cha đất đất tổ tổ, đất nước, giang sơn, nơi chôn rau cắt rốnnơi thay cho từ quê hương đoạn chônsau: rau cắt rốn văn Tây Nguyên quê hương Nơi đây, lớn lên địu vải thân thương má, tiếng ngân vang dòng thác, hương thơm ngào ngạt núi rừng Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu Ai làm gì? Bài 1: Bài 2: Bài 3: Những câu đoạn viết theo mẫu Ai làm gì? Hãy rõ phận câu trả lời câu hỏi Ai Làm gì? Cuộc sống quê gắn bó với cọ Cha làm cho chổi cọ để quét nhà, quét sân Mẹ đựng hạt giống đầy móm cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau Chị đan nón cọ, lại biết đan mành cọ cọ xuất Chúng rủ nhặt trái cọ rơi đầy quanh gốc om, ăn vừa béo vừa bùi Theo Nguyễn Thái Vận : - Móm cọ: cọ non túm lại để đựng thức ăn, hạt giống, - Om: nấu nhỏ lửa lâu cho ngấm mắm muối ngâm lâu nước nóng già cho chín Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu Ai làm gì? Bài 1: Bài 2: Bài 3: Những câu đoạn viết theo mẫu Ai làm gì? Cuộc sống quê gắn bó với cọ Cha làm cho chổi cọ để quét nhà, quét sân Mẹ đựng hạt giống đầy móm cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau Chị đan nón cọ, lại biết đan mành cọ cọ xuất Chúng rủ nhặt trái cọ rơi đầy quanh gốc om, ăn vừa béo vừa bùi Những câu đoạn văn viết theo mẫu Ai làm gì? Câulà: 1: Cha làm cho chổi cọ để quét nhà, quét sân Câu 2: Mẹ đựng hạt giống đầy móm cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau Câu 3: Chị đan nón cọ, lại biết đan mành cọ cọ xuất Câu 4: Chúng rủ nhặt trái cọ rơi đầy quanh gốc om, ăn vừa béo vừa bùi Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu Ai làm gì? Bài 1: Bài 2: Bài 3: Hãy rõ phận câu trả lời câu hỏi Ai Làm gì? Chúng rủ nhặt trái cọ rơi đầy quanh gốc om, ăn vừa béo vừa bùi Ai làm gì? M : Chúng rủ nhặt trái cọ rơi đầy quanh gốc om, ăn vừa béo vừa bùi Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu Ai làm gì? Bài 1: Bài 2: Bài 3: Ai làm gì? M: Chúng rủ nhặt trái cọ rơi đầy quanh gốc om, ăn vừa béo vừa bùi Câu 1: Cha làm cho chổi cọ để quét nhà, quét sân Câu 2: Mẹ đựng hạt giống đầy móm cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau Câu 3: Chị đan nón cọ, lại biết đan mành cọ cọ xuất Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu Ai làm gì? Bài 1: Bài 2: Bài 3: Ai làm gì? Cha làm cho chổi cọ để quét nhà, quét sân Mẹ đựng hạt giống đầy móm cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau Chị đan nón cọ, lại biết đan mành cọ cọ xuất Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu Ai làm gì? Bài 1: Bài 2: Bài 3: Bài 4: Dùng từ ngữ sau để đặt câu theo mẫu Ai làm gì?: bác nông dân, em trai tôi, gà con, đàn cá Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu Ai làm gì? Bài 1: Bài 2: Bài 3: Bài 4: chúc thầy cô giáo sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt [...]... 23 tháng 11 năm 2013 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu Ai làm gì? Bài 1: Bài 2: Bài 3: Ai làm gì? Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2013 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu Ai làm gì?... tháng 11 năm 2013 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu Ai làm gì? Bài 1: Bài 2: Bài 3: Bài 4: Dùng mỗi từ ngữ sau để đặt một câu theo mẫu Ai làm gì?: bác nông dân, em trai tôi, những chú gà con, đàn cá Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2013 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu Ai làm gì? Bài 1: Bài 2: Bài 3: Bài 4: chúc các thầy cô giáo sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt ...Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2013 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Quê hương Ôn tập câu Ai làm gì? Bài 1: Bài 2: Bài 3: Ai làm gì? M: Chúng tôi rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ăn vừa béo vừa bùi Câu 1: Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ để
- Xem thêm -

Xem thêm: mở rộng vốn từ quê hương , mở rộng vốn từ quê hương , mở rộng vốn từ quê hương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay