mở rộng vốn từ ngữ về loài thú

31 190 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:19

Môn : LUYỆN TỪ VÀ CÂU Lớp : Trường TH Chu Văn An GV : Nguyễn Thị Thu Hương Kiểm tra cũ: Kể tên loài thú dữ, nguy hiểm ? Các loài thú dữ,nguy hiểm gồm : hổ , báo , gấu ,chó sói, sư tử , bò rừng , tê giác Kể tên loài thú không nguy hiểm ? Các loài thú không nguy hiểm gồm : thỏ , ngựa vằn , khỉ, sóc, chồn , cáo ,hươu Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm? Trâu cày khoẻ Mở rộng vốn từ: Từ ngữ loài thú Dấu chấm , dấu phẩy Trò chơi: Đoán xem gì? Cho biết đặc điểm ? Con cáo Tinh ranh Gấu trắng Tò mò Con thỏ Nhút nhát Con sóc Nhanh nhẹn Con nai Hiền lành Con hổ Dữ tợn Baì Bài • • • • Dữ hổ Nhát thỏ Khoẻ voi Nhanh sóc • • • • • Dữ hổ Nhát thỏ Khoẻ voi Nhanh sóc Những thành ngữ thường dùng để nói người : chê người tợn , chê người nhút nhát, khen người làm việc khoẻ ,tả động tác nhanh Con tìm ví dụ tương tự • Ví dụ : - Khoẻ trâu - Nhanh cắt - Chậm rùa Bài 3:Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào chỗ trống Bài3 Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống? Từ sáng sớm , Khánh Giang náo nức chờ đợi mẹ cho thăm vườn thú Hai chị em mặc quần áo đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang Ngoài đường , người xe lại mắc cửi Trong vườn thú , trẻ em chạy , nhảy tung tăng N L À N T Ò M Ò H A N H N H Ẹ N T I N H R A N H Ữ T Ợ N T H Ỏ C Ú H I Ề N D HÀNG DỌC H TT Từ đặc điểm nai ? Gấu trắng chúa gì? Con sóc có đặc điểm gì? Đặc điểm cáo ? Từ đặc điểm hổ ? Nhát ? Hôi ? -Em nêu tên số loài thú cho biết đặc điểm loài? - Chúng ta cần phải làm để bảo vệ loài thú? • Dặn dò : - Học thuộc thành ngữ vừa học -Hãy bảo vệ loài thú để giữ gìn môi trường lành ,làm tăng thêm nguồn tài nguyên thiên nhiên cho đất nước [...]... cửi Trong vườn thú , trẻ em chạy , nhảy tung tăng 1 N L À N T Ò M Ò H A N H N H Ẹ N T I N H R A N H Ữ T Ợ N 6 T H Ỏ 7 C Ú 2 3 H I Ề N 4 5 D HÀNG DỌC H TT Từ chỉ đặc điểm của con nai ? Gấu trắng là chúa gì? Con sóc có đặc điểm gì? Đặc điểm của con cáo là gì ? Từ chỉ đặc điểm của con hổ ? Nhát như con gì ? Hôi như con gì ? -Em hãy nêu tên một số loài thú và cho biết đặc điểm của từng loài? - Chúng ta... điểm của con hổ ? Nhát như con gì ? Hôi như con gì ? -Em hãy nêu tên một số loài thú và cho biết đặc điểm của từng loài? - Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ các loài thú? • Dặn dò : - Học thuộc những thành ngữ vừa học -Hãy bảo vệ các loài thú để giữ gìn môi trường trong lành ,làm tăng thêm nguồn tài nguyên thiên nhiên cho đất nước ...Kết luận : • Mỗi loài thú đều có những đặc điểm riêng,chúng ta cần phải biết bảo vệ chúng, để giữ gìn môi trường trong lành ,làm tăng thêm nguồn tài nguyên thiên nhiên cho đất nước đối với các loài thú sống trong rừng Bài 2 • • • • Nhóm 1 : Mang tên thỏ Nhóm 2 : Mang tên voi Nhóm 3 : Mang tên hổ Nhóm 4 :... Những thành ngữ trên thường dùng để nói về người : chê người dữ tợn , chê người nhút nhát, khen người làm việc khoẻ ,tả động tác nhanh Con hãy tìm các ví dụ tương tự như trên • Ví dụ : - Khoẻ như trâu - Nhanh như cắt - Chậm như rùa Bài 3:Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào chỗ trống Bài3 Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống? Từ sáng sớm , Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú Hai
- Xem thêm -

Xem thêm: mở rộng vốn từ ngữ về loài thú , mở rộng vốn từ ngữ về loài thú , mở rộng vốn từ ngữ về loài thú

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay