Luyen tu va cau thu huong

15 149 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:19

Kim tra bi c Từ ngữ muông thú - đặt trả lời câu hỏi ? Xếp tên vật vào nhóm thích hợp : Thỳ d, nguy him M : h bỏo, gu, ln lũi, súi, s t, bũ rng, tờ giỏc, cỏo Thỳ khụng nguy him M : th nga vn, kh, vn, súc, chn, hu Bi : Da vo hiu bit ca em v cỏc vt, tr li cỏc cõu hi sau : a ) Th chy nh th no ? b ) Súc chuyn t cnh ny sang cnh khỏc nh th no ? c ) Gu i nh th no ? d ) Voi kộo g nh th no ? Bi : Da vo hiu bit ca em v cỏc vt, tr li cỏc cõu hi sau : a ) Th chy nh th no ? Th chy nhanh nh bay Th chy rt nhanh Th chy nhanh nh tờn bn Th chy nhanh nh giú Bi : Da vo hiu bit ca em v cỏc vt, tr li cỏc cõu hi sau : b ) Súc chuyn t cnh ny sang cnh khỏc nh th no? - Súc chuyn t cnh ny sang cnh khỏc rt khộo lộo - Súc chuyn t cnh ny sang cnh khỏc rt gii - Súc chuyn t cnh ny sang cnh khỏc nhanh thon thot Bi : Da vo hiu bit ca em v cỏc vt, tr li cỏc cõu hi sau : c ) Gu i nh th no? - Gu Gu Gu Gu i i i i rt chm lc lố nng n lm li Bi : Da vo hiu bit ca em v cỏc vt, tr li cỏc cõu hi sau : d) Voi kộo g nh th no? -Voi kộo g tht kho v mnh -Voi kộo g bng bng -Voi kộo g hựng hc -Voi kộo g rt kho Bi : Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm : Trõu cy rt khe M:- Trõu cy nh th no ? a) Nga phi nhanh nh bay - Nga phi nh th no? b) Thy mt chỳ nga bộo tt ang n c, Súi thốm r dói - Thy mt chỳ nga bộo tt ang n c, Súi thốm nh th no ? c) c xong ni quy, Kh Nõu ci khnh khch - c xong ni quy, Kh Nõu ci nh th no ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyen tu va cau thu huong , Luyen tu va cau thu huong , Luyen tu va cau thu huong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay