luyện từ và câu từ trái nghĩa

10 163 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:19

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Bài: Từ tính chất Câu kiểu Ai nào? Mở rộng vốn từ: Từ ngữ vật nuôi Luyện từ câu * Kiểm tra cũ: 1.Em tìm từ đặc điểm tính tình người đặt câu với từ * hiền - Cô giáo hiền Em tìm từ đặc điểm màu sắc vật đặt câu với từ * trắng - Những đám mây trắng bay phía chân trời Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với từ sau: Mẫu : tốt - xấu ngoan nhanh trắng cao khỏe Bài 2: Chọn cặp từ trái nghĩa tập 1, đặt câu với mỗi từ cặp từ trái nghĩa Ai (cái ? ?) Mẫu: - Chú mèo ? ngoan Luyện từ câu Bài 16: Từ tính chất Câu kiểu: Ai nào? Mở rộng vốn từ: Từ ngữ vật nuôi Bài 2: Chọn cặp từ trái nghĩa tập 1, đặt câu với mỗi từ cặp từ trái nghĩa Ai (cái gì, ) Mẫu: a/ tốt - xấu b/ngoan - hư Chú mèo Con cún nào? ngoan hư quá! Cái bút tốt Chữ em xấu Bé Lan ngoan Chú mèo hư quá! Luyện từ câu Bài 16: Từ tính chất Câu kiểu :Ai nào? Mở rộng vốn từ: Từ ngữ vật nuôi Bài 2: Chọn cặp từ trái nghĩa tập 1, đặt câu với mỗi từ cặp từ trái nghĩa Ai (cái gì, ) Mẫu: Chú mèo Con cún c/ nhanh - chậm d/ trắng - đen nào? ngoan hư quá! Con thỏ chạy nhanh Ốc sên bò chậm Chiếc áo trắng Mắt em bé đen láy Luyện từ câu Bài 16: Từ tính chất Câu kiểu :Ai nào? Mở rộng vốn từ: Từ ngữ vật nuôi Bài 2: Chọn cặp từ trái nghĩa tập 1, đặt câu với mỗi từ cặp từ trái nghĩa Ai (cái gì, ) Mẫu: Chú mèo Con cún nào? ngoan hư quá! e/ cao - thấp Cây cau cao ghê! Cái bàn thấp g/ khỏe - yếu Con voi khỏe Con chim non yếu quá! Bài 3: Viết tên vật tranh: 1- gà 4- ngỗn ngỗng g vịt vịt 23- ngan bồ bồcâu câu dê cừ cừu u 56- bò, bò, bê bê thỏ thỏ 78910- trâu trâu Chân thành cảm ơn thầy cô giáo dự
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện từ và câu từ trái nghĩa , luyện từ và câu từ trái nghĩa , luyện từ và câu từ trái nghĩa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay