LTVC tuan 16 tu chi tinh chat quynh

13 193 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:18

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Bài: Từ tính chất Câu kiểu Ai nào? Mở rộng vốn từ: Từ ngữ vật nuôi Kiểm tra cũ Tìm từ đặc điểm bạn học sinh giỏi Tìm từ màu sắc lớp học gầy béo - Bài 2: Chọn cặp từ trái nghĩa tập 1, đặt câu với mỗi từ cặp từ trái nghĩa đó M: - Chú mèo ngoan - Chú chó hư quá! Ai (cái ? ?) ? Thö giaõn: Bài 3: Viết tên các vật tranh: 1- gà vịt ngan 2- ngỗn ngỗng g 34- bồ câu dê cừ cừu u 5678910- bò, bò, bê bê thỏ trâu trâu Tìm các cặp từ trái nghĩa các câu thành ngữ sau: a) Lá lành đùm lá rách rách b) Lên thác xuống ghềnh c) Chân cứng đá mềm mềm Cặp từ trái nghĩa từ tính chất? a) lành - rách b) lên – xuống c) cứng – mềm rách lành vỡ độc Dặn dò: - Về ôn lại nội dung - Đặt câu với cặp từ khác tập - Chuẩn bị sau
- Xem thêm -

Xem thêm: LTVC tuan 16 tu chi tinh chat quynh , LTVC tuan 16 tu chi tinh chat quynh , LTVC tuan 16 tu chi tinh chat quynh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay