khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

21 64 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:18

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN TẬP ĐỌC - LỚP BÀI: KHÚC HÁT RU NHỮNG EM BÉ LỚN TRÊN LƯNG MẸ *Kiểm tra cũ -Vẻ đẹp hoa phương có đặc biệt ? -Màu hoa phượng đổi theo thời gian ? Khúc hát ru em bé lớn lưng mẹ Luyện đọc Tìm hiểu Khúc hát ru em bé lớn lưng mẹ Luyện đọc Tìm hiểu -lún sân -Ka-lưi Em cu Tai ngủ lưng mẹ Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ Mẹ giã gạo mẹ nuôi đội Nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng Khúc hát ru em bé lớn lưng mẹ Luyện đọc Tìm hiểu -lún sân -Ka-lưi Lưng đưa nôi Khúc hát ru em bé lớn lưng mẹ Luyện đọc Tìm hiểu -lún sân -Ka-lưi Em hiểu “ em bé lớn lưng mẹ” ? Những người phụ nữ miền núi dù làm việc thường địu theo, kể lúc bé ngủ nằm lưng mẹ Người mẹ làm công việc gì? Những công việc có ý nghĩa ? -Nuôi khôn lớn -Giã gạo nuôi đội -Tỉa bắp nương Mẹ giã gạo nuôi đội Người mẹ tỉa bắp nương Những công việc có ý nghĩa: góp phần vào công đánh thắng giặc Mĩ xâm lược Khúc hát ru em bé lớn lưng mẹ Luyện đọc Tìm hiểu -lún sân *Hình ảnh: -Mẹ giã gạo -Ka-lưi -Lưng đưa nôi Thứ tư,ngày 15 tháng 02 năm 2012 Tập đọc Khúc hát ru em bé lớn lưng mẹ Luyện đọc Tìm hiểu -lún sân *Hình ảnh: -Mẹ giã gạo -Ka-lưi -Lưng đưa nôi Tìm hình ảnh đẹp nói lên tình thương yêu niềm hy vọng mẹ ? •Lưng đưa nôi tim hát thành lời •Mẹ thương a-kay •Mặt trời mẹ em nằm lưng Hy vọng mẹ con: Mai sau lớn vung chày lún sân Theo em đẹp thơ ? Là tình yêu nước, yêu người mẹ miền núi ? Nuôi khôn lớn Giã gạo nuôi đội Thứ tư, ngày 15 tháng 02 năm 2012 Tập đọc Khúc hát ru em bé lớn lưng mẹ Tìm hiểu Luyện đọc -lún sân *Hình ảnh: -Mẹ giã gạo -Ka-lưi -Lưng đưa nôi Nội dung: Ca ngợi tình yêu nước , yêu sâu sắc người phụ nữ Tà – ôi kháng chiến chống Mỹ cứu nước *Hướng dẫn đọc diễn cảm Em cu Tai ngủ lưng mẹ Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ Mẹ tỉa bắp núi ka-lưi Lưng núi to mà lưng mẹ nhỏ Em ngủ cho ngoan, đừng làm mẹ mỏi Mặt trời bắp nằm đồi Mặt trời mẹ, em nằm lưng -Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi… Học thuộc lòng Em cu Tai ngủ lưng mẹ Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ Mẹ tỉa bắp núi ka-lưi Lưng núi to mà lưng mẹ nhỏ Em ngủ cho ngoan, đừng làm mẹ mỏi Mặt trời bắp nằm đồi Mặt trời mẹ, em nằm lưng -Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi… [...]...Người mẹ tỉa bắp trên nương Những công việc đó có ý nghĩa: góp phần vào công cuộc đánh thắng giặc Mĩ xâm lược Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ Luyện đọc Tìm hiểu bài -lún sân *Hình ảnh: -Mẹ giã gạo -Ka-lưi -Lưng đưa nôi Thứ tư,ngày 15 tháng 02 năm 2012 Tập đọc Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ Luyện đọc Tìm hiểu bài -lún sân *Hình ảnh: -Mẹ giã gạo -Ka-lưi -Lưng đưa nôi Tìm những hình... niềm hy vọng của mẹ đối với con ? Lưng đưa nôi và tim hát thành lời Mẹ thương a-kay •Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng Hy vọng của mẹ đối với con: Mai sau con lớn vung chày lún sân Theo em cái đẹp trong bài thơ này là gì ? Là tình yêu nước, yêu con của người mẹ miền núi ? Nuôi con khôn lớn Giã gạo nuôi bộ đội Thứ tư, ngày 15 tháng 02 năm 2012 Tập đọc Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ Tìm hiểu bài... -Mẹ giã gạo -Ka-lưi -Lưng đưa nôi Nội dung: Ca ngợi tình yêu nước , yêu con sâu sắc của người phụ nữ Tà – ôi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước *Hướng dẫn đọc diễn cảm Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ Mẹ đang tỉa bắp trên núi ka-lưi Lưng núi thì to mà lưng mẹ thì nhỏ Em ngủ cho ngoan, đừng làm mẹ mỏi Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi Mặt trời của mẹ, em nằm trên. .. trời của bắp thì nằm trên đồi Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng -Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi… Học thuộc lòng Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ Mẹ đang tỉa bắp trên núi ka-lưi Lưng núi thì to mà lưng mẹ thì nhỏ Em ngủ cho ngoan, đừng làm mẹ mỏi Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng -Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi…
- Xem thêm -

Xem thêm: khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ , khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ , khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay