kể chuyện cậu bé thông minh

24 67 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:17

SGK/4  Luyện đọc: - GV đọc mẫu - HS đọc nối tiếp câu  Luyện đọc từ khó: kêu khóc om sòm mâm cỗ xẻ thòt sứ giả + Hướ n g dẫ n ngắ t nghỉ, nhấ n giọ n g Ngày xưa,/có ông vua muốn tìm người tài giúp nước //Vua hạ lệnh cho làng vùng nọ/ nộp gà trống biết đẻ trứng, /nếu / làng phải chòu tội.// (giọng chậm rãi) - Cậu bé kia,/sao dám đến làm ầm ó? (giọng oai nghiêm)  HS đọc nối tiếp đoạn – kết hợp giải nghóa từ: kinh đô om sòm trọng thưởng  Đọc đoạn nhóm (nhóm 3)  HS đại diện nhóm đọc nối tiếp đoạn HS đọc đồng đoạn  Tìm hiểu bài: Cả lớp đọc thầm đoạn trả lời : 1) Nhà vua nghó kế để tìm người tài? Nhà vua lệnh cho làng vùng nộp gà trống biết đẻ trứng 2) Vì dân chúng lo sợ nghe lệnh nhà vua ? Vì gà trống không đẻ trứng HS đọc thầm đoạn 2, trả lời: 3) Cậu bé làm cách để nhà vua thấy lệnh ngài vô lí ? NHÓM a) Cậu dám đến trước cung vua kêu khóc om sòm CậCậ u chuyệ khiế vuadá cho b) u ithương dânn ng,n m vô lí bố em vua bé để từ gặpđẻnhà làm cho vua phải thừa nhận lệnh c) Cậ u i chuyệ n vô lí: Bố đẻ ngài vô lí em bé HS đọc đoạn trả lời : 4) Trong thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu điều gì? Cậu bé yêu cầu sứ giả tâu Đức Vua rèn kim thành dao thật sắc để xẻ thòt chim 4) Vì cậu bé yêu cầu vậy? Yêu cầu việc mà vua không làm để khỏi phải thực lệNHÓ nh củM a 2vua  Nội dung: Ca ngợi thông minh tài trí cậu bé  Luyện đọc lại Chiọnhó m u3 đoạ đọcnphâ - Thi GV c mẫ n vai: người dẫn chuyện, cậu bé, vua •* Nhận xét: đọc đúng? Thể tình cảm nhân vật? Các em dựa vào tranh minh họa kể lại đoạn câu chuyện Tranh Tranh Tranh  Hướng dẫn kể HS làm việc nhóm để kể lại đoạn câu chuyện NHÓ HS thiM kể3 Nêu lại nội dung Về nhà tập kể lại đoạn câu chuyện cho người thân [...]... chim 4) Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy? Yêu cầu một việc mà vua không làm nổi để khỏi phải thực hiện lệNHÓ nh củM a 2vua  Nội dung: Ca ngợi sự thông minh và tài trí của cậu bé  Luyện đọc lại Chiọnhó m u3 đoạ đọcnphâ - Thi GV c mẫ 2 n vai: người dẫn chuyện, cậu bé, vua •* Nhận xét: đọc đúng? Thể hiện được tình cảm của các nhân vật? Các em dựa vào các tranh minh họa kể lại từng đoạn câu chuyện Tranh...a) Cậu dám đến trước cung vua kêu khóc om sòm CậCậ u nó một chuyệ khiế vuadá cho b) u ithương dânn là ng,n đã m là vô lí đó đi là bố em vua bé để từ đó gặpđẻnhà làm cho vua phải thừa nhận lệnh c) Cậ u nó i 1 chuyệ n vô lí: Bố đẻ của ngài là vô lí em bé HS đọc đoạn 3 trả lời : 4) Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu điều gì? Cậu bé yêu cầu sứ giả về tâu Đức Vua rèn... đúng? Thể hiện được tình cảm của các nhân vật? Các em dựa vào các tranh minh họa kể lại từng đoạn câu chuyện Tranh 1 Tranh 2 Tranh 3  Hướng dẫn kể HS làm việc nhóm để kể lại từng đoạn câu chuyện NHÓ HS thiM kể3 Nêu lại nội dung bài Về nhà tập kể lại từng đoạn câu chuyện cho người thân
- Xem thêm -

Xem thêm: kể chuyện cậu bé thông minh , kể chuyện cậu bé thông minh , kể chuyện cậu bé thông minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay