kể chuyện bím tóc đuôi sam 1

8 45 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:17

Kể chuyện Bím tóc đuôi sam Kể chuyện: Kiểm tra cũ: Học sinh kể lại câu chuyện: Gọi bạn Kể chuyện: Bím tóc đuôi sam Kể lại đoạn đoạn câu chuyện: Bím tóc đuôi sam dựa theo hai tranh sau: Kể chuyện: Bím tóc đuôi sam Hà có hai bím tóc sao? Khi Hà đến trường, bạn gái reo lên nào? Kể chuyện: Bím tóc đuôi sam Tuấn trêu chọc Hà nào? Khi Hà ngã xuống đất, Tuấn làm gì? Hành động Tuấn làm Hà nào? Kể chuyện: Bím tóc đuôi sam Kể lại gặp gỡ bạn Hà thầy giáo lời em Kể chuyện: Bím tóc đuôi sam Phân vai, dựng lại câu chuyện (các vai: người dẫn chuyện, Hà, Tuấn, thầy giáo) Kể chuyện: Bím tóc đuôi sam Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe Xem trước bài: Chiếc bút mực
- Xem thêm -

Xem thêm: kể chuyện bím tóc đuôi sam 1 , kể chuyện bím tóc đuôi sam 1 , kể chuyện bím tóc đuôi sam 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay