hoạt động bài tiết nước tiểu

9 61 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:17

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN - Môn: Tự nhiên xã hội ? Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương HÌNH Thận trái Ống dẫn nước tiểu Ống đái www.themegallery.com Thận phải Bóng đái Thảo luận nhóm đôi Em nêu tên phận quan tiết nước tiểu? Thận trái Thận phải Ống dẫn nước tiểu Bóng đái Ống đái Đọc Đọc các câu câu hỏi hỏivà vàtrả trảlời lời củacác bạn bạn tronghình hình2 Mô hình hoạt động tiết nước tiểu Kết luận - Thận có chức lọc máu, lấy chất độc hại có máu tạo thành nước tiểu - Nước tiểu đưa xuống bóng đái qua ống dẫn nước tiểu, sau thải qua ống đái Chỉ vào sơ đồ quan tiết nước tiểu nói tóm tắt lại hoạt động quan này? Giờ học đến hết, xin trân trọng cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: hoạt động bài tiết nước tiểu , hoạt động bài tiết nước tiểu , hoạt động bài tiết nước tiểu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay