hạt gạo làng ta tập đọc

35 69 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:16

Ai bưng bát cơm đầy Dẻo thơm hạt đắng cay muôn phần Tập đọc: Hạt gạo làng ta Nội dung: Từ ngữ - Luyện đọc (Trần Đăng Khoa) Tìm hiểu Thứ năm ngày tháng 12 năm 2013 Tập đọc Hạt gạo làng ta Trần Đăng Khoa Sinh ngày 24 tháng năm 1958, quê làng Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, nhà thơ, nhà báo, biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Quân đội, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam Ông nguyên Trưởng Ban Văn học Nghệ thuật, Giám đốc Hệ Phát có hình VOVTV Đài tiếng nói Việt Nam Hiện nay, ông giữ chức Phó Bí thư Đảng Ủy Đài tiếng nói Việt Nam Tập đọc: Hạt gạo làng ta Nội dung: Từ ngữ - Luyện đọc bão, mồ hôi sa, vục mẻ miệng gầu, quang trành, quết đất, tiền tuyến (Trần Đăng Khoa) Tìm hiểu Tập đọc: Hạt gạo làng ta Nội dung: Từ ngữ - Luyện đọc (Trần Đăng Khoa) Tìm hiểu Có vị phù sa Của sông Kinh Thầy Giọt mồ hôi sa Những trưa tháng sáu Nước nấu Chết cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy… Em vui em hát Hạt vàng làng ta… Chú ý: Giữa dòng thơ nghỉ dấu phẩy Tập đọc: Hạt gạo làng ta Nội dung: Từ ngữ - Luyện đọc Sông Kinh Thầy (Trần Đăng Khoa) Tìm hiểu Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2012 Tập đọc: Hạt gạo làng ta (Trần Đăng Khoa) Nội dung: Từ ngữ - Luyện đọc Sông Kinh Thầy, sen Tìm hiểu Tập đọc: Hạt gạo làng ta Nội dung: Từ ngữ - Luyện đọc Sông Kinh Thầy, sen cá cờ (Trần Đăng Khoa) Tìm hiểu Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2012 Tập đọc: Hạt gạo làng ta (Trần Đăng Khoa) Nội dung: hạt gạo làm nên từ mồ hôi công sức cha mẹ, bạn thiếu nhi lòng hậu phương góp phần vào chiến thắng tiền tuyến thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước Tập đọc: Hạt gạo làng ta Nội dung: Từ ngữ - Luyện đọc Sông Kinh Thầy, sen cá cờ, hào giao thông Gầu, quang trành (Trần Đăng Khoa) Tìm hiểu Ý 1: Hạt gạo quê hương tinh tuý trời đất , sông nước công lao mẹ Ý 2: Sự vất vả làm hạt gạo bà nông dân Tập đọc: Hạt gạo làng ta (Trần Đăng Khoa) Nội dung: Hạt gạo làm nên từ công sức nhiều người, lòng hậu phương với tiền tuyến năm chiến tranh Từ ngữ - Luyện đọc Tìm hiểu Sông Kinh Thầy, sen cá cờ, hào giao thông Gầu, quang trành Ý 1: Hạt gạo quê hương tinh tuý trời đất , sông nước công lao mẹ Ý 2: Sự vất vả làm hạt gạo bà nông dân Ý 3: Hạt gạo quý gửi tiền tuyến để góp phần phục vụ kháng chiến Luyện đọc diễn cảm Tập đọc: Hạt gạo làng ta (Trần Đăng Khoa) Hạt gạo làng ta Có bão tháng bảy Có mưa tháng ba Giọt mồ hôi sa Những trưa tháng sáu Nước nấu Chết cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy… Hạt gạo làng ta Có vị phù sa Của sông Kinh Thầy Có hương sen thơm Trong hồ nước đầy Có lời mẹ hát Ngọt bùi đắng cay … Hạt gạo làng ta Có bão tháng bảy Có mưa tháng ba Giọt mồ hôi sa Những trưa tháng sáu Nước nấu Chết cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy … Hạt gạo làng ta Những năm bom Mĩ Trút mái nhà Những năm súng Theo người xa Những năm băng đạn Vàng lúa đồng Bát cơm mùa gặt Thơm hào giao thông Hạt gạo làng ta Có công bạn Sớm chống hạn Vục mẻ miệng gầu Trưa bắt sâu Lúa cao rát mặt Chiều gánh phân Quang trành quết đất Hạt gạo làng ta Gửi tiền tuyến Gửi phương xa Em vui em hát Hạt vàng làng ta… Hạt gạo Có vị Của sông Có hương Trong hồ Có lời Ngọt bùi Hạt gạo Có bão Có mưa Giọt mồ Những trưa Nước Chết Cua ngoi Mẹ em Hạt gạo Những năm Trút Những năm Theo người Những năm Vàng Bát cơm Thơm hào Hạt gạo Có công Sớm Vục mẻ Trưa Lúa cao Chiều Quang trành Hạt gạo Gửi Gửi Em vui Hạt vàng Hạt gạo Có Của Có Trong Có Ngọt Hạt Có Có Giọt Những Nước Chết Cua Mẹ Hạt Những Trút Những Theo Những Vàng Bát Thơm Hạt Có Sớm Vục Trưa Lúa Chiều Quang Hạt Gửi Gửi Em Hạt Hạt gạo …………… ………… …………… ………… …………… Ngọt Hạt …………… ……………… …………… …………… ……………… ………………… ……………… Mẹ Hạt ………………… …………………… …………………… …………………… ……………………… ………………………… ……………… Thơm Hạt ……………… ………………… …………………… ……………………… …………………… ………………………… Quang Hạt ………………… ……………… ……………… Hạt Hạt gạo làng ta Có vị phù sa Của sông Kinh Thầy Có hương sen thơm Trong hồ nước đầy Có lời mẹ hát Ngọt bùi đắng cay … Hạt gạo làng ta Có bão tháng bảy Có mưa tháng ba Giọt mồ hôi sa Những trưa tháng sáu Nước nấu Chết cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy … Hạt gạo làng ta Những năm bom Mĩ Trút mái nhà Những năm súng Theo người xa Những năm băng đạn Vàng lúa đồng Bát cơm mùa gặt Thơm hào giao thông Hạt gạo làng ta Có công bạn Sớm chống hạn Vục mẻ miệng gầu Trưa bắt sâu Lúa cao rát mặt Chiều gánh phân Quang trành quết đất Hạt gạo làng ta Gửi tiền tuyến Gửi phương xa Em vui em hát Hạt vàng làng ta… Khổ thơ có nội dung phù hợp với tranh này? Em đọc khổ thơ Hãy xem tranh đọc khổ thơ nói tranh Tập đọc: Hạt gạo làng ta (Trần Đăng Khoa) Nội dung: Hạt gạo làm nên từ công sức nhiều người, lòng hậu phương với tiền tuyến năm chiến tranh Từ ngữ - Luyện đọc Tìm hiểu Sông Kinh Thầy, sen cá cờ, hào giao thông Gầu, quang trành Ý 1: Hạt gạo quê hương tinh tuý trời đất , sông nước công lao mẹ Ý 2: Sự vất vả làm hạt gạo bà nông dân Ý 3: Hạt gạo quý gửi tiền tuyến để góp phần phục vụ kháng chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: hạt gạo làng ta tập đọc , hạt gạo làng ta tập đọc , hạt gạo làng ta tập đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay