động từ

13 69 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:16

Các thầy cô giáo tham dự hội giảng Thứ nm ngày 10 tháng 11 năm 2012 Luyện từ câu KIểM TRA BàI Cũ Thứ nm ngày 10 tháng 11 năm 2012 Luyện từ câu Động từ I-Nhn xột 1.Đọc lại đoạn văn sau: Anh nhìn trăng nghĩ tới ngày mai Mơi mời lăm năm thôi, em thấy dới ánh trăng này, dòng thác nớc đổ xuống làm chạy máy phát điện; biển rộng, cờ đỏ vàng phấp phới bay tàu lớn Thứ nm ngày 10tháng 11 năm 2011 Luyện từ câu m ú Nh Tỡm cỏc t: -Ch hot ng ca anh chin s hoc ca thiu nhi -Ch trng thỏi ca cỏc s vt: +dũng thỏc +lỏ c i ụ -T ch hot ng ca anh chin s: nhỡn , ngh Ca thiu nhi: -T ch trng thỏi ca cỏc s vt: +dũng thỏc: ( hoc xung) + lỏ c: bay thy Thứ nm ngày 10 tháng 11 năm 2012 Luyện từ câu Động từ Anh nhìn trăng nghĩ tới ngày mai Mơi mời lăm năm thôi, em thấy dới ánh trăng này, dòng thác nớc đổ xuống làm chạy máy phát điện; biển rộng, cờ đỏ vàng phấp phới bay tàu lớn Ghi nhớ: Động từ từ hoạt động, trạng thái vật Thứ nm ngày 10tháng 11 năm 2012 Luyện từ câu Luyện tập Động từ Bài Viết tên hoạt động em thờng làm hàng ngày trờng nhà Gạch dới động từ cụm từ hoạt động ấy: -Các hoạt động nhà -Các hoạt động trờng M: quét nhà M: làm Luyện tập Bài 2: Gạch dới động từ đoạn văn sau: a) Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông Nhà vua: - Trẫm cho nhà ngơi nhận lấy loại binh khí Yết Kiêu: - Thần xin dùi sắt Nhà vua: - Để làm ? Yết Kiêu: - Để dùi thủng chiến thuyền giặc thần lặn hàng gìơ dới nớc b) Thần Đi-ô-dốt mỉm cời ng thuận Vua Mi-đát thử bẻ cành sồi, cành liền biến thành vàng Vua ngắt táo, táo thành vàng nốt Tởng đời sung sớng ! Thứ nm ngày 5tháng 11 năm 2011 Luyện từ câu Động từ Luyện tập Bài 3: Trò chơi: Xem kịch câm Em tỡm v ghi li ng t đợc bạn thể cử chỉ, động tác không lời Thứ nm ngày 3tháng 11 năm 2011 Luyện từ câu Động từ IV-Cng c Thế động từ ? Thứ nm ngày 10tháng 11 năm 2012 Luyện từ câu Động từ I-Nhn xột II_Ghi nhớ: Động từ từ hoạt động, trạng thái vật III-Luyện tập IV-Cng c [...]...Thứ nm ngày 3tháng 11 năm 2011 Luyện từ và câu Động từ IV-Cng c Thế nào là động từ ? Thứ nm ngày 10tháng 11 năm 2012 Luyện từ và câu Động từ I-Nhn xột II_Ghi nhớ: Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật III-Luyện tập IV-Cng c
- Xem thêm -

Xem thêm: động từ , động từ , động từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay