điều ước của vua mi đat

15 48 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:15

Thiết kế bởi: Chu Thanh Thảo PHIẾU THẢO LUẬN NHÓM Bài 1: Dùng ê ke vẽ góc vuông biết đỉnh O cạnh OA A O Bài 2: Cho điểm E nằm đường thẳng AB Vẽ đường thẳng CD qua điểm E vuông góc với đường thẳng AB cho trước A E B Bài 3: Cho điểm E đường thẳng AB Vẽ đường thẳng CD qua điểm E vuông góc với đường thẳng AB cho trước .E YÊU CẦU: A B - Làm toán - Từ đó, liệt kê bước để vẽ đường thẳng CD qua điểm E vuông góc với đường thẳng AB.Thiết kế bởi: Chu Thanh Thảo THẢO LUẬN NHÓM Thảo luận nhóm đôi làm vào phiếu nhóm (4 phút) Hai nhóm hai tạo thành nhóm so sánh, đối chiếu cách làm kết làm với (3 phút) Hai nhóm tạo thành nhóm so sánh, đối chiếu kết thảo luận nhóm Vẽ hình tương ứng với giấy A2 (3 phút) Thiết kế bởi: Chu Thanh Thảo Đáp án Bài 1: Dùng ê ke vẽ góc vuông biết đỉnh O cạnh OA B A O Bài 2: Cho điểm E nằm đường thẳng AB Vẽ đường thẳng CD qua điểm E vuông góc với đường thẳng AB cho trước A E B Thiết kế bởi: Chu Thanh Thảo Đáp án Bài 3: Cho điểm E đường thẳng AB Vẽ đường thẳng CD qua điểm E vuông góc với đường thẳng AB cho trước Bước 1: Đặt cạnh góc vuông ê ke trùng với đường thẳng AB .E A Bước 2: Chuyển dịch ê ke trượt theo đường thẳng AB cho cạnh góc vuông thứ hai ê ke gặp điểm E B Bước 3: Vạch đường thẳng theo cạnh đường thẳng CD qua điểm E vuông góc với đường thẳng AB Thiết kế bởi: Chu Thanh Thảo Đây làqua hìnhA,gì? Vẽ đường thẳng vuông góc với BC A đường cao B H Một tam giác có đường cao? C Đường cao hình tam giác đoạn thẳng qua đỉnh vuông góc với cạnh đối diện hình Độ dài đường cao AH gọi chiều cao tam giác ABC Thiết kế bởi: Chu Thanh Thảo LUYỆN TẬP Bài tập 1: Hãy vẽ đường thẳng AB qua điểm E vuông góc với đường thẳng CD trường hợp sau: a) b) C D D E E D c) E C C Thiết kế bởi: Chu Thanh Thảo LUYỆN TẬP Bài tập 1: Hãy vẽ đường thẳng AB qua điểm E vuông góc với đường thẳng CD trường hợp sau: A b) A C E D E a) B D B C Thiết kế bởi: Chu Thanh Thảo LUYỆN TẬP Bài tập 1: Hãy vẽ đường thẳng AB qua điểm E vuông góc với đường thẳng CD trường hợp sau: A c) D E B C Thiết kế bởi: Chu Thanh Thảo LUYỆN TẬP Bài tập 2: Hãy vẽ đường cao AH hình tam giác ABC trường hợp sau: C b) B c) a) A B C C A A B Thiết kế bởi: Chu Thanh Thảo LUYỆN TẬP Bài tập 3: Cho hình chữ nhật ABCD điểm E cạnh AB Hãy vẽ đường thẳng qua điểm E vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC điểm G B A E Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông D G C Thiết kế bởi: Chu Thanh Thảo LUYỆN TẬP Bài tập 3: A E B D G C Hình bên có góc vuông? Hình bên có hình chữ nhật? 10 Có góc với AB? đường thẳng vuông đường thẳng đường thẳng thẳng Có3 đường cặp đường thẳng song song4 với nhau? đường thẳng cặp đường thẳng song song cặp đường thẳng song song cặp đường thẳng song song cặp đường thẳng song song Thiết kế bởi: Chu Thanh Thảo Thiết kế bởi: Chu Thanh Thảo CHƯA ĐÚNG RỒI! Thiết kế bởi: Chu Thanh Thảo ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Thiết kế bởi: Chu Thanh Thảo
- Xem thêm -

Xem thêm: điều ước của vua mi đat , điều ước của vua mi đat , điều ước của vua mi đat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay