địa lý sông ngòi

18 110 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:15

Kiểm tra cũ: Nước ta nằm đới khí hậu nào? Đặc điểm đới khí hậu gì? Nêu khác biệt khí hậu miền Bắc miền Nam Nước ta nằm đới khí hậu nào? Ôn đới đới Ôn Nhiệt đới đới gió gió mùa mùa Nhiệt Hàn đới đới Hàn Nhiệt đới đới Nhiệt Đặc điểm đới khí hậu gì? Nhiệt độ độ cao cao Nhiệt Gió và mưa mưa thay thay đổi đổi theo theo mùa mùa Gió Nóng, nhiều nhiều mưa mưa Nóng, Cả A A và B B đều đúng Cả Nêu khác biệt khí hậu miền Bắc miền Nam? MiềnBắc Bắccó cómùa mùamưa mưavà vàmùa mùakhô, khô,miền miền Miền Namcó cómùa mùađông đônglạnh, lạnh,mùa mùahè hè nóng nóng Nam MiềnBắc Bắccó có mùa mùamưa, mưa, Miền miềnNam Namcó cómùa mùađông đông miền Miền Bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn, MiềnBắc Bắccó cómùa mùađông đônglạnh, lạnh,mưa mưaphùn, phùn, Miền Miền Bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn, miền Nam có mưa mùa khô rõ rệt miềnNam Namcó cómưa mưavà vàmùa mùakhô khôrõ rõrệt rệt miền miền Nam có mưa mùa khô rõ rệt MiềnBắc Bắccó có hai hai mùa, mùa, Miền miền Nam Namcó cómùa mùađông đônglạnh lạnh miền ĐỊA LÍ Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc:  Quan sát lược đồ sông lớn Việt Nam  Vì sông miền Trung ngắn dốc? KẾT LUẬN: - Sông miền Trung ngắn dốc vị trí miền Trung hẹp, có núi gần biển 2 Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa có nhiều phù sa:  Nước sông lên xuống theo mùa có ảnh hưởng tới đới sống sản xuất nhân dân ta? Thời gian Mùa mưa Mùa khô Đặc điểm Ảnh hưởng tới đời sống sản xuất Thời gian Mùa mưa Mùa khô Đặc điểm Ảnh hưởng tới đời sống sản xuất Mùa nước lũ Mùa nước cạn Thời gian Mùa mưa Đặc điểm Ảnh hưởng tới đời sống sản xuất Nước dâng lên nhanh chóng có tràn ngập hai bờ, gây lũ lụt Ảnh hưởng tới giao thông sông, biển Nước lũ đe doạ đời sống,mùa màng Nước sông hạ Ảnh hưởng tới hoạt thấp, lòng sông trơ động nhà máy Mùa khô bãi cát thuỷ điện, ảnh hưởng tới mùa màng… Vai trò sông ngòi:  Đồng Bắc Bộ đồng Nam Bộ sông bồi đắp?  Chỉ lược đồ hình vị trí nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Y-a-ly Trị An KẾT LUẬN: - Sông ngòi bồi đắp nhiều đồng bằng, cung cấp nước cho sản xuất đời sống người dân Sông ngòi đường giao thông quan trọng, nguồn thuỷ điện lớn, cho ta nhiều thuỷ sản Thuỷ điện Khe Bố - sông Cả Thuỷ điện Trị An – sông Đồng Thuỷ điện Trị An-sông Đồng Nai Thuỷ điện Hoà Bình – sông Đà Công suất 1920 MW Ô chữ kì diệu Mạng lưới sông ngòi nước ta nào? D À Y Đ Ặ C Tên sông lớn miền Bắc nước ta S Ô N G H Ồ N G Miền Nam nước ta hệ thống sông bồi đắp? M Ê K Ô N G Sông ngòi rộng lớn thuận lợi cho nước ta phát triển ngành công nghiệp gì? T H Ủ Y Đ I Ệ N Về mùa lũ, nước sông thường đục Vì sao? N H I Ề U P H Ù S A Dặn dò: Xem lại chuẩn bị sau: Vùng biển nước ta [...]... người dân Sông ngòi còn là đường giao thông quan trọng, nguồn thuỷ điện lớn, cho ta nhiều thuỷ sản Thuỷ điện Khe Bố - sông Cả Thuỷ điện Trị An – sông Đồng Thuỷ điện Trị An -sông Đồng Nai Thuỷ điện Hoà Bình – sông Đà Công suất 1920 MW Ô chữ kì diệu 1 Mạng lưới sông ngòi nước ta như thế nào? D À Y Đ Ặ C 2 Tên con sông lớn nhất ở miền Bắc nước ta S Ô N G H Ồ N G 3 Miền Nam nước ta do hệ thống sông nào... tới giao thông trên sông, biển Nước lũ đe doạ đời sống,mùa màng Nước sông hạ Ảnh hưởng tới hoạt thấp, lòng sông trơ động của nhà máy Mùa khô ra những bãi cát thuỷ điện, ảnh hưởng tới mùa màng… 3 Vai trò của sông ngòi:  Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp?  Chỉ trên lược đồ hình 1 vị trí các nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Y-a-ly và Trị An KẾT LUẬN: - Sông ngòi bồi đắp nhiều... như thế nào? D À Y Đ Ặ C 2 Tên con sông lớn nhất ở miền Bắc nước ta S Ô N G H Ồ N G 3 Miền Nam nước ta do hệ thống sông nào bồi đắp? M Ê K Ô N G 4 Sông ngòi rộng lớn thuận lợi cho nước ta phát triển ngành công nghiệp gì? T H Ủ Y Đ I Ệ N 5 Về mùa lũ, nước sông thường rất đục Vì sao? N H I Ề U P H Ù S A Dặn dò: Xem lại bài và chuẩn bị bài sau: Vùng biển nước ta
- Xem thêm -

Xem thêm: địa lý sông ngòi , địa lý sông ngòi , địa lý sông ngòi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay