Truyện kể mầm non đôi bạn tốt

2 199 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 18:15

Đôi bạn tốt Thím vịt bận chợ xa đem đến gửi bác gà mái mẹ Gà mái mẹ gọi chơi với vịt Gà xin phép mẹ dẫn vịt vườn chơi tìm giun dê ăn Gà nhanh nhẹn trước, vịt lạch bạch theo sau Thấy vịt chậm chạp, gà không thích Ra tới vườn gà bới đất tìm giun Ngón chân vịt có màng không bới đất Vịt lạch bạch khiến đất bị nén xuống Gà không tài tìm giun Gà tức nói với vịt Bạn chẳng biết bới cả, bạn chỗ khác bới để tớ bới Vịt thấy gà cáu với buồn,liền bỏ ao tìm tép ăn Một cáo mắt xanh, đuôi dài nấp bụi rậm, thấy gà tìm mồi định nhảy vồ Gà sợ vội “ba chân bốn cẳng” chạy qua bờ ao, gà vừa chạy vừa kêu: “Chiếp,chiếp ,chiếp!” Vịt lặn ngụp tìm tép nghe tiếng bạn gọi vội chạy nhanh vào bờ kịp cõng bạn xa Cáo chạy tới bờ thấy gà vịt ao sâu Chờ không cáo liếm mép bỏ Nhờ vịt có đôi chân mái chèo mà gà thoát chết, lúc gà thấy việc đuổi vịt không tốt xin lỗi bạn Vịt không giận mà mò tép cho gà ăn (sưu tầm) Tải file hình động câu chuyện "Đôi bạn tốt" theo link http://www.mediafire.com/? 6r6pc1l29cscmb6
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện kể mầm non đôi bạn tốt , Truyện kể mầm non đôi bạn tốt , Truyện kể mầm non đôi bạn tốt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay